Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE SEPT

Enn l’espoir réel pou bann ki ou ti content, mais ki’nn mort

Enn l’espoir réel pou bann ki ou ti content, mais ki’nn mort
  • Couma nou koné ki vrai-mem pou ena la resurrection?

  • Eski Jéhovah envie ressuscite bann dimoune ki finn mort?

  • Kisannla ki pou ressuscité?

1-3. Ki l’ennemi ki contigne galope derriere nou tou, ek kifer nou pou gagne enn certain soulagement kan nou considere seki la Bible enseigné?

MAZINÉ ki ou pé sauvé pou ki enn l’ennemi pa gagne ou. Li pli fort ek li al pli vite ki ou. Ou koné ki li pena pitié parski ou finn trouve li touye certain ou bann camarade. N’importe ki quantité ou rod sauvé, li pé vinn pli pré avek ou. Parette pena okenn l’espoir. Pourtant, enn coup, enn sauveur apparette devant ou. Li beaucoup pli fort ki ou l’ennemi, ek li promette ki li pou aide ou. Ou senti-ou soulagé, pa vrai?

2 Dan enn sens, ou ena enn l’ennemi coumsa ki pé galope derriere ou. Nou tou nou ena enn l’ennemi coumsa. Couma nou finn aprann dan chapitre avant, la Bible appel la mort enn l’ennemi. Personne pa kapav galope pli vite ki sa l’ennemi-la, ou-soit evite li. La plupart parmi nou finn trouve sa l’ennemi-la prend la vie bann dimoune ki nou ti content. Mais Jéhovah beaucoup pli fort ki la mort. Li-mem sa Sauveur-la ek Li finn deja montré ki Li kapav gagne la victoire lor sa l’ennemi-la. Li promette ki Li pou detruire la mort; Li pou fini li net. La Bible dire: “En tant ki nou dernier l’ennemi, la mort pou vinn nanyin ditou.” (1 Corinthiens 15:26) Sa li enn bon nouvel!

 3 Anou guette enn coup couma sa l’ennemi-la, la mort, affecté nou kan nou perdi enn kikenn. Sa pou aide nou pou comprend enn kitsoz ki pou rann nou heureux. Kifer? Parski Jéhovah promette ki bann mort pou relevé! (Isaïe 26:19) Zot pou regagne la vie. Sa-mem ki appel l’espoir la resurrection.

KAN ENN DIMOUNE KI NOU CONTENT, MORT

4. (a) Kan la mort ti prend enn dimoune ki Jésus ti content, kifer so reaction faire nou konn seki Jéhovah ressenti? (b) Pou kisannla Jésus ti ena enn l’amitié special?

4 Eski la mort inn deja prend enn dimoune ki ou ti content? Li kapav bien difficile pou supporte sa chagrin ek sa l’idée ki ou pa kapav faire nanyin-la. Kan enn malheur coumsa arrivé, nou bizin tourne-nou vers Parole Bondié pou gagne courage. (2 Corinthiens 1:3, 4) La Bible aide nou pou comprend seki Jéhovah ek Jésus ressenti concernant la mort. Jésus, ki ena mem sentiment ki so Papa, ti koné ki quantité la peine nou ressenti kan enn dimoune ki nou content, mort. (Jean 14:9) Kan li ti al Jérusalem, Jésus ti habitué rann visite Lazare ek so deux soeur, Marie ek Marthe, ki ti reste Béthanie, enn la-ville ki pa ti loin avek Jérusalem. Zot ti vinn bann bon camarade. La Bible dire: “Jésus ti content Marthe ek so soeur ek Lazare.” (Jean 11:5) Mais, couma nou finn aprann dan chapitre 6, Lazare ti mort.

5, 6. (a) Couma eski Jésus ti reagir kan li ti ensam avek bann famille ek bann camarade Lazare, letan zot ti dan zot chagrin? (b) Kifer chagrin ki Jésus ti ressenti, encourage nou?

