Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 8

Abraam ek Sara Obeir Bondie

Abraam ek Sara Obeir Bondie

Pa tro lwin ar Babel, ti ena enn lavil ki ti apel Our. Laba, bann dimounn pa ti ador Zeova. Zot ti ador boukou lezot bondie. Me ti ena enn zom dan Our ki ti ador zis Zeova. Li ti apel Abraam.

Zeova ti dir Abraam: ‘Kit to lakaz ek to bann fami, ek al dan pei ki mo pou montre twa.’ Apre sa, Bondie ti promet Abraam: ‘To pou vinn enn gran pep, ek gras-a twa, mo pou fer boukou dimounn partou lor later gagn bann benediksion.’

Abraam pa ti kone kotsa Zeova ti pou avoy li, me li ti ena konfians an Zeova. Alor, Abraam, so madam Sara, so papa Tera, ek so neve Lot ti obeir Zeova. Zot ti ramas zot bann zafer ek zot ti koumans fer sa long vwayaz-la.

 Abraam ti ena 75 an kan li ek so fami ti ariv dan pei ki Zeova ti anvi montre zot. Sa pei-la ti apel Kanaan. Laba, Bondie ti koz avek Abraam ek ti fer li sa promes-la: ‘Tou sa pei ki to trouv otour twa la, mo pou donn sa to bann zanfan.’ Me Abraam ek Sara ti vie ek zot pa ti ena zanfan. Alor, kouma eski Zeova ti pou kapav tini so promes?

“Par lafwa, Abraam ti obeir . . . pou al dan pei ki li ti bizin resevwar kouma eritaz. Li kit so prop pei san ki li kone kot li pe ale.”​—Ebre 11:8