Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 1

Bondie Kree Lesiel ek Later

Bondie Kree Lesiel ek Later

Zeova Li nou Kreater. Li finn kree tou kitsoz, bann kitsoz ki nou kapav trouve ek bann kitsoz ki nou pa kapav trouve. Avan ki Li ti kree bann kitsoz ki nou kapav trouve, Li ti kree boukou, boukou anz. Eski to kone kisannla bann anz ete? Zot bann serviter Zeova, ek zot resanble Li. Nou pa kapav trouv zot, parey kouma nou pa kapav trouv Bondie. Premie anz ki Zeova ti kree, ti ed Li pou fer bann zetwal, bann planet, ek tou lezot kitsoz. Enn parmi sa bann planet-la, se later, nou zoli lakaz.

Apre sa, Zeova ti prepar later pou ki bann zanimo ek bann dimounn viv lor la. Li ti fer lalimier soley ekler later. Li ti fer bann montagn, bann losean, ek bann larivier.

Ki ti arive apre? Zeova ti dir: ‘Mo pou fer lerb ek bann pie.’ * Lerla, tou kalite frwi, legim, ek fler ti koumans pouse. Apre sa, Zeova ti kree tou bann zanimo, bann zanimo ki anvole, naze, marse, ek ranpe. Li ti kree bann tipti zanimo, kouma bann lapin, ek bann gro zanimo, kouma bann elefan. Ki zanimo to pli kontan?

Apre sa, Zeova dir ar premie anz ki Li ti kree la: “Anou fer dimounn.” Bann dimounn ti pou diferan ar bann zanimo. Zot ti pou kapav invant bann kitsoz. Zot ti pou kapav koze, riye, ek  fer lapriyer. Zot ti pou bizin okip later ek pran swin bann zanimo. Eski to kone kisannla premie zom ete? Anou gete.

“O-koumansman Bondie ti kree lesiel ek later.”​—Zenez 1:1

^ par. 3 Dan sa liv-la, bann sitasion ki sorti dan Labib, zot dan bann gime doub: “ . . . ”. Bann text ki’nn sinplifie pou ki enn zanfan konpran pli bien, zot dan bann gime sinp: ‘ . . . ’.