5 Ki Jésus ti ressenti kan so camarade ti mort? La Bible dire ki Jésus ti vinn guette bann famille ek bann camarade Lazare kan zot ti encore dan zot chagrin. Kan Jésus ti trouve zot, li ti bien touché. “Li ti pousse enn soupir en li-mem li ek li ti troublé.” Apré, la Bible dire, “Jésus ti verse bann larme.” (Jean 11:33, 35) Eski parski Jésus ti chagrin, sa vedir ki li pa ti ena okenn l’espoir? Non. Avredir Jésus ti koné ki enn kitsoz extraordinaire ti pré pou arrivé. (Jean 11:3, 4) Mais, li ti kan-mem konn la peine ek chagrin ki la mort faire nou ressenti.

 6 Dan enn sens, chagrin ki Jésus ti ressenti, li encourage nou. Li montré nou ki Jésus ek so Papa, Jéhovah, pa content la mort. Mais Jéhovah kapav gagne la victoire lor sa l’ennemi-la! Anou guetté ki pouvoir Jéhovah ti donne Jésus.

“LAZARE, VINN DEHORS!”

7, 8. Kifer situation Lazare ti parette desesperé pou bann dimoune ki ti là, mais ki Jésus ti faire?

7 Lazare ti finn enterré dan enn caveau, avek enn gros roche ki ti barre l’entrée. Jésus ti demann pou enleve sa gros roche-la. Marthe pa ti trop d’accord pou faire sa parski apré quatre jour, surement lekor Lazare ti finn commence decomposé. (Jean 11:39) Si nou guette sa situation-la couma bann dimoune trouve li, pa ti ena okenn l’espoir.

Resurrection Lazare ti amenn enn grand la-joie.—Jean 11:38-44

8 Apré ki ti roule sa roche-la, Jésus ti crié fort: “Lazare, vinn dehors!” Ki ti arrivé? “Sa dimoune ki ti finn mort-la ti vinn dehors.” (Jean 11:43, 44) Eski ou kapav mazinn la joie bann ki ti trouve sa? Pou certain, Lazare ti zot frere; pou lezot li ti enn famille, enn camarade, enn voisin—mais zot tou ti koné ki li ti fini mort. Pourtant, Lazare ti là—li ti parmi zot encore enn fois. Sa ti parette incroyable pou zot. Surement beaucoup ti serre Lazare dan zot lé-bras dan la joie. Sa ti vrai-mem enn victoire lor la mort!

Éliya ti ressuscite garson enn veuve.—1 Rois 17:17-24

9, 10. (a) Couma eski Jésus ti faire koné kisannla ti donne li pouvoir pou ressuscite Lazare? (b) Comment sa aide nou kan nou lire bann passage la Bible ki raconte bann resurrection ki finn arrivé?

9 Jésus pa ti pretann ki li ti faire sa mirak extraordinaire-la par so prop pouvoir. Dan la priere ki li ti faire zis avant, li dire Lazare vinn dehors, li ti montré dan enn fason bien clair ki c’est Jéhovah ti faire sa resurrection-la arrivé. (Jean 11:41, 42) Sa pa ti sel fois ki Jéhovah ti servi so pouvoir pou ressuscite enn dimoune mort. Resurrection Lazare, li zis enn parmi neuf resurrection ki mentionné dan la Bible. * Li  vrai-mem enn plaisir pou lire sa bann passage-la. Zot montré nou ki Bondié pa faire preference, parski parmi bann ki ti ressuscité ti ena bann ki ti jeune ek bann ki ti agé; ti ena aussi bann missié ek bann madame, bann Israélite ek bann ki pa Israélite. Ek sa bann passage-la decrire la joie extraordinaire ki bann dimoune ti ressenti. Par exemple, kan Jésus ti ressuscite enn tifi, so bann parent “ti tellement content ki zot ti dan enn l’etat excitation incroyable.” (Marc 5:42) Vrai-mem Jéhovah finn faire enn kitsoz ki finn faire zot ressenti enn la-joie ki zot pa ti pou blié jamais.

