Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 70

Bann Anz Anons Nesans Zezi

Bann Anz Anons Nesans Zezi

Lanperer Romin, Sezar Ogus, ti donn lord bann Zwif pou retourn dan landrwa kot zot ti ne, pou fer enn resansman. Alor, Zozef ek Mari ti al Betleem, landrwa kot fami Zozef ti sorti. Mari ti pre pou gagn so ti-baba.

Kan zot ti ariv Betleem, sel plas ki zot ti gagne pou reste ti dan enn lekiri. Se laba ki Mari ti gagn so garson, Zezi. Mari ti anvlop Zezi ar bann latwal bien dou ek li ti met li dan enn manzwar.

Pre ar Betleem, ti ena de-trwa berze ki ti deor aswar. Zot ti pe vey zot troupo. Enn kout koumsa, enn anz ti aparet ar zot ek lalimier laglwar Zeova ti briye otour zot. Bann berze ti gagn extra per, me anz-la ti dir zot: ‘Pa gagn per! Mo ena enn extra bon nouvel. Azordi, Lemesi inn ne dan Betleem.’ Lerla, boukou  anz ti aparet dan lesiel ek zot ti dir: ‘Laglwar pou Bondie dan lesiel, ek lape lor later.’ Apre sa, bann anz-la ti disparet. Kouma bann berze ti reazir?

Bann berze-la ti dir: ‘Anou al Betleem deswit!’ Lerla, vit-vit zot ti al Betleem ek zot ti trouv Zozef ek Mari dan lekiri avek zot ti-baba.

Kan bann berze ti rakont seki sa anz-la ti dir zot, tou dimounn ti etone. Mari ti reflesi boukou lor seki sa anz-la ti dir ek li pa ti bliye sa zame. Bann berze ti retourn kot zot troupo, ek zot ti remersie Zeova pou tou seki zot ti trouve ek tande.

“Mo sorti kot Bondie. Mo pa inn vinn par mo prop lotorite me par lotorite Sa-Enn ki finn avoy mwa la.”​—Zan 8:42