Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 8

Bondié content bann dimoune ki pur

Bondié content bann dimoune ki pur

“Avek enn kikenn ki reste pur, to pou montré-toi pur.”—PSAUME 18:26.

1-3. (a) Kifer enn mama assure-li ki so garson bien habillé ek prop? (b) Kifer Jéhovah envie ki bann ki adore Li, zot reste pur, ek ki motive nou pou reste pur?

ENN mama pé paré so ti garson avant li sorti. Li assure-li ki li’nn baigné, ki so linge prop ek ki li bien habillé. Li koné ki la propté favorise enn bon la santé. Li koné aussi ki l’apparence so zenfant kapav donne lezot enn bon ou-soit enn mauvais l’impression lor so bann parent.

2 Jéhovah, nou Papa ki dan le ciel, envie ki so bann serviteur reste pur. So Parole dire: “Avek enn kikenn ki reste pur, to pou montré-toi pur.” * (Psaume 18:26) Jéhovah content nou;  Li koné ki li dan nou l’avantage ki nou reste pur. Li attann aussi ki nou, en tant ki so bann Témoins, nou donne bann dimoune enn bon l’impression lor Li. Oui, kan nou prop ek nou ena enn bon conduite, sa pa pou amenn la honte mais la gloire lor Jéhovah ek lor so nom ki saint.—Ézékiel 36:22; 1 Pierre 2:12.

3 Kan nou koné ki Bondié content bann dimoune pur, sa motive nou pou reste pur. Nou envie ki nou fason vive honore Li parski nou content Li. Nou envie aussi reste dan so l’amour. Alors, anou guetté kifer nou bizin reste pur, ki vedir reste pur, ek couma nou kapav garde-nou pur. Sa pou permette nou trouvé si ena bann domaine kot nou bizin faire bann amelioration.

KIFER NOU BIZIN RESTE PUR?

4, 5. (a) Pou ki raison principal nou bizin reste pur? (b) Couma eski nou trouve pureté Jéhovah kan nou guette so creation?

4 Par so l’exemple, Jéhovah montré nou dan ki chemin nou bizin marché. So Parole encourage nou pou “imite [Li].” (Éphésiens 5:1) Jéhovah, Bondié ki nou adoré, Li prop, pur ek saint dan tou domaine; sa c’est raison principal kifer nou bizin reste pur.—Lévitique 11:44, 45.

5 Nou trouve pureté Jéhovah, pareil couma beaucoup parmi so bann lezot qualité ek so bann fason agir, dan so creation ki visible. (Romains 1:20) Li’nn faire la terre dan enn fason ki bann dimoune reste dan enn l’endroit prop. Dan la nature, Li’nn etabli bann cycle ki purifié l’air ek de l’eau. Certain microbe transforme bann saleté pou faire zot vinn bann produit ki pa faire nou di-tort. Mais parski bann dimoune egoïste ek zot toujours envie gagne plus, finn ena bann accident kot petrole inn fané ek aussi lezot pollution. Bann scientifik inn servi certain sa bann microbe vorace-la pou nettoye sa bann pollution-la. Li clair ki la propté li important pou ‘sa Kikenn ki’nn faire la terre-la.’ (Jérémie 10:12) Propté bizin important pou nou aussi.

6, 7. Couma la Loi mosaïk ti faire ressorti ki bann ki ti adore Jéhovah ti bizin pur?

 6 Enn lot raison kifer nou bizin reste pur, c’est ki Jéhovah, nou pli grand le Roi, attann ki so bann adorateur reste pur. Dan la Loi ki Jéhovah ti donne Israël, pa ti kapav separe l’adoration ar propté ek pureté. La Loi ti precisé ki jour Propitiation, grand pretre ti bizin baigné pa zis enn fois mais deux fois. (Lévitique 16:4, 23, 24) Bann pretre ki ti servi dan temple ti bizin lave zot la main ek zot lipié avant ki zot offert Jéhovah bann sacrifice. (Exode 30:17-21; 2 Chroniques 4:6) Dan la Loi ti ena apepré 70 raison kifer enn dimoune ti kapav impur lor plan physik ek aussi impur pou participe dan bann ceremonie ki ti concerne l’adoration. Enn Israélite ki ti impur, pa ti gagne droit participe dan l’adoration—dan certain cas, li ti kapav mem condamné a mort si li pa ti obeir. (Lévitique 15:31) Si enn dimoune ti refuse suive bann l’instruction ki ti’nn etabli pou purifié-li, couma par exemple, baigné ek change so linge, ti bizin “tire li dan congregation.”—Nombres 19:17-20.

