Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 75

Lediab Teste Zezi

Lediab Teste Zezi

Apre ki Zezi ti batize, lespri sin ti amenn li dan dezer. Zezi pa ti manz nanye depi 40 zour, ek li ti pe gagn extra fin. Lerla, Lediab ti vinn tant Zezi. Li ti dir Zezi: ‘Si vremem to Garson Bondie, dir sa bann ros-la vinn dipin.’ Me Zezi ti reponn Lediab ek li ti sit bann Lekritir: ‘Finn ekrir: “Pa zis manze ki bizin pou viv. To bizin ekout tou seki Zeova dir.”’

Apre sa, Lediab ti defie Zezi. Li ti dir: ‘Si vremem to Garson Bondie, zet to lekor depi plas ki pli ot lor tanp. Finn ekrir ki Bondie pou avoy so bann anz pou trap twa.’ Me ankor enn fwa, Zezi ti sit bann Lekritir: ‘Finn ekrir: “Fode pa to teste Zeova.”’

Apre sa, Satan ti montre Zezi tou bann rwayom ki ena lor later, zot rises ek zot laglwar. Li ti dir Zezi: ‘Mo pou donn twa tou sa bann rwayom-la ek zot laglwar si to ador mwa zis enn sel fwa.’ Me Zezi ti reponn: ‘Sorti la ale, Satan! Finn ekrir: “To bizin ador zis Zeova tousel.”’

Lerla, Lediab ti ale, ek bann anz ti vini ek zot ti amenn manze pou Zezi. Depi sa moman-la, Zezi ti pres bon nouvel lor Rwayom. Se pou fer sa travay-la ki ti avoy li lor later. Bann dimounn ti bien kontan seki Zezi ti ansegn zot, ek zot ti swiv li partou kot li ti ale.

“Kan [Lediab] koz manti, li pe azir dapre so natir; li enn manter e limem papa bann manter.”​—Zan 8:44