Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 14

Ou bizin honnete dan tou kitsoz

Ou bizin honnete dan tou kitsoz

“Nou envie reste honnete dan tou kitsoz.”—HÉBREUX 13:18.

1, 2. Kifer sa faire Jéhovah plaisir kan Li trouve bann zeffort ki nou faire pou nou reste honnete? Donne enn l’exemple ki montré sa.

ENN mama ek so ti garson sorti dan enn supermarché. Enn coute, ti garson-la arreté, coumadir li’nn gagne enn sok. Dan so la main ena enn ti zouzou ki li’nn prend dan supermarché. Li’nn blié remette sa dan so place ou-soit demann so mama acheté sa pou li. Li commence ploré. So mama rassure li ek retourne avek li dan supermarché pou ki li kapav rann sa zouzou-la ek demann excuse. Pendant ki li pé faire sa, so mama fiere ek so leker rempli ar la joie. Kifer?

2 Pena beaucoup kitsoz ki faire bann parent content coumsa, ki kan zot trouvé ki zot bann zenfant pé aprann l’importance l’honneteté. Li pareil pou nou Papa ki dan le ciel, “Bondié la verité.” (Psaume 31:5) A mesure ki Li trouve nou progressé lor plan spirituel pou vinn mur, Li content kan Li trouve nou faire zeffort pou ki nou vinn bann dimoune honnete. Parski nou envie faire Li plaisir ek reste dan so l’amour, nou dire pareil couma l’apotre Paul: “Nou envie reste honnete dan tou kitsoz.” (Hébreux 13:18) Anou examine quatre domaine important dan nou la vie kot nou kapav trouve sa difficile parfois pou reste honnete. Apré nou pou guette certain benediction ki nou gagné kan nou honnete.

HONNETE AVEK NOU-MEM

3-5. (a) Couma Parole Bondié mette nou en garde kont bann danger ki ena pou trompe nou-mem? (b) Ki pou aide nou pou nou honnete avek nou-mem?

3 Nou premier difficulté, c’est pou aprann pou honnete avek  nou-mem. Parski nou imparfait, li bien facile pou nou embete nou-mem. Par exemple, Jésus ti dire bann chretien dan Laodicée ki zot ti’nn embete zot-mem kan zot ti’nn pensé ki zot ti riche, alors ki en realité, zot ti ‘misere, aveugle ek touni’ lor plan spirituel—enn condition ki ti vrai-mem faire pitié. (Révélation 3:17) Parski zot ti embete zot-mem, sa ti faire zot situation vinn pli dangereux encore.

4 Kitfois ou rappel aussi ki disciple Jacques ti donne sa l’avertissement-la: “Si enn kikenn pensé ki li pé bien servi Bondié, ek pourtant li pa controle so la langue, mais li contigne trompe so prop leker, l’adoration sa dimoune-la dan vide.” (Jacques 1:26) Si nou croire ki nou kapav mal servi nou la langue ek en mem temps donne Jéhovah enn l’adoration ki Li accepté, nou pé trompe nou prop leker. Seki nou faire pou Jéhovah pou dan vide, sa pa pou servi nanyin. Ki kapav aide nou pou pa prend sa chemin dangereux-la?

5 Dan sa mem passage-la, Jacques compare la verité ki ena dan Parole Bondié ar enn la glace. Li conseil nou pou examine en profondeur la loi Bondié ki parfait ek pou faire bann changement ki bizin. (Jacques 1:23-25) La Bible kapav aide nou pou honnete avek nou-mem ek pou comprend seki nou bizin faire pou ameliore nou-mem. (Lamentations 3:40; Haggaï 1:5) Nou kapav aussi prié Jéhovah ek demann Li pou examine nou, pou aide nou trouve ek corrige n’importe ki defaut grave ki nou kapav ena. (Psaume 139:23, 24) Kan nou malhonnete, sa li enn faiblesse ki trompe nou sans ki nou rann-nou compte, ek nou bizin considere sa defaut-la pareil couma nou Papa ki dan le ciel. Proverbes 3:32 dire: “Jéhovah detesté enn dimoune hypocrite, mais Li bien proche avek bann dimoune ki droite.” Jéhovah kapav aide nou pou considere enn kitsoz pareil couma Li ek pou trouve nou pareil couma Li, Li trouve nou. Rappel seki Paul ti dire: “Nou envie reste honnete dan tou kitsoz.” Li impossible pou nou vinn parfait asterla, mais nou ena enn desir sincere pou vinn enn dimoune honnete ek nou faire bann zeffort pou nou vinn sa qualité dimoune-la.