Mem si nou pa enba la Loi mosaïk, sa la loi-la aide nou pou comprend fason pensé Bondié lor certain question. Li clair ki la Loi ti faire ressorti ki bann ki ti adore Jéhovah ti bizin pur. Jéhovah pa finn changé. (Malaki 3:6) Li pa pou accepté nou l’adoration a moins ki li ‘pur ek li pa contaminé.’ (Jacques 1:27) A cause sa nou bizin koné ki Li demann nou dan sa domaine-la.

SEKI VEDIR RESTE PUR DEVANT LIZIÉ BONDIÉ

8. Dan ki bann domaine Jéhovah demann nou reste pur?

8 Dan la Bible, pureté c’est pa zis reste prop lor plan physik. Pureté devant lizié Bondié concerne tou bann domaine nou la vie. Jéhovah demann nou pou reste pur dan quatre domaine important—spirituel, moral, mental ek physik. Anou guetté seki pureté vedir dan sakenn sa bann domaine-la.

9, 10. Ki vedir reste pur lor plan spirituel, ek ki bann vrai chretien rejeté?

9 Pureté lor plan spirituel. Dan deux-trois mot, reste pur lor plan spirituel vedir pa melange vrai l’adoration avek fausse  l’adoration. Kan bann Israélite ti quitte Babylone pou retourne Jérusalem, zot ti bizin suive sa conseil ki Bondié ti donne zot-la: “Sorti ladan, pa touche nanyin ki impur; . . . reste pur.” (Isaïe 52:11) Bann Israélite ti pé retourne dan zot pays avant tou pou retabli l’adoration Jéhovah. Sa l’adoration-la ti bizin pur, pa contaminé par okenn l’enseignement, pratik, ek coutume ki ti sorti dan religion Babylone ek ki ti deshonore Jéhovah.

10 Zordi, en tant ki bann vrai chretien, nou aussi nou bizin faire attention pou pa laisse fausse l’adoration contamine nou. (1 Corinthiens 10:21) Li bien important ki nou faire attention dan sa domaine-la, parski partout autour nou ena l’influence la fausse religion. Dan beaucoup pays, ena different tradition, activité ek coutume ki ena enn rapport avek bann l’enseignement la fausse religion, couma par exemple croyance ki ena enn kitsoz dan nou ki contigne vive apré la mort. (Ecclésiaste 9:5, 6, 10) Bann vrai chretien rejette bann coutume ki ena enn rapport avek bann croyance religieux ki fausse. * Mem si lezot mette pression lor nou, nou pa pou al kont bann principe biblik en rapport avek nou l’adoration ki bizin pur.—Actes 5:29.

11. Ki vedir pureté lor plan moral, ek kifer li important ki nou reste pur dan sa domaine-la?

11 Pureté lor plan moral. Reste pur lor plan moral vedir evite tou qualité forme l’immoralité sexuel. (Éphésiens 5:5) Li important ki nou reste pur lor plan moral. Couma nou pou trouvé dan prochain chapitre, nou bizin “sauvé, al loin ar fornication” pou nou reste dan l’amour Bondié. Bann dimoune ki pratik fornication ek ki pa repenti “pa pou herite royaume Bondié.” (1 Corinthiens 6:9, 10, 18) Devant lizié Bondié, sa bann qualité dimoune-la zot parmi bann ki “degoutant a cause zot conduite malprop.” Si zot pa vinn pur lor plan moral, “part” ki zot pou gagné, c’est “deuxieme la mort.”—Révélation 21:8.

