Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Ki la Bible enseigné vrai-mem?

 CHAPITRE PREMIER

La verité lor Bondié

La verité lor Bondié
  • Eski vrai-mem Bondié interessé ar ou?

  • Couma Bondié été? Eski Li ena enn nom?

  • Eski nou kapav vinn proche ar Bondié?

1, 2. Kifer li bon ki souvent nou pose bann question?

ESKI ou finn remark fason ki bann zenfant pose bann question? Beaucoup zenfant, couma zot commence kozé, pose bann question. Lizié grand ouvert, zot leve la tête zot guette ou, et zot demann ou par exemple: Kifer le ciel li bleu? Avek ki kitsoz finn faire bann zetoile? Kisannla finn montré bann zoiseau chanté? Kitfois ou faire enn grand zeffort pou reponn zot, mais li pa toujours facile. Mem si ou finn donne enn bon reponse, kitfois zot contigne demandé: Kifer ceci? Kifer cela?

2 Mais pa zis bann zenfant ki pose question. Nou contigne faire sa, mem kan nou vinn grand. Kifer? Pou koné kot nou pé allé, pou konn bann danger ki nou bizin evité, ou-soit zis pou gagne reponse bann question ki nou posé. Pourtant, li parette ki beaucoup dimoune nepli pose bann question, surtout bann question ki important. En tou cas, zot finn arrete rod bann reponse.

3. Kifer beaucoup dimoune finn arrete rod reponse bann question ki important?

3 Reflechi lor question ki finn  soulevé lor couverture sa livre-la, lor bann question ki finn posé dan so l’introduction, ek commencement sa chapitre-la. Sa-mem bann question pli important ki ou kapav posé. Mais, beaucoup finn arrete rod bann reponse. Kifer? Eski ena sa bann reponse-la dan la Bible? Certain pensé ki bann reponse ki trouve ladan, zot trop difficile pou comprend. Lezot gené pou pose question. Ena pensé ki bann chef religieux ek bann enseignant, zot pli bien placé pou reponn sa bann question-la. Mais ou, ki ou pensé?

4, 5. Cite certain parmi bann question pli important ki nou kapav posé dan la vie. Kifer nou bizin rod reponse sa bann question-la?

4 Surement, ou interessé pou gagne reponse bann question pli important dan la vie. Kitfois ou demann ou-mem: ‘Eski la vie ena enn but? Eski tou fini avek sa la-vie-la? Couma Bondié Li été vrai-mem?’ Li bon ki ou pose sa bann question-la, ek li important ki ou pa arrete rodé ziska ki ou gagne bann reponse sur. Jésus Christ, le grand enseignant, ti dire: “Contigne demandé, ek pou donne zot; contigne rodé, ek zot pou trouvé; contigne [tape la porte], ek pou ouvert pou zot.”—Matthieu 7:7.

5 Si ou ‘contigne rod’ reponse bann question important, ou pou trouvé ki ou zeffort pou recompensé. (Proverbes 2:1-5) Malgré seki lezot dimoune finn kapav dire ou, ena bann reponse, ek ou kapav trouve zot—dan la Bible. Bann reponse-la pa trop difficile pou comprend. Au contraire, zot donne l’espoir ek la joie. Et zot kapav faire ou vive heureux depuis asterla-mem. Pou commencé, anou guette enn question ki finn troublé beaucoup dimoune.

ESKI VRAI-MEM BONDIÉ INTERESSÉ AR NOU?

6. Kifer beaucoup dimoune pensé ki Bondié pa prend compte souffrance l’humanité?

6 Beaucoup dimoune pensé ki reponse sa question-la, li non. Dapré zot, ‘si Bondié ti interessé ar nou, le monde ti pou bien different ar seki li été zordi.’ Kan nou guette autour nou, nou trouve enn lé-monde rempli ar la-guerre, la haine, ek  souffrance. Nou-mem nou tombe malade, nou souffert, nou perdi bann ki nou content dan la mort. A cause sa ki beaucoup dire: ‘Si Bondié ti interessé ar nou ek ti prend compte nou bann problem, eski Li pa ti pou empeche sa bann kitsoz-la arrivé?’

