Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 98

Lansegnman Kretien Prese dan Boukou Pei

Lansegnman Kretien Prese dan Boukou Pei

Bann zapot ti obeir lord Zezi ek zot ti pres bonn nouvel partou lor later. Lane 47 Nou Lepok, bann frer dan Antios ti avoy Pol ek Barnabe fer enn vwayaz misioner. Avek kouraz, sa de predikater-la ti al partou dan Lazi Miner (Turquie azordi), dan bann lavil kouma Derbe, List, ek Ikoniom.

Pol ek Barnabe ti pres ar tou dimounn, bann pov, bann ris, bann zenn, ek bann vie. Boukou dimounn ti aksepte laverite lor Zezi Kris. Kan Pol ek Barnabe ti pres avek Serzis Polis, gouverner Sip, enn sorsie ti esey anpes zot. Me Pol ti dir sorsie-la: ‘Zeova pou pini twa.’ Deswit, sorsie-la ti vinn aveg. Kan Gouverner Polis ti trouv sa, li ti vinn enn disip Zezi.

Pol ek Barnabe ti pres partou, dan bann lakaz, dan bazar, lor semin, ek dan bann sinagog. Dan lavil List, zot ti geri enn zom ki ti bwate. Kan bann dimounn ti trouv sa mirak-la, zot ti panse ki Pol ek Barnabe ti bann bondie ek zot ti anvi ador bannla. Me Pol ek Barnabe ti anpes zot ek ti dir zot: ‘Ador zis Bondie! Nou, nou zis bann dimounn.’ Apre sa, sertin Zwif ti vini ek zot ti fer bann dimounn revolte kont Pol. Lerla, sa bann dimounn-la ti avoy bann ros lor Pol, zot ti trenn li andeor lavil, ek zot ti les li laba. Zot ti panse ki li ti mor. Selman, Pol ti ankor vivan! Bann frer deswit ti vinn ed li ek zot ti re-amenn li dan lavil. Plitar, Pol ti retourn Antios.

Lane 49 Nou Lepok, Pol ti fer enn deziem vwayaz misioner. Dabor, li ti re-al get bann frer dan Lazi Miner. Apre sa, li ti al pli  lwin. Li ti al prese dan L’Europe. Li ti al dan Filip, Tesalonik, Atenn, ek dan lezot lavil ankor. Silas, Lik, ek enn zenn zom ki ti apel Timote, ti al zwenn Pol dan so vwayaz. Zot ti travay ansam pou form bann kongregasion ek pou ed bann frer ek ser pou vinn pli for. Pandan enn an edmi, Pol ti res dan lavil Korint pou fortifie bann frer. Li ti prese, ansegne, ek ekrir bann let pou bann kongregasion. Pol ti travay osi. Li ti fabrik bann latant. Pol ti al dan lavil Efez osi, ek plitar, li ti retourn Antios.

Lane 52 Nou lepok, Pol ti fer enn trwaziem vwayaz. Dabor, li ti al dan Lazi Miner. Pandan plizir lane, li ti res dan Efez pou ansegne, geri bann malad, ek ed kongregasion. Toulezour, li ti fer bann diskour piblik dan enn lekol. Boukou dimounn ti ekout li ek zot ti sanz zot lavi. Apre sa, Pol ti al dan lenor ziska lavil Filip ek apre, li ti desann Korint. Alafin, apre ki li ti pres bonn nouvel dan boukou pei, Pol ti retourn Zerizalem.

“Al dan tou bann pep ki ena e fer zot vinn mo bann disip.”​—Matie 28:19