 HONNETE DAN LA FAMILLE

Kan nou honnete, sa aide nou pou rejette enn conduite ki nou kapav tenté pou cachiette

6. Kifer bann conjoint bizin honnete envers zot camarade, ek ki bann danger sa faire zot evité?

6 L’honneteté bizin enn qualité ki bien ressorti dan enn famille chretien. Sa vedir ki enn mari ek enn femme bizin franc ek honnete avek zot camarade. Dan enn couple chretien, fodé pa ki ena bann pratik malprop ki faire di-tort couma par exemple montré enn l’interet romantik pou enn lot dimoune a part so conjoint, developpe bann l’amitié en secret lor Internet, ou-soit guette n’importe ki forme pornographie. Certain chretien ki marié finn ena sa qualité mauvais conduite-la ek zot finn cachiette sa zot conjoint ki innocent. Sa li enn conduite ki malhonnete. Note bann parole ki le roi David ki ti fidele, ti dire: “Mo pa finn assize avek bann dimoune ki ena fausseté dan zot; ek mo pa rente avek bann dimoune ki cachiette seki zot été.” (Psaume 26:4) Si ou marié, jamais pa adopté enn conduite ki kapav faire ou tenté pou cachiette ou conjoint seki ou été en realité!

7, 8. Cite bann l’exemple biblik ki kapav aide bann zenfant pou aprann valeur ki l’honneteté ena.

7 Pou enseigne zot bann zenfant valeur l’honneteté dan la vie, li bon ki bann parent servi bann l’exemple biblik. Ena bann recit ki koz lor bann dimoune ki ti malhonnete. Par exemple Akân, ki ti kokin ek ti rod cachiette seki li ti faire; Guéhazi, ki ti koz menti pou li gagne enn l’avantage materiel; ek Judas, ki ti kokin ek ti koz menti pou faire Jésus di-tort.—Josué 6:17-19; 7:11-25; 2 Rois 5:14-16, 20-27; Matthieu 26:14, 15; Jean 12:6.

 8 Ena bann recit ki koz lor bann dimoune ki ti honnete. Par exemple, Jacob ti insisté ki so bann garson retourne l’argent ki zot ti trouvé dan zot bann sac parski li ti pensé ki enn dimoune ti’nn mette sa la par erreur. Ena l’exemple Yiphtah ek so tifi ki ti respecté voeu ki Yiphtah ti’nn faire mem si sa ti demann bann grand sacrifice. Ena aussi l’exemple Jésus. Pou protege so bann camarade ek pou accompli bann prophetie, li pa ti peur pou dire kisannla li été devant enn la foule ki ti ena bann mauvais l’intention. (Genèse 43:12; Juges 11:30-40; Jean 18:3-11) Sa deux-trois l’exemple-la kapav donne bann parent enn l’idée lor bann tresor ki ena dan Parole Bondié ki kapav aide zot pou enseigne zot bann zenfant pou apprecié valeur ki l’honneteté ena.

9. Ki bann parent bizin evité si zot envie vinn bann l’exemple pou zot bann zenfant dan domaine l’honneteté, ek kifer eski zot l’exemple li important?