L’apotre Pierre ti ressuscite enn femme chrétien ki ti appel Dorcas.—Actes 9:36-42

10 Bien-sur, sa bann dimoune ki ti ressuscité-la ti ré-mort apré. Eski sa vedir ki pa ti vaut la peine ressuscite zot? Non. Sa bann passage la Bible ki koz lor la resurrection-la confirme bann verité ki important, ek zot donne nou enn l’espoir.

SEKI NOU APRANN DAN BANN PASSAGE KI RACONTE BANN RESURRECTION

11. Couma sa passage ki raconte resurrection Lazare-la, confirme la verité ki ena dan Ecclésiaste 9:5?

11 La Bible enseigné ki bann dimoune mort “pa konn nanyin ditou.” Zot pa contigne vive okenn place. Passage ki raconte resurrection Lazare confirme sa. Apré ki li ti regagne la vie, eski Lazare ti commence raconté couma sa ti été dan le ciel? Ou-soit eski li ti faire zot peur avek bann zistoire terrible concernant enn l’enfer difé? Non. Lazare pa ti raconte bann zistoire coumsa. Pendant sa quatre jour ki li ti mort-la, li pa ti “konn nanyin ditou.” (Ecclésiaste 9:5) Lazare ti pé zis dormi dan la mort.—Jean 11:11.

12. Kifer nou kapav sur ki resurrection Lazare ti vrai-mem arrivé?

12 Passage lor resurrection Lazare montré nou aussi ki la resurrection li enn realité, pa zis enn zistoire ki pa vrai. Jésus ti ressuscite Lazare devant enn la-foule temoin. Mem si zot pa ti content Jésus, bann chef religieux pa ti dire ki sa mirak-la pa ti finn arrivé. Au contraire, zot ti dire: “Ki nou pou faire, parski sa zom-la pé faire beaucoup signe?” (Jean 11:47) Beau coup dimoune ti vinn guette Lazare. Resultat: Pli beaucoup dimoune ti mette zot la-foi dan Jésus. Lazare ti enn preuve vivant ki c’est Bondié ki finn envoye Jésus. Sa preuve-la ti tellement solid, ki certain parmi bann chef religieux Juif ki ti ena leker dur, ti faire plan pou touye Jésus ek Lazare toulé-deux.—Jean 11:53; 12:9-11.

13. Ki raison nou ena pou croire ki Jéhovah kapav vrai-mem ressuscite bann dimoune mort?

13 Eski li raisonnable pou accepté la resurrection couma enn kitsoz ki vrai? Oui, parski Jésus ti enseigné ki enn jour “tou bann ki dan bann tombe souvenir” pou ressuscité. (Jean 5:28) Jéhovah Li-mem finn crée la vie. Eski li difficile pou croire ki Li kapav recrée la vie? Bien-sur, beaucoup depann lor memoire Jéhovah. Eski Li kapav rappel tou bann dimoune ki nou ti content, mais ki’nn mort? Ena enn grand quantité zetoile dan l’univers, pourtant Bondié donne sakenn so nom! (Isaïe 40:26) Alors Jéhovah kapav rappel dan tou detail bann ki nou ti content mais ki’nn mort, ek li kapav redonne zot la vie.

14, 15. Dapré bann parole ki Job ti dire, eski Jéhovah envie redonne la vie bann dimoune ki’nn mort?

14 Mais, eski Jéhovah envie ressuscite bann dimoune ki’nn mort? La Bible montré nou ki Li bien envie releve bann ki’nn mort. Job, enn dimoune fidel, ti demandé: “Si enn dimoune mort, eski li kapav revive?” Job ti pé koz lor enn period kot li ti pou bizin attann dan tombe ziska ki Bondié rappel li. Li ti dire Jéhovah: “To pou appel moi, ek moi mo pou reponn toi. To pou ena enn grand desir [pou trouve] travail to la-main.”—Job 14:13-15.

