Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 5

Introdiksion Seksion 5

De mwa apre ki zot ti travers Lamer Rouz, bann Izraelit ti ariv kot Montagn Sinai. Laba, Zeova ti fer enn lalians avek nasion Izrael pou ki zot vinn so pep. Li ti protez zot ek Li ti donn zot tou seki zot ti bizin. Li ti donn zot lamann pou zot manze, bann linz ki pa vinn vie, ek enn plas pou zot reste kot zot ti an sekirite. Si to enn papa ouswa enn mama, ed to zanfan pou konpran kifer Zeova ti donn bann Izraelit Lalwa, tabernak, ek bann pret. Montre li linportans pou gard so bann promes, pou ena limilite, ek pou res touletan fidel ar Zeova.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 23

Zot Fer Zeova enn Promes

Bann Izraelit ti fer enn promes Zeova devan Montagn Sinai.

LESON 24

Zot Kas Zot Promes

Pandan ki Moiz ti pe gagn bann Dis Komannman, bann Izraelit ti pe fer enn gran pese.

LESON 25

Enn Tabernak pou Ador Zeova

Dan sa latant-la ti ena lars lalians.

LESON 26

Douz Espion

Zozwe ek Kaleb ti diferan ar sa dis lezot zom ki ti al espionn lavil Kanaan la.

LESON 27

Zot Rebel Kont Zeova

Kore, Datan, Abiram, ek 250 lezot zom pa ti konpran enn kitsoz inportan lor Zeova.

LESON 28

Balaam So Bourik Koze

Bourik-la ti trouv enn kikenn ki Balaam pa ti kapav trouve.