9 Kan bann parent donne zot bann zenfant sa qualité l’enseignement-la, sa mette enn responsabilité important lor zot zepaule. L’apotre Paul ti demandé: “Mais, toi ki enseigne enn lot dimoune, eski to pa enseigne to-mem? Toi, ki preché: ‘Fodé pa kokin,’ eski to-mem to kokin?” (Romains 2:21) Certain parent mette zot bann zenfant dan confusion kan zot enseigne l’honneteté alors ki zot-mem zot agir dan enn fason malhonnete. Zot kapav justifié bann ti vol ek bann parole ki kapav trompe lezot avek bann excuse couma: “De toute fason, bann patron koné ki dimoune pou prend” ou-soit: “Sa li zis enn ti mensonge, li pa grave.” En realité, n’importe ki valeur sa kitsoz ki nou kokin-la ena, kokin c’est kokin, ek si nou koz menti lor n’importe ki sujet, ki li enn ti menti ou-soit enn gros menti, enn mensonge c’est enn mensonge. * (Luc 16:10) Bann zenfant remark bien vite si zot bann parent hypocrite ek sa kapav faire zot beaucoup di-tort. (Éphésiens 6:4) Parkont, kan zot aprann l’honneteté grace a l’exemple zot bann parent, ena enn grand possibilité ki kan zot grandi, zot pou glorifié Jéhovah dan sa le monde malhonnete-la.—Proverbes 22:6.

 HONNETE DAN CONGREGATION

10. Ki fodé pa nou blié kan nou koz avek nou bann compagnon chretien?

10 Frequentation nou bann compagnon chretien donne nou beaucoup l’occasion pou developpe l’honneteté. Pareil couma nou ti aprann dan chapitre 12, nou bizin faire attention ar fason ki nou servi la parole ki enn don, surtout kan nou avek nou bann frere ek soeur spirituel. Enn ti conversation normal kapav facilement vinn enn palab ki faire di-tort, ki kapav mem gate reputation enn dimoune! Si nou repete enn zistoire ek nou pa mem sur si li vrai, kitfois nou pé donne enn coude main pou fann enn mensonge. Alors li pli bon ki nou tini nou la langue. (Proverbes 10:19) Lot coté, mem si kitfois seki nou koné, li vrai, sa pa vedir ki li bon ki nou repete sa. Par exemple, kitfois sa pa concerne nou ditou, ou-soit c’est enn sujet delicat. (1 Thessaloniciens 4:11) Certain dimoune dire bann parole brite ek zot pretann ki kan zot koz coumsa, zot pé koz franc, ou-soit zot honnete. Mais nou bann parole bizin toujours agreable ek rempli ar bonté.—Colossiens 4:6.

11, 12. (a) Dan ki fason certain faire zot probleme vinn pli grave encore apré ki zot inn commette enn peché grave? (b) Cite certain mensonge ki Satan fané concernant bann peché grave; couma nou kapav lutte kont sa? (c) Couma nou kapav montré ki nou honnete envers l’organisation Jéhovah?

11 Li important surtout ki nou honnete envers bann ki dirige congregation. Certain chretien ki’nn commette enn faute grave,  faire sa probleme-la vinn pli grave encore kan zot rod cachiette zot peché ek koz menti ar bann ancien. Zot mem commence amenn enn double la vie: zot faire semblant servi Jéhovah alors ki zot pé contigné faire enn peché grave. Avredir, kan bann chretien agir coumsa, c’est tou zot la vie ki vinn enn mensonge. (Psaume 12:2) Lezot dire bann ancien zis enn partie la verité ek zot cachiette bann kitsoz important. (Actes 5:1-11) Souvent zot agir dan enn fason malhonnete coumsa, parski zot croire dan bann mensonge ki Satan fané.—Guette l’encadré “ Bann mensonge ki Satan fané concernant bann peché grave.”

12 Li important ki nou honnete aussi envers l’organisation Jéhovah kan nou rempli bann form. Par exemple, kan nou rempli nou rapport, nou bizin faire attention pou pa donne bann fausse chiffre. Li pareil kan nou rempli enn form application pou enn certain forme service. Fodé pa nou donne bann fausse renseignement lor nou la santé ou-soit lor n’importe ki domaine dan nou la vie.—Proverbes 6:16-19.