15 Pense enn coup! Jéhovah ena enn grand desir pou redonne la vie bann dimoune ki’nn mort. Eski sa pa touche nou leker ki Jéhovah ena sa qualité sentiment-la? Mais ki nou kapav dire lor sa resurrection ki pé vini-la? Kisannla ki pou ressuscité, ek kot-sa?

 “TOU BANN KI DAN BANN TOMBE SOUVENIR”

16. Dan ki condition bann ki ressuscité pou vive?

16 Nou aprann enn quantité kitsoz lor la resurrection ki pé vini, kan nou lire bann passage ki koz lor bann resurrection ki finn arrivé. Bann dimoune ki ti regagne la vie ici lor la terre, ti rejoinde bann ki zot ti content. Resurrection ki pé vini, li pou pareil—mais li pou encore pli bon. Couma nou ti aprann dan chapitre 3, Bondié envie faire la terre entier vinn enn paradi. Alors bann dimoune mort pa pou relevé dan enn lé-monde ki rempli ar la guerre, crime, ek maladie. Zot pou gagne l’occasion pou vive pou touletan lor sa la-terre-la, dan la paix ek bonheur.

17. Ki quantité dimoune pou ressuscité?

17 Kisannla pou ressuscité? Jésus ti dire: “Tou bann ki dan bann tombe souvenir pou tann so la-voix [la voix Jésus] ek pou sorti.” (Jean 5:28, 29) En plus, Révélation 20:13 dire: “La mer finn rann bann dimoune mort ki ladan, ek la mort ek hadès finn rann bann dimoune mort ki ladan.” “Hadès” vedir la tombe tou bann dimoune. (Guette Appendice “Ki été shéol ek hadès?”) Sa tombe kot tou dimoune allé-la pou devidé. Tou sa bann milliard dimoune ki ladan-la pou revive. L’apotre Paul ti dire: “Pou ena enn resurrection bann dimoune ki juste, ek bann ki pa juste.” (Actes 24:15) Ki sa vedir?

Dan Paradi, bann dimoune mort pou relevé ek pou rejoinde bann ki zot ti content

18. Kisannla ki parmi “bann dimoune ki juste” ki pou ressuscité, ek couma sa l’espoir-la kapav touche ou personnellement?

18 Parmi “bann dimoune ki juste,” ena beaucoup dimoune ki finn vive avant ki Jésus ti vinn lor la terre, ek nou kapav lire zot zistoire dan la Bible. Ou kapav pense Noé, Abraham, Sara, Moïse, Ruth, Esther, ek beaucoup lezot encore. Hébreux chapitre 11, mentionne certain zom ek femme ki ti ena enn la-foi solid dan Bondié. Mais parmi “bann dimoune ki juste,” ena aussi bann serviteur Jéhovah ki mort dan nou lepok. Grace a l’espoir ki la resurrection donne nou, nou kapav liberé ar la crainte la mort.—Hébreux 2:15.

19. Kisannla bann “ki pa juste” ek grace a so bonté, ki l’occasion Jéhovah pou donne zot?

19 Ki nou kapav dire concernant bann dimoune ki pa ti servi,  ou-soit ki pa ti obeir Jéhovah, parski jamais zot pa ti konn Li? Jéhovah pa pou blié sa bann milliard dimoune ki ‘pa juste-la.’ Zot aussi zot pou ressuscité ek zot pou gagne l’occasion pou aprann concernant vrai Bondié, ek zot pou servi Li. Pendant enn period mille an, bann mort pou ressuscité ek pou gagne l’occasion pou joinde ensam avek bann dimoune fidel ki servi Jéhovah. Sa pou enn period extraordinaire. C’est sa period-la ki la Bible appel Jour Jugement. *

20. Ki été la géhenne, ek kisannla ki al ladan?

20 Eski sa vedir ki tou bann dimoune ki finn mort pou ressuscité? Non. La Bible dire ki certain parmi bann dimoune mort, zot dan “la géhenne.” (Luc 12:5) Géhenne ti gagne so nom ar enn l’endroit kot longtemps ti jette saleté en-dehors la ville Jérusalem. Dan sa l’endroit-la, ti brule bann cadavre ek bann saleté. Kan bann Juif ti pensé ki enn dimoune pa ti merite enterre li ek gagne la resurrection, zot ti jette so cadavre dan sa l’endroit-la. Alors la géhenne, li enn symbol ki explik bien destruction eternel. Mem si Jésus pou ena enn role pou joué dan jugement bann dimoune vivant ek bann dimoune mort, c’est Jéhovah ki finalement Juge. (Actes 10:42) Si Li jugé ki enn dimoune mauvais ek pa disposé pou changé, jamais Li pa pou ressuscite li.

