Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 76

Zezi Netway Tanp

Zezi Netway Tanp

Dan printan lane 30 Nou Lepok, Zezi ti al Zerizalem. Boukou dimounn ti vinn Zerizalem pou selebre fet Pak. Pandan sa fet-la, bann dimounn ti ofer bann zanimo an sakrifis dan tanp. Sertin dimounn ti amenn zot bann zanimo avek zot, me lezot ti aste bann zanimo dan Zerizalem.

Kan Zezi ti al dan tanp, li ti trouv bann marsan pe vann bann zanimo laba. Zot ti pe fer komers dan lakaz Zeova! Kouma Zezi ti reazir? Li ti fer enn fwet ar bann lakord ek li ti pous bann mouton ek bann bef andeor tanp. Li ti devir latab bann  dimounn ki ti pe sanz larzan ek li ti zet zot kas anba. Lerla, Zezi ti dir bann dimounn ki ti pe vann bann kolonb: ‘Met tousala deor! Pa fer lakaz mo Papa vinn enn bazar!’

Bann dimounn dan tanp ti etone kan zot ti trouv Zezi fer sa. So bann disip ti rapel enn profesi lor Lemesi: ‘Mo pou bien kontan lakaz Zeova.’

Plitar, dan lane 33 Nou Lepok, Zezi ti netway tanp enn deziem fwa. Li pa ti les personn mank respe pou lakaz so Papa.

“Zot pa kapav vinn esklav Bondie ek Larzan toulede.”​—Lik 16:13NW.