12, 13. Ki rapport ena entre bann pensée ek bann action, ek couma nou kapav reste pur lor plan mental?

 12 Pureté lor plan mental. Seki nou pensé, c’est sa-mem ki nou faire. Si nou laisse bann mauvais pensée prend place dan nou leker, enn jour ou lot sa pou amenn nou pou faire bann action ki impur. (Matthieu 5:28; 15:18-20) Mais si nou rempli nou l’esprit avek bann pensée ki pur, sa pou pousse nou pou garde enn conduite ki pur. (Philippiens 4:8) Couma nou kapav reste pur lor plan mental? D’abord nou bizin evite tou qualité forme divertissement ki pou kapav gate nou bann pensée. * En plus, nou kapav rempli nou l’esprit avek bann pensée ki pur kan nou etudié Parole Bondié regulierement.—Psaume 19:8, 9.

13 Pou nou reste dan l’amour Bondié, li bien important ki nou reste pur lor plan spirituel, moral, ek mental. Lezot chapitre dan sa livre-la donne plus detail lor sa bann different domaine kot nou bizin reste pur-la. Anou guette enn quatrieme domaine—pureté lor plan physik.

COUMA NOU KAPAV RESTE PUR LOR PLAN PHYSIK?

14. Kifer pureté lor plan physik li pa zis enn kitsoz personnel?

14 Pureté lor plan physik vedir garde nou lekor ek nou bann di-bien prop. Eski sa qualité propté-la, li enn question personnel ki pa concerne lezot? En tou cas, pa pou bann adorateur Jéhovah. Pareil couma nou ti trouvé, pou Jéhovah li important ki nou pur lor plan physik pa zis parski sa bon pou nou mais aussi parski sa ena enn l’effet lor so reputation. Mazinn sa l’exemple ki nou ti prend au commencement-la. Kan ou trouve enn zenfant ki touletan sale ek mal habillé, surement ou pou ena enn mauvais l’opinion lor so bann parent, pa vrai? Nou pa pou envie ki enn kitsoz dan nou l’apparence ou-soit dan nou fason vive faire lezot koz en mal lor nou Papa ki dan le ciel ou-soit faire message ki nou preché perdi so valeur. Parole  Bondié dire: “Dan n’importe ki kitsoz, nou pa donne okenn l’occasion ki kapav faire lezot tombé, pou ki personne pa critik nou ministere; mais dan tou fason, nou recommande nou-mem couma bann ministre Bondié.” (2 Corinthiens 6:3, 4) Alors, couma eski nou kapav reste pur lor plan physik?

15, 16. Ki bann bon l’habitude nou bizin ena en rapport avek nou l’hygiene, ek couma eski nou linge bizin été?

15 Nou l’hygiene personnel ek nou l’apparence. Bann l’habitude ek bann condition la vie pa pareil dan tou pays, mais en general nou kapav gagne enn tipé savon ek de l’eau pou nou baigné regulierement ek pou assuré ki nou ek nou bann zenfant prop. Parmi bann bon l’habitude ki nou bizin ena en rapport avek nou l’hygiene, nou bizin lave nou la main avek savon ek de l’eau avant nou mangé ou-soit avant nou touche mangé, apré ki nou finn al toilette, ek apré ki nou finn baigne enn tibaba ou-soit change li. Kan nou lave nou la main avek  savon ek de l’eau, sa kapav protege nou kont bann maladie ek sa kapav mem sauve bann la vie. Sa kapav empeche bann virus ek bann bacterie dangereux fané partout, ek lerla ena moins risk gagne bann maladie ki faire bann dimoune gagne diarrhée. Dan bann pays kot pena bann bon systeme drainage, kapav enterre bann malpropté pareil couma ti faire dan le passé en Israël.—Deutéronome 23:12, 13.

16 Nou bizin aussi lave nou linge regulierement pou ki zot prop ek presentable. Li pa necessaire ki enn chretien mette bann linge ki cher ou-soit ki li habille dernier la mode, mais so linge bizin en ordre, prop, ek modeste. (1 Timothée 2:9, 10) N’importe kot-sa nou été, nou envie ki nou l’apparence “faire l’enseignement nou Sauveur, Bondié, vinn pli joli.”—Tite 2:10.

