Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 4

So Koler Ti Fer Li Touy Kikenn

So Koler Ti Fer Li Touy Kikenn

Apre ki Adan ek Ev ti kit zardin Edenn, zot ti gagn boukou zanfan. Zot premie garson, Kain, ti plant bann frwi ek bann legim. Zot deziem garson, Abel, ti enn berze.

Enn zour, Kain ek Abel ti donn Zeova bann ofrand. Eski to kone ki ete enn ofrand? Se enn kado pou Zeova. Zeova ti kontan ofrand ki Abel ti donn Li, me Li pa ti kontan ofrand Kain. Sa ti fer Kain bien ankoler. Zeova ti averti Kain ki so koler ti kapav pous li pou fer enn move kitsoz. Me Kain pa ti ekoute.

Okontrer, Kain ti dir Abel: ‘Anou al dan karo.’ Kan zot ti tousel dan karo, Kain ti atak so frer ek ti touy li. Ki Zeova  ti fer kan Li ti trouv sa? Zeova ti pini Kain kan Li ti fer li al viv lwin ar so fami. Ek Kain pa ti gagn drwa retourn kot li ankor.

Ki leson nou kapav aprann ar sa zistwar-la? Kitfwa nou kapav koumans ankoler kan bann kitsoz pa pas kouma nou ti pe atann. Si nou santi nou koler pe grandi, ouswa si lezot fer nou remarke ki nou pe ankoler, deswit nou bizin dominn nou bann santiman avan ki zot dominn nou.

Abel ti kontan Zeova ek li ti fer seki bon. Akoz sa, Zeova pou touletan rapel li. Bondie pou resisit Abel kan Li pou fer later vinn enn paradi.

“Rekonsilie [“dabor,” NW] ar to frer, apre to va prezant to ofrand Bondie.”​—Matie 5:24