Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 1

Introdiksion Seksion 1

Bann premie paz Labib rakont zistwar kreasion. Li ouver nou lizie lor bann kitsoz extraordiner ki Zeova inn kree dan lesiel ek lor later. Si to enn papa ouswa enn mama, ed to zanfan pou trouv kantite varyete kitsoz ki ena dan kreasion. Fer li konpran ki Bondie inn kree bann dimounn dan enn fason ki zot bien pli siperyer ki bann zanimo. Li’nn donn nou kapasite pou koze, pou reflesi, pou invant bann kitsoz, pou sante, ek pou priye. Ed to zanfan pou grandi so rekonesans pou sazes ek pwisans Zeova, me sirtou pou lamour ki Zeova ena pou so kreasion, lamour ki Li ena pou sakenn parmi nou.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 1

Bondie Kree Lesiel ek Later

Labib dir ki Bondie ti kree lesiel ek later. Kifer eski Bondie ti kree enn anz avan tou lezot kitsoz?

LESON 2

Bondie Kree Premie Zom ek Premie Fam

Bondie ti kree premie zom ek premie fam, ek Li ti met zot dan zardin Edenn. Li ti anvi ki zot fami grandi ek ki zot fer later antie vinn enn paradi.