Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 9

Introdiksion Seksion 9

Sa seksion-la koz lor bann zenn, bann profet, ek bann lerwa ki ti ena enn gran lafwa an Zeova. Dan Siri, enn tifi Izraelit ti ena lafwa ki profet Zeova ti pou geri Naamann. Profet Elize ti sir ki Zeova ti pou protez li kont enn larme. Gran Pret Zoad ti riske so lavi pou protez zenn Zoas kont so granmer, Atali, ki ti bien move. Lerwa Ezekias ti sir ki Zeova ti pou sap Zerizalem, ek li pa ti sede kan bann Asirien ti menas li. Lerwa Zozias ti tir bann zidol dan pei, li ti rekonstrir tanp, ek li ti ankouraz bann Izraelit pou rekoumans ador Zeova.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 51

Enn Gerye ek enn Tipti Tifi

Enn zenn tifi Izraelit koz ar so met lor gran pwisans ki Zeova ena. Rezilta: enn mirak arive.

LESON 52

Bann Seval ek Bann Kales Dife Zeova

Kouma serviter Elize ti reisi trouve ki ti ‘ena pli boukou avek nou, ki avek zot.’

LESON 53

Zoad Ena Kouraz

Enn pret fidel tini ferm devan enn move larenn.

LESON 54

Zeova Ena Pasians ar Zonas

Enn gro pwason ti aval enn profet Bondie. Kouma sa ti arive? Kouma profet-la ti reisi sorti? Ki leson Zeova ti ansegn sa profet-la?

LESON 55

Anz Zeova Protez Ezekias

Bann lennmi Zida ti dir ki Zeova pa ti pou kapav protez so pep, me zot ti ena tor!

LESON 56

Zozias Kontan Lalwa Bondie

Zozias ti vinn lerwa laz wit an, ek li ti ed so pep pou ador Zeova.