Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 52

Bann Seval ek Bann Kales Dife Zeova

Bann Seval ek Bann Kales Dife Zeova

Lerwa Siri, Ben-Adad, souvan ti atak Izrael. Me sak fwa, profet Elize ti averti lerwa Izrael pou ki li reisi sape. Alor, Ben-Adad ti desid pou kidnap Elize. Ben-Adad ti aprann ki Elize ti dan lavil Dotann. Alor, li ti avoy larme Sirien pou al trap li.

Bann Sirien ti rant dan lavil Dotann aswar. Landemin gramatin, serviter Elize ti al deor ek li ti trouv enn gran larme otour lavil. Li ti gagn extra per ek li ti kriye: ‘Elize, ki nou bizin fer?’ Elize ti dir li: ‘Ena pli boukou avek nou, ki avek zot.’ Lerla, Zeova ti fer serviter Elize trouv bann seval ek bann kales dife ki ti partou lor bann montagn ki ti otour lavil.

Kan bann solda Sirien ti esey may Elize, li ti priye: ‘Zeova, silteple, zet zot dan konfizion.’ Enn sel kout, bann solda Sirien ti nepli kone kot zot ti ete. Lerla, Elize ti dir zot: ‘Zot pa dan bon lavil la. Swiv mwa, mo pou amenn zot kot sa dimounn ki zot pe rode la.’ Zot ti swiv Elize ziska Samari, kot lerwa Izrael ti reste.

 Kan bann Sirien ti konpran kot zot ti ete, li ti tro tar. Lerwa Izrael ti demann Elize: ‘Eski mo bizin touy zot?’ Eski Elize ti pou profit sa lokazion-la pou tir vanzans lor bann dimounn ki ti pe rod fer li ditor? Non. Elize ti dir: ‘Pa touy zot. Donn zot manze, ek fer zot retourn kot zot.’ Lerla, lerwa ti fer enn gran fet pou zot. Apre sa, li ti fer zot retourn kot zot.

“Ala seki nou kapav sir lor Bondie: ninport ki kitsoz nou demande ki an-akor avek so volonte, Li ekout nou.”​—1 Zan 5:14NW.