Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 82

Zezi Montre So Bann Disip Kouma pou Priye

Zezi Montre So Bann Disip Kouma pou Priye

Tou seki bann Farizien ti fer, zot ti fer sa pou inpresionn bann dimounn. Kan zot ti fer enn bon kitsoz, zot ti fer sa zis pou atir latansion lor zot. Zot ti priye dan bann landrwa piblik pou ki tou dimounn trouv zot. Bann Farizien ti aprann bann long lapriyer par ker. Lerla, zot ti repet sa bann lapriyer-la dan bann sinagog ek dan bann kwin semin kot bann dimounn ti kapav tann zot. Se pou sa rezon-la ki bann dimounn ti etone kan Zezi ti dir zot: ‘Pa priye kouma bann Farizien. Zot panse ki Bondie inpresione par tou zot bann parol, me sa li fos. Lapriyer, li zis ant twa ek Zeova. Pa repet mem zafer touletan. Zeova anvi ki to dir Li seki to vremem resanti.’

 ‘Se koumsa ki zot bizin priye: “Nou Papa ki dan lesiel, ki to nom sanktifie. Ki to Rwayom vini. Ki to volonte fer lor later, parey kouma dan lesiel.”’ Zezi ti osi dir zot ki zot bizin priye pou gagn zot manze sak zour, pou pardon zot pese, ek pou bann lezot kitsoz personel.

Zezi ti dir: ‘Zame aret priye. Kontign demann zot Papa, Zeova, bann bon kitsoz. Tou paran kontan donn zot zanfan bann bon kitsoz. Si to garson demann twa enn dipin, eski to pou donn li enn ros? Si li demann twa enn pwason, eski to pou donn li enn serpan?’

Lerla, Zezi ti explik zot sa leson-la: ‘Si zot, zot donn bann bon kado zot zanfan, komie plis zot Papa, Zeova, pou donn zot lespri sin! Zot zis bizin demann Li.’ Eski to swiv konsey Zezi? Pou ki kitsoz to priye?

“Kontign demande, ek pou donn zot; kontign rode, ek zot pou trouve; kontign tap laport, ek pou ouver pou zot.”​—Matie 7:7NW.