17. Kifer nou lakaz ek nou bann di-bien bizin prop ek presentable?

17 Nou lakaz ek nou bann di-bien. Kitfois nou lakaz pa grandiose ni luxe, mais li bizin prop ek presentable autant ki possible. Li pareil aussi si nou servi enn l’auto pou nou al reunion ek predication, nou kapav faire tou nou possible pou ki li assez prop endan ek en dehors. Li important nou rappel ki kan nou garde nou lakaz ek nou bann di-bien prop, sa-mem li enn temoignage. Apré tou, nou enseigne bann dimoune ki Jéhovah Li enn Bondié ki prop, ki Li pou “detruire bann ki pé detruire la terre,” ek ki so Royaume bientot pou transforme sa la terre kot nou resté-la ek pou faire li vinn enn paradis. (Révélation 11:18; Luc 23:43) Surement nou envie ki fason ki nou lakaz ek nou bann di-bien été, sa montré bann dimoune ki depuis asterla-mem nou pé developpe bann l’habitude pou garde tou kitsoz prop, bann l’habitude ki pou ena dan le monde nouveau ki pé vini.

Pureté lor plan physik vedir ki nou garde nou lekor ek nou bann di-bien prop

18. Couma nou kapav montré respé pou nou la Salle du Royaume?

18 Place kot nou adore Bondié. Nou l’amour pou Jéhovah pousse nou pou montré respé pou la Salle du Royaume ki enn centre vrai l’adoration dan nou l’endroit. Nou envie ki bann nouveau impressionné kan zot vinn la salle. Pou ki nou la salle attire bann dimoune, nou bizin nettoye li ek entretenir li regulierement. Nou montré respé pou nou la salle kan nou faire  tou nou possible pou garde li dan enn bon l’etat. Pou nou, li enn privilege pou offert nou le temps pou nettoye, “refaire ek repare” place kot nou adore Jéhovah. (2 Chroniques 34:10) Bann mem principe appliké kan ena bann l’assemblée, ki li dan enn la Salle l’assemblée ou-soit dan enn lot place.

REJETTE BANN L’HABITUDE EK BANN PRATIK KI SALI NOU

19. Pou ki nou reste pur lor plan physik, ki nou bizin rejeté, ek couma la Bible aide nou pou faire sa?

19 Pou ki nou reste pur lor plan physik, nou bizin rejette bann l’habitude ek bann pratik ki sali nou, couma par exemple fumé, boire trop beaucoup ek servi bann kitsoz ki kapav vinn enn la drogue pou nou ou-soit ki kapav affecté nou l’esprit. La Bible pa donne enn la liste bann l’habitude ek bann pratik impur ek degoutant ki existé zordi, mais li ena bann principe ki permette nou comprend ki Jéhovah pensé lor sa bann kitsoz-la. Parski nou konn fason pensé Jéhovah lor la, nou l’amour pou Li pousse nou pou adopté l’attitude ki pou faire nou gagne so faveur. Anou guette cinq parmi sa bann principe-la.

20, 21. Ki qualité pratik Jéhovah envie nou rejeté dan nou la vie, ek ki raison important nou ena pou faire seki Li demann nou?

20 “Mo bann frere ki mo bien content, parski nou ena sa bann promesse-la, anou tire tou kitsoz ki sali nou lekor ek nou l’esprit pou nou kapav purifié nou, pou ki nou kapav reussi vinn saint dan la crainte pou Bondié.” (2 Corinthiens 7:1) Jéhovah envie ki nou rejette tou bann pratik ki sali nou lekor ek affecté nou l’esprit, setadir l’attitude mental ki influence nou. Alors nou bizin rejette tou kitsoz ki faire nou vinn dependant ek ki nou koné kapav faire di-tort nou la santé physik ek mental.