RESURRECTION POU AL DAN LE CIEL

21, 22. (a) Ki lot qualité resurrection ena? (b) Kisannla ki ti premier pou gagne enn resurrection en tant ki enn l’esprit?

21 La Bible koz aussi enn lot qualité resurrection, enn resurrection pou gagne la vie couma enn creature spirituel dan le ciel. Ena enn sel l’exemple sa qualité resurrection-la dan la Bible, resurrection Jésus.

22 Apré ki Jésus inn mort en tant ki enn humain, Jéhovah pa ti laisse so Garson fidel reste dan tombe. (Psaume 16:10; Actes  13:34, 35) Bondié ti ressuscite Jésus, mais pa couma enn humain. L’apotre Pierre expliké ki finn “mette [Jésus] a mort dan la chair, mais . . . finn redonne li la vie en tant ki enn l’esprit.” (1 Pierre 3:18) Sa ti vrai-mem enn grand mirak. Jésus ti revive en tant ki enn l’esprit puissant! (1 Corinthiens 15:3-6) Personne pa ti finn jamais gagne sa qualité resurrection-la avant. (Jean 3:13) Mais ti pou ena lezot ki ti pou vinn apré li.

23, 24. Kisannla ki faire partie dan “ti troupeau” Jésus, ek comié zot été?

23 Zis avant li ti retourne dan le ciel, Jésus ti dire so bann disciple fidel ki li ti pou “prepare enn place” pou zot la-bas. (Jean 14:2) Jésus ti appel bann ki ti pou al vive dan le ciel so “ti troupeau.” (Luc 12:32) Comié dimoune pou ena dan sa ti group chrétien fidel-la? Dapré Révélation 14:1, l’apotre Jean dire: “Mo’nn trouvé, ek guetté! ti ena l’Agneau [Jésus] pé deboute lor montagne Sion, ek avek li ti ena cent quarante-quatre mille ki ena so nom ek nom so Papa ecrire lor zot front.”

24 Sa bann 144,000 chrétien-la, parmi ena aussi bann fidel zapotre Jésus, zot relevé pou gagne la vie dan le ciel. Kan eski sa resurrection-la arrivé? L’apotre Paul ti ecrire ki sa ti pou arrivé dan lepok kan Christ inn fini prend pouvoir. (1 Corinthiens 15:23) Couma ou pou aprann dan chapitre 9, nou pé vive asterla dan sa lepok-la. Alors sa tigit ki resté parmi bann 144,000 ki mort dan nou lepok-la, zot ressuscité dé-suite pou la vie dan le ciel. (1 Corinthiens 15:51-55) Mais la plupart dimoune ki ena l’espoir pou ressuscité dan l’avenir, pou vive dan Paradi lor la terre.

25. Ki nou pou examiné dan prochain chapitre?

25 Oui, vrai-mem Jéhovah pou gagne la victoire lor nou l’ennemi, la mort, ek la mort pou disparette pou touletan! (Isaïe 25:8) Pourtant, kitfois ou demann-ou: ‘Sa bann ki pou ressuscité pou al vive dan le ciel-la, ki zot pou faire?’ Zot pou forme partie dan enn gouvernement extraordinaire dan le ciel. Nou pou aprann plus lor sa gouvernement-la dan prochain chapitre.

^ par. 19 Pou gagne plus renseignement lor Jour Jugement, ek lor base sa jugement-la, guette Appendice “Ki été Jour Jugement?