Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 2

Bondie Kree Premie Zom ek Premie Fam

Bondie Kree Premie Zom ek Premie Fam

Zeova ti fer enn zardin dan enn landrwa ki apel Edenn. Sa zardin-la ti ranpli ar fler, pie, ek zanimo. Apre sa, Bondie ti kree premie zom, Adan, avek lapousier later ek Li ti soufle dan so nene. Eski to kone ki ti arive apre? Zom-la ti vinn vivan! Zeova ti donn Adan responsabilite pou okip zardin Edenn ek pou donn tou bann zanimo bann nom.

Zeova ti donn Adan enn lord bien inportan. Li ti dir Adan: ‘To kapav manz frwi tou bann pie exsepte frwi sa pie-la. Si to manz frwi sa pie-la, to pou mor.’

Plitar, Zeova ti dir: ‘Mo pou kree enn kikenn pou ed Adan.’ Bondie ti fer Adan gagn enn profon somey ek Li ti servi enn kot Adan pou kree so madam, ki ti apel Ev. Adan ek Ev ti premie fami lor later. Ki Adan ti resanti kan li ti trouv so madam? Adan  ti telman kontan ki li ti dir: ‘Gete ki Zeova inn kree avek mo kot! Anfin! Enn kikenn ki resanble mwa.’

Zeova ti dir Adan ek Ev gagn bann zanfan ek ranpli later. Li ti anvi ki zot travay ansam pou fer later antie vinn enn paradi, ouswa enn zoli zardin, parey kouma zardin Edenn. Me seki Bondie ti prevwar pa ti arive. Kifer? Se seki nou pou trouve dan prosin sapit.

“Dan komansman . . . Kreater finn kre dimoun zom ek fam.”​—Matie 19:4