Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 50

Zeova Protez Zozafat

Zeova Protez Zozafat

Zozafat, lerwa Zida, ti detrir bann lotel Baal ek bann zidol ki ti ena dan so pei. Li ti anvi ki lepep konn bann Lalwa Zeova. Alor, li ti avoy bann prins ek bann Levit partou dan Zida pou ansegn lepep bann Lalwa Zeova.

Bann nasion toutotour ti per pou atak Zida. Zot ti kone ki Zeova ti protez so pep. Zot ti mem amenn bann kado pou Lerwa Zozafat. Me enn zour, bann Moabit, bann Amonit, ek bann dimounn ki res dan rezion Seir ti vinn lager kont Zida. Zozafat ti kone ki li ti bizin led Zeova. Li ti fer tou bann zom, bann fam, ek bann zanfan rasanble dan Zerizalem. Devan zot tou, li ti fer sa lapriyer-la: ‘Zeova, san twa, nou pa kapav gagn laviktwar. Silteple, dir nou ki nou bizin fer.’

Zeova ti reponn so lapriyer: ‘Pa gagn per. Mo pou ed zot. Pran zot pozision, debout anplas, ek gete kouma mo pou sap zot.’ Kouma Zeova ti sap zot?

Landemin gramatin, Zozafat ti swazir bann santer ek ti fer zot mars devan larme. Zot ti mars depi Zerizalem ziska Tekoa, landrwa kot ti pou ena lager.

Pandan ki bann santer ti pe loue Zeova bien-bien for dan lazwa, Zeova ti pe lager pou so pep. Zeova ti fer bann Amonit ek bann Moabit abriti ek zot ti koumans atak sakenn zot kamarad. Zot tou ti mor. Me Zeova ti protez pep Zida, bann solda, ek bann pret. Tou bann pep dan bann pei alantour ti tann dir seki Zeova ti fer. Zot ti konpran ki Zeova ti ankor pe protez so pep. Kouma eski Zeova sov so bann serviter? Dan plizir fason ek Li pa bizin led bann imin pou fer sa.

“Zot pa pou bizin pran par dan sa lager-la. Pran zot pozision, debout anplas, ek gete kouma Zeova pou sap zot.”​—2 Kronik 20:17