Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 88

Bann Dimounn Vinn Aret Zezi

Bann Dimounn Vinn Aret Zezi

Zezi ek so bann zapot ti travers Vale Sedron pou al lor mont des Oliviers. Ti fini minwi pase, ek ti ena plenn linn. Kan zot ti ariv dan zardin Zetsemani, Zezi ti dir so bann zapot: “Res isi ek kontign veye.” Apre sa, Zezi ti al inpe pli lwin dan zardin ek li ti azenou. Zezi ti bien angwase, ek li ti priye Zeova: “Ki to volonte li fer.” Lerla, Zeova ti avoy enn anz pou ankouraz Zezi. Kan li ti retourn kot so bann zapot, Zezi ti trouv zot pe dormi. Li ti dir zot: ‘Leve! Pa ler pou dormi-la! Ler inn arive pou ki mo bann lennmi vinn aret mwa.’

Inpe apre, Zida ti vinn ansam avek enn gran lafoul ki ti ena bann lepe ek bann baton avek zot. Li ti kone kotsa li ti pou trouv Zezi, parski souvan zot ti vinn dan sa zardin-la. Zida ti dir bann solda ki li ti pou montre zot kisannla Zezi ete. Li ti al direk ar Zezi ek li ti dir: ‘Bonzour, Ansegnan,’ ek apre sa, li ti anbras Zezi. Lerla, Zezi ti dir li: ‘Zida, eski to anbras mwa pou trayir mwa?’

Zezi ti al get lafoul-la ek li ti demann zot: “Kisannla zot pe rode?” Zot ti reponn: “Zezi Nazaret.” Lerla, Zezi ti dir zot: “Momem sa.” Bann dimounn ti rekile ek zot ti tom anba. Ankor enn fwa, Zezi ti demann lafoul: “Kisannla zot pe rode?” Ek zot ti reponn ankor enn fwa: “Zezi Nazaret.” Lerla, Zezi ti dir zot: ‘Mo’nn dir momem sa. Les sa bann zom-la ale.’

Kan Pier ti konpran seki ti pe arive, li ti tir so lepe ek li ti koup zorey Malkus, enn esklav gran pret. Me Zezi ti tous zorey Malkus ek ti geri li. Lerla, li ti dir Pier: ‘Ramas to lepe. Si to lager ar lepe, to pou mor ar lepe.’ Bann solda ti  trap Zezi ek zot ti atas so lame, ek bann zapot ti abandonn Zezi. Lerla, lafoul ti amenn Zezi kot Ann, ki ti sef bann pret. Ann ti poz Zezi bann kestion, ek li ti avoy Zezi kot Gran Pret Kaif. Me ki ti ariv bann zapot?

“Lemonn pou fer zot soufer; me gard kouraz, mo finn sorti vinker lor lemonn.”​—Zan 16:33