Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 80

Zezi Swazir Douz Zapot

Zezi Swazir Douz Zapot

Apre ki Zezi ti prese pandan apepre enn an edmi, li ti bizin pran enn desizion inportan. Kisannla li ti pou swazir pou travay ansam avek li? Kisannla li ti pou forme pou diriz kongregasion Kretien? Zezi ti anvi ki Zeova gid li pou pran sa bann desizion-la. Alor, li ti al lor enn montagn kot li ti pou tousel, ek li ti priye toutlong lanwit. Gramatin, Zezi ti rasanble so bann disip ek li ti swazir 12 zapot. Eski to rapel zot nom? Zot ti apel Pier, Andre, Zak, Zan, Filip, Bartelemi, Toma, Matie, Zak (garson Alfe), Tade, Simon, ek Zida Iskaryot.

Andre, Pier, Filip, Zak

Sa 12 zapot-la ti al partou ar Zezi. Apre ki li ti form zot, li ti avoy zot prese. Zeova ti donn zot pouvwar pou expilse bann demon ek pou geri bann dimounn malad.

Zan, Matie, Bartelemi, Toma

Zezi ti konsider so 12 zapot kouma so bann kamarad, ek li ti fer zot konfians. Pou bann Farizien, bann zapot ti bann dimounn ordiner ki pa ti ena ledikasion. Me Zezi ti form zot pou  travay ki zot ti pou bizin fer. Zot ti pou avek Zezi dan bann moman pli inportan so lavi, kouma par exanp, avan so lamor ek apre so rezireksion. Parey kouma Zezi, laplipar so bann zapot ti sorti Galile. Ek sertin parmi zot ti marye.

Zak garson Alfe, Zida Iskaryot, Tade, Simon

Bann zapot ti bann zom inparfe ki ti fer bann erer. Parfwa zot ti koze san reflesi, ek zot ti pran bann move desizion. Parfwa zot ti mank pasians. Zot ti mem diskite pou kone kisannla ki ti pli inportan parmi zot. Me zot ti bann bon dimounn ki ti kontan Zeova. Apre ki Zezi ti ale, zot ti vinn bann premie manb kongregasion Kretien, ek zot ti ena bann responsabilite inportan.

“Mo apel zot kamarad, parski tou seki mo finn tande kot mo Papa, mo finn fer zot kone.”​—Zan 15:15