21 La Bible donne nou enn raison important pou nou “tire tou kitsoz ki sali nou.” Note bann premier parole ki ena dan 2 Corinthiens 7:1: “Parski nou ena sa bann promesse-la.” Ki sa bann promesse-la? Pareil couma mentionné dan bann verset avant, Jéhovah promette: “Mo pou accueil zot. Ek mo pou vinn enn papa pou zot.” (2 Corinthiens 6:17, 18) Mazinn enn coup: Jéhovah promette ki Li pou donne nou so protection ek ki Li  pou content nou couma enn papa content so garson ou-soit so tifi. Mais Jéhovah pou realise sa bann promesse-la a condition ki ou rejette bann kitsoz ki sali ou ‘lekor ek ou l’esprit.’ Alors li pou bien bete ki a cause enn l’habitude ou-soit pratik degoutant, ou perdi ou bann relation bien proche avek Jéhovah, bann relation ki ena beaucoup valeur!

22-25. Cite bann principe biblik ki kapav aide nou pou rejette bann l’habitude ek bann pratik ki impur.

22 “To bizin content Jéhovah to Bondié avek tou to leker ek avek tou to nâme ek avek tou to l’esprit.” (Matthieu 22:37) Jésus ti considere sa couma pli grand parmi tou bann commandement. (Matthieu 22:38) Jéhovah merité ki nou ena enn l’amour coumsa pou Li. Pou content Li avek tou nou leker, nou nâme, ek nou l’esprit, nou bizin rejette bann pratik ki kapav faire nou mort pli vite ou-soit ki kapav engourdi capacité pou reflechi ki Li’nn donne nou.

23 Jéhovah] donne tou dimoune la vie ek souffle ek tou kitsoz.” (Actes 17:24, 25) La vie li enn don ki Bondié inn donne nou. Nou content Bondié, alors nou envie montré respé pou sa don-la. Nou rejette tou bann l’habitude ou-soit bann pratik ki pa bon pou nou la santé, parski nou comprend ki si nou pratik sa bann kitsoz-la, nou pou montré ki nou pa apprecié sa don-la.—Psaume 36:9.

24 “To bizin content to prochain couma to-mem.” (Matthieu 22:39) Souvent bann l’habitude ek bann pratik ki impur pa affecté zis dimoune ki pratik sa mais aussi bann ki autour li. Par exemple, la fumée cigarette, li dangereux pou bann ki pa fumé mais ki obligé respire sa. Enn dimoune ki faire di-tort bann ki autour li, pé desobeir commandement Bondié ki demann nou pou content nou prochain. Li kapav dire ki li content Bondié mais li dementi sa par seki li faire.—1 Jean 4:20, 21.

25 “[Bann chretien] bizin soumette ek obeir bann gouvernement ek bann l’autorité couma bann chef.” (Tite 3:1) Dan beaucoup pays, la loi empeche bann dimoune ena ou-soit prend certain la drogue. En tant ki bann vrai chretien, fodé pa  ki nou ena ni nou prend bann la drogue ki pa legal.—Romains 13:1.

26. (a) Pou nou reste dan l’amour Bondié, ki nou bizin faire? (b) Kifer reste pur devant lizié Bondié, sa-mem pli bon fason vive ki ena?

26 Pou nou reste dan l’amour Bondié, nou bizin reste pur, pa zis dan deux-trois domaine mais dan tou domaine nou la vie. Parfois li pa facile pou abandonne bann l’habitude ek bann pratik ki impur ek pa retombe ladan, mais c’est enn kitsoz ki possible. * Vrai-mem pena pli bon fason vive ki sa, parski Jéhovah touletan enseigne nou pou nou profit. (Isaïe 48:17) Pli important ki tou, kan nou reste pur, nou kapav gagne enn satisfaction parski nou koné ki sa ena enn bon l’influence lor reputation nou Bondié ki nou content, ek sa permette nou reste dan so l’amour.

^ par. 2 Mot hébreu ki traduire par “pur,” li pa zis decrire propté physik, mais li concerne aussi pureté lor plan moral ek spirituel.

^ par. 67 Nou finn change sa nom-la.