Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 13

Introdiksion Seksion 13

Zezi ti vinn lor later pou donn so lavi pou bann dimounn inparfe. Mem si li’nn mor, li’nn gagn laviktwar lor lemond. Zeova ti fidel ar so Garson ek Li ti resisit li. Ziska so lamor, Zezi ti servi lezot avek limilite ek li ti pardonn zot bann erer. Apre so rezireksion, Zezi ti aparet ar so bann disip. Li ti ansegn zot kouma pou fer travay inportan ki li ti donn zot pou fer. Si to enn papa ouswa enn mama, ed to zanfan pou konpran ki nou osi, nou bizin partisip dan sa travay-la azordi.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 87

Dernie Repa Zezi

Pandan zot dernie repa ansam, Zezi donn so bann zapot bann instriksion inportan.

LESON 88

Bann Dimounn Vinn Aret Zezi

Zida Iskaryot ti amenn enn gran lafoul ki ti ena bann lepe ek bann baton dan Zardin Zetsemani, pou ki zot aret Zezi.

LESON 89

Pier Dir ki Li Pa Konn Zezi

Ki ti arive dan lakour Kaif? Dan lakaz, ki ti ariv Zezi?

LESON 90

Zezi Mor dan Golgota

Kifer Pilat ti donn lord pou touy Zezi?

LESON 91

Zezi Resisite

Apre lamor Zezi, ki bann kitsoz extraordiner ti arive?

LESON 92

Zezi Aparet ar Bann Peser

Ki Zezi fer pou atir zot latansion?

LESON 93

Zezi Retourn dan Lesiel

Avan ki li mont dan lesiel, Zezi donn so bann disip bann instriksion bien inportan.