Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 7

Latour Babel

Latour Babel

Apre Deliz, bann garson Noe ek zot madam ti gagn boukou zanfan. Zot lafami ti vinn bien gran, ek zot ti al res partou-partou lor later, parey kouma Zeova ti dir zot fer.

Me sertin parmi sa bann fami-la pa ti obeir Zeova. Zot ti dir: ‘Anou ranz enn lavil ek res lamem. Anou fer enn latour ki telman gran ki so some pou dan lesiel. Lerla, tou dimounn pou konn nou.’

 Zeova pa ti kontan seki zot ti pe fer. Alor, Li ti desid pou anpes zot fer sa. Eski to kone kouma Li ti fer sa? Enn kout koumsa, Li ti fer zot koz diferan langaz. Bann dimounn ti nepli konpran zot kamarad, alor zot ti aret zot konstriksion. Ti apel sa lavil ki zot ti pe ranze la, Babel, ki vedir “Konfizion.” Lerla, bann dimounn ti kit lavil-la ek zot ti al viv inpe partou lor later. Me zot ti kontign fer bann move kitsoz dan bann landrwa kot zot ti al reste. Eski ti ena bann dimounn ki ti ankor kontan Zeova? Nou pou trouv sa dan prosin sapit.

“Seki rod grander pou abese, e seki abese pou gagn grander.”​—Lik 18:14