13. Couma nou kapav reste honnete si nou ena bann relation professionnel avek enn lot chretien?

13 L’honneteté envers nou bann compagnon chretien concerne aussi domaine commercial ek professionnel. Parfois entre bann chretien ena bann relation professionnel. Zot bizin faire attention ki sa reste separé ar zot l’adoration ki zot pratiké ensam dan la Salle du Royaume ou-soit dan predication. Kitfois enn chretien kapav enn patron ek enn lot chretien so employé. Si nou employe bann frere ek soeur, nou bizin faire attention ki nou agir dan enn fason honnete avek zot, ki nou donne zot zot la paye dan ler, ek paye zot somme ki nou ti tombe d’accord pou donne zot, ek donne zot bann l’avantage ki nou ti promette zot ou-soit ki la loi demandé. (1 Timothée 5:18; Jacques 5:1-4) Lot coté, si nou travail pou enn frere ou-soit pou enn soeur, nou bizin faire tou travail ki nou supposé faire pou la paye ki li donne nou. (2 Thessaloniciens 3:10) Nou pa pou attann ki nou gagne bann faveur a cause bann relation spirituel ki ena entre nou, coumadir nou patron obligé donne nou congé, bann l’avantage ou-soit lezot facilité ki li pa pou donne lezot employé.—Éphésiens 6:5-8.

14. Kan bann chretien faire enn business ensam, ki precaution li bon zot prend, ek kifer?

 14 Ki arrivé si, entre bann frere ena enn business kot zot partage bann risk ek bann profit, par exemple, si zot faire enn investissement ou-soit zot prend enn loan? La Bible donne enn principe important ek pratik: ecrire tou lor papier! Par exemple, kan Jérémie ti acheté enn terrain, li ti faire ecrire enn document en deux copie devant bann temoin, ek li ti garde sa bann copie-la bien dan enn place kot ti pou kapav consulté zot apré. (Jérémie 32:9-12; guette aussi Genèse 23:16-20.) Kan nou faire business avek bann frere, sa pa vedir ki nou pena confiance si nou ecrire tou bann detail lor enn document ki bien preparé ek signé devant bann temoin. Au contraire, sa permette ki nou evite bann malentendu, ki nou pa trop affecté kan bann kitsoz pa passe couma nou ti pé attann, ek mem evite bann desaccord ki kapav crée division. Kan nou faire business avek bann frere, fodé jamais nou blié ki pena okenn business ki vaut la peine ki nou mette l’unité ek la paix congregation en danger. *1 Corinthiens 6:1-8.

HONNETE DAN LA VIE PROFANE

15. Ki Jéhovah pensé lor bann pratik commercial malhonnete, ek couma bann chretien reagir mem si la plupart dimoune malhonnete dan sa domaine-la?

15 Enn chretien pa honnete zis dan congregation. Paul ti dire: “Nou envie reste honnete dan tou kitsoz.” (Hébreux 13:18) Kan sa concerne bann activité commercial, l’honneteté li bien important pou nou Createur. Zis dan livre Proverbes, quatre fois faire mention bann balance ki finn triké. (Proverbes 11:1; 16:11; 20:10, 23) Dan le passé, bann dimoune ti habitué servi bann balance ek bann poids dan bann transaction commercial pou pese bann marchandise ek piece la monnaie ki ti servi pou paye bann marchandise. Bann marchand malhonnete ti servi deux different qualité poids ek enn balance ki pa ti exact pou embete  ek kokin zot bann client. * Jéhovah pa content sa qualité pratik-la ditou! Pou nou reste dan so l’amour, nou bizin rejette tou bann pratik commercial malhonnete.

16, 17. Dan ki fason bann dimoune zot malhonnete dan sa le monde zordi-la, ek ki bann vrai chretien determiné pou faire?

16 C’est Satan ki pé dirige sa le monde-la. Alors nou pa etonné ki partout autour nou bann dimoune zot malhonnete. Toulé-jour nou kapav tenté pou agir dan enn fason malhonnete. Kan bann dimoune faire application pou enn travail, zot bizin donne seki nou appel enn CV, setadir enn document kot zot donne bann detail lor zot. Souvent lor zot CV, zot mette bann kitsoz ki fausse, zot exagere certain kitsoz, invente bann dimoune ki zot donné couma reference ek donne bann fausse renseignement lor zot l’experience ou-soit zot qualification. Kan bann dimoune rempli bann form pou l’immigration, taxe, l’assurance ek lezot kitsoz encore, souvent zot donne bann reponse ki fausse pou ki zot kapav gagne seki zot pé rodé. Beaucoup etudiant triké dan bann l’examen. Li arrivé aussi ki kan zot ena bann composition ek bann rapport pou faire pou lekol, zot al lor Internet ek zot zis copié bann l’information ki zot gagné ek faire croire ki c’est zot ki’nn ecrire sa. Ek kan bann dimoune gagne zaffaire avek bann officier ki malhonnete, souvent zot donne gouss pou gagne seki zot envie. Nou attann pou trouve sa qualité conduite-la dan enn le monde kot bann dimoune ‘content zot-mem, content l’argent, ek zot pa content seki bien.’—2 Timothée 3:1-5.

