“Reste dan l’amour Bondié”

Sa publication-la pou aide toi contigne mette en pratik bann principe biblik dan to la vie ek sa pou aide toi pou reste dan l’amour Bondié.

Enn lettre College Central

College central bann Témoins de Jéhovah encourage tou dimoune ki content Jéhovah pou suive trace Jésus, ki ti reste dan l’amour so Papa.

CHAPITRE 1

“Ala seki vedir l’amour Bondié”

Dan enn phrase bien simple, la Bible explique toi couma to kapav montré ki to content Bondié.

CHAPITRE 2

Couma ou kapav garde enn bon conscience?

Eski li possible pou ena enn conscience clair mais ki pa pur devant lizié Jéhovah?

CHAPITRE 3

Content bann dimoune ki Bondié content

Jéhovah choisir bien so bann camarade, nou aussi nou bizin faire pareil.

CHAPITRE 4

Kifer nou bizin respecté l’autorité?

La Bible identifié trois domaine principal dan nou la vie kot Bondié demann nou pou respecté l’autorité lezot.

CHAPITRE 5

Couma reste separé ar le monde

Parole Bondié identifié cinq fason ki nou bizin separé ar le monde.

CHAPITRE 6

Couma pou choisir bann bon divertissement

Trois question kapav aide toi pou choisir avec sagesse.

CHAPITRE 7

Eski pou ou, la vie ena valeur pareil couma pou Bondié?

Prend di-sang, eski sa implik plus ki prend la vie enn lot dimoune?

CHAPITRE 8

Bondié content bann dimoune ki pur

La Bible kapav aide toi pou evite bann pratik ki pou faire toi vinn impur devant lizié Jéhovah.

CHAPITRE 9

“Sauvé, al loin ar fornication”

Toulé-l’année, bann millier chretien tombe dan piege l’immoralité. Couma to kapav evit tombe dan sa piege la?

CHAPITRE 10

Mariage—Enn cadeau ki Bondié ki content nou inn donné

Couma to kapav prepare toi pou marié? Si to deja marié, couma to kapav faire to mariage duré?

CHAPITRE 11

“Fodé ki mariage ena valeur pou tou dimoune”

Enn l’examen personel avek sa six question la pou aide toi ameliore to mariage.

CHAPITRE 12

Dire bann “parole ki bon pou batir”

Bann parole kapav blesse lezot ou-soit encourage lezot. Aprann pou servi sa don la parole-la couma Jéhovah envie.

CHAPITRE 13

Bann fête ki pa faire Bondié plaisir

Bann fête ki kapav parette pé donn l’honneur Bondié mais en réalité pé offense li.

CHAPITRE 14

Ou bizin honnete dan tou kitsoz

Pou ki ou kapav honnete avek lezot ,ena enn kitsoz ki ou bizin faire avant.

CHAPITRE 15

Ou kapav gagne satisfaction pou travail dur ki ou faire

Reponse pou cinq question important pou aide ou koné si ou kapav accepté ou-soit refuse enn travail.

CHAPITRE 16

Oppose-zot ar Satan ek ar so bann manigance

Nou reconette ki Satan ena pouvoir, mais nou pou evit tracassé pou sa. Kifer?

CHAPITRE 17

“Contigne fortifié zot-mem dan zot bann croyance ki bien saint”

Trois kitsoz ki pou aide ou faire ou la foi vinn pli fort pou ki ou reste dan l’amour Bondié.

APPENDICE

Ki l’attitude nou bizin ena envers enn dimoune ki’nn exclu?

Eski li vre-mem necessaire ki nou coupe tou contact avek bann ki exclu?

APPENDICE

Kan bizin couvert la tête, ek kifer?

La Bible mentionne trois point ki pou aide nou gagne reponse.

APPENDICE

Salué pavillon, voté ek service civil

Seki La Bible dir kapav aide ou pou gard enn bon conscience lor sa bann question-la?

APPENDICE

Bann fraction di-sang ek bann technik ki servi pou bann l’operation

Kan ou fer bann ti kitsoz pratik,ou kapav faire face ar bann defi medical.

APPENDICE

Gagne victoire dan ou la lutte kont masturbation

Kouma ou kapav arrete sa l’habitude ki malprop-la?

APPENDICE

Seki la Bible dire lor divorce ek separation

Dapré La Bible, kan eski enn dimoune divorcé gagne droit remarié?

APPENDICE

Couma reglé bann probleme business?

Eski enn chretien kapav poursuive so frere devant la cour?