7. (a) Couma bann chef religieux finn faire beaucoup dimoune croire ki Bondié Li bien dur? (b) Ki la Bible enseigné vrai-mem lor bann l’epreuve ki nou kapav gagné?

7 Seki pli pire dan tousala, parfois bann chef religieux faire dimoune croire ki Bondié Li bien dur. Dan ki sens? Kan ena enn malheur, souvent zot dire ki sa li volonté Bondié. Avredir, tou mauvais kitsoz ki arrivé, zot mette sa lor ledo Bondié. Eski vrai-mem Bondié Li responsable nou bann malheur? Ki la Bible enseigné vrai-mem lor-la? Jacques 1:13 reponn nou: “Fodé pa ki personne kan li dan l’epreuve, dire: ‘Bondié pé testé moi.’ Parski pa kapav testé Bondié par bann mauvais kitsoz, ek Li pa testé personne dan sa fason-la.” Alors, Bondié jamais pa responsable bann mauvais kitsoz ki pé arrivé dan le monde. (Job 34:10-12) C’est vrai ki Li permette bann mauvais kitsoz arrivé. Mais ena enn grand difference entre permette enn kitsoz arrivé ek faire sa kitsoz-la arrivé.

8, 9. (a) Ki l’exemple nou kapav servi pou montré difference ki ena entre permette bann mauvais kitsoz arrivé ek faire bann mauvais kitsoz arrivé? (b) Kifer li pa bon ki nou critik decision ki Bondié finn prend pou laisse bann dimoune prend enn mauvais chemin?

8 Anou prend enn l’exemple. Essaye mazinn enn bon papa, ki ena enn garson adulte, ki encore pé reste kot so parent. Garson-la vinn rebel ek li decide pou quitte lakaz, ek so papa pa empeche li. Garson-la amenn enn mauvais la-vie ek li gagne beaucoup problem. Eski c’est papa-la ki la cause so bann problem? Non. (Luc 15:11-13) Li pareil, Bondié pa finn arrete bann dimoune kan zot finn choisir pou prend enn mauvais chemin. Mais, c’est pa Li la cause bann problem ki zot finn gagné apré. Alors, li pa bon ki nou blame Bondié pou tou bann problem ki dimoune gagné.

 9 Bondié ti ena bann bon raison pou laisse bann dimoune prend enn mauvais chemin. En tant ki Createur ki sage ek puissant, Li pa obligé explik nou kifer Li finn faire sa. Mais, dan so l’amour Li finn faire li. Ou pou gagne plus l’explication lor-la dan chapitre 11. Mais, ou kapav sur ki Bondié pa responsable bann problem ki nou gagné. Au contraire, Li donne nou sel l’espoir ki ena pou trouve enn solution!—Isaïe 33:2.

10. Kifer eski nou kapav ena confiance ki Bondié pou repare tou bann degat ki existé a cause la mechanceté?

10 En plus, Bondié Li saint. (Isaïe 6:3) Sa vedir ki Li pur. Pena okenn trace mechanceté dan Li. Alors, nou kapav faire Li enn confiance total. Parkont, nou pa kapav faire dimoune sa qualité confiance-la parski parfois zot tombe dan corruption. Mem si enn dimoune ki ena l’autorité, li bien honnete, souvent li pena pouvoir pou repare degat ki bann mauvais dimoune inn faire. Mais Bondié Li, Li Tout-Puissant. Non seulement Li ena pouvoir pou repare bann degat ki existé a cause la mechanceté mais Li pou faire li. Kan Bondié pou agir, Li pou faire sa dan enn maniere ki la mechanceté pou fini pou touletan!—Psaume 37:9-11.

KI BONDIÉ RESSENTI DEVANT SA L’INJUSTICE KI NOU BIZIN SUPPORTÉ-LA?

11. (a) Ki Bondié ressenti kan Li trouve l’injustice? (b) Ki Bondié ressenti kan Li trouve ou souffert?