17 Bann vrai chretien determiné pou pa engage-zot dan okenn sa bann pratik-la. Parfois li difficile pou reste honnete parski dan sa le monde zordi-la, li parette ki c’est bann dimoune malhonnete ki reussi ek zot mem pli bien ki lezot. (Psaume 73:1-8) Entre-temps, kitfois bann chretien pé passe par bann probleme financier parski zot envie reste honnete “dan tou kitsoz.” Eski li  vaut la peine faire sa bann sacrifice-la? Bien sur! Mais kifer sa vaut la peine? Ki bienfait nou gagné kan nou reste honnete?

BANN BIENFAIT KI NOU GAGNÉ KAN NOU HONNETE

18. Kifer kan enn dimoune ena reputation ki li honnete, sa ena enn grand valeur?

18 Dan la vie pena beaucoup kitsoz ki ena plus valeur ki kan enn dimoune ena reputation ki li honnete ek ki kapav faire li confiance. (Guette l’encadré “ Eski mo touletan honnete?”) Maziné, tou dimoune kapav travail pou li gagne reputation enn dimoune ki honnete! Sa pa depann lor nou talent, nou richesse, nou beauté, l’environnement social kot nou sorti, ou-soit n’importe ki lot kitsoz ki nou pa kapav controlé. Malgré sa, beaucoup dimoune pa reussi gagne sa bon reputation-la. Sa li enn tresor, li enn kitsoz ki rare. (Mika 7:2) Kitfois certain pou riye ou parski ou honnete, mais lezot pou apprecié, ek zot pou ena confiance en ou ek zot pou respecté ou. Beaucoup Témoins de Jéhovah inn mem trouvé ki zot l’honneteté inn faire zot gagne enn l’avantage lor plan financier. Alors ki’nn renvoye bann employé malhonnete, zot, zot inn garde zot travail ou-soit zot inn gagne enn travail parski ti pé bien bizin enn dimoune ki honnete.

19. Kan nou honnete, ki l’effet sa ena lor nou conscience ek lor nou relation avek Jéhovah?

19 Kitfois ou pa pou trouve-ou dan enn situation coumsa, mais ou pou trouvé ki kan ou honnete, sa faire ou gagne bann pli grand bienfait encore. Ou pou ena enn bon conscience. Paul ti ecrire: “Nou sur ki nou ena enn conscience droite.” (Hébreux 13:18) En plus, ou Papa ki dan le ciel jamais pa pou manké pou remark sa reputation ki ou ena-la, ek Li content bann dimoune ki honnete. (Psaume 15:1, 2; Proverbes 22:1) Oui, kan nou honnete, sa aide nou pou reste dan l’amour Bondié, ek pena pli grand recompense ki sa. Asterla anou examine enn sujet ki ena enn rapport avek l’honneteté: seki Jéhovah pensé lor travail.

^ par. 9 Dan congregation, si li evident ki enn dimoune ena l’habitude koz menti ek li faire sa par expré pou blesse lezot, bann ancien kapav decide pou faire enn comité judiciaire.

^ par. 14 Pou ou koné ki bizin faire si enn business faire faillite, guette l’Appendice “Couma reglé bann probleme business?

^ par. 15 Bann marchand ti servi enn qualité poids kan zot ti acheté ek enn lot qualité poids kan zot ti vendé, ek sa ti permette zot faire profit dan toulé-deux cas. Zot ti kapav aussi servi enn balance ki enn coté ti pli longue ou-soit pli lourd ki lot coté ek sa ti permette zot embete zot client dan n’importe ki transaction.