11 En attendant, ki Bondié ressenti concernant tou seki pé passé dan le monde ek dan ou la-vie? La Bible enseigné ki Bondié “content la justice.” (Psaume 37:28) Alors, difference entre seki bon ek seki mauvais, li bien important pou Li. Li ena la-haine pou tou sorte l’injustice. La Bible dire ki “so leker ti faire mal” kan, dan le passé la terre ti rempli ar mechanceté. (Genèse 6:5, 6) Bondié pa finn changé. (Malaki 3:6) Li encore detesté bann souffrance ki Li pé trouvé partout lor la terre. Li detesté trouve dimoune souffert. La Bible dire ki “Bondié prend [ou] soin.”—1 Pierre 5:7.

La Bible enseigné ki Jéhovah Li-mem Createur l’univers

12, 13. (a) Kifer nou ena bann bon qualité couma l’amour, ek ki l’amour ti pou pousse-nou pou faire pou bann dimoune lor la terre? (b) Kifer ou kapav sur ki Bondié vrai-mem pou faire kitsoz concernant bann problem ki ena dan le monde?

 12 Couma nou kapav sur ki Bondié pa content kan Li trouve dimoune souffert? Anou guette enn lot preuve. La Bible enseigné ki dimoune finn crée dan ressemblance Bondié. (Genèse 1:26) Si nou ena bann bon qualité, c’est parski Bondié ena bann bon qualité. Par exemple, eski sa faire ou la peine kan ou trouve bann dimoune innocent souffert? Si sa bann l’injustice-la affecté ou, ou kapav sur ki Bondié Li pli affecté encore kan Li trouve sa bann kitsoz-la.

13 Enn parmi bann pli bon qualité ki dimoune ena, c’est capacité pou montré l’amour. Sa aussi montré couma Bondié été. La Bible enseigné ki “Bondié Li l’amour.” (1 Jean 4:8) Nou montré l’amour parski Bondié montré l’amour. Eski l’amour ti pou pousse-ou pou tire la souffrance ek l’injustice ki existé dan le monde? Si ou ti ena pouvoir pou faire sa, eski ou ti pou faire li? Bien-sur! Li pareil, ou kapav sur ki Bondié pou mette fin ar la souffrance ek l’injustice. Bann promesse ki mentionné dan l’introduction sa livre-la, zot pa zis bann rêve ou-soit bann l’espoir dan vide. Nou kapav sur ki tou seki Bondié inn promette, Li pou faire li! Mais pou ou kapav ena la foi dan sa bann promesse-la, ou pou bizin aprann konn plus lor sa Bondié ki finn faire sa bann promesse-la.

BONDIÉ ENVIE KI OU KONÉ KISSANLA LI ÉTÉ

Kan ou envie ki enn dimoune konn ou, eski ou pa pou dire li couma ou appelé? Bondié faire nou konn so nom dan la Bible

14. Couma Bondié appelé, ek kifer nou bizin servi sa nom-la?

14 Si ou envie ki enn dimoune konn  ou, ki ou pou faire? Eski ou pa pou dire dimoune-la ou nom? Eski Bondié ena enn nom? Beaucoup religion dire ki Li appel “Bondié” ou-soit “Seigneur,” mais sa li pa enn nom personnel. Zot bann titre, pareil couma “lé-roi” ek “president.” La Bible montré ki Bondié ena beaucoup titre, couma “Bondié” ek “Seigneur.” Seulement, la Bible montré aussi ki Bondié ena enn nom personnel: Jéhovah. Psaume 83:18 dire: “Toi, ki appel Jéhovah, to tousel Pli Grand lor la terre entier.” Si dan ou la-Bible pena sa nom-la, ou kapav guette dan Appendice “Nom Bondié—Kifer nou bizin servi li, ek ki so signification?” pou koné kifer. En realité, dan bann ancien manuscrit la Bible, nom Bondié apparette apepré 7,000 fois. Jéhovah envie ki ou konn so nom ek ki ou  servi so nom. Nou kapav dire ki Bondié pé servi la Bible pou permette ou konn Li.

15. Ki nom Jéhovah vedir?

15 Bondié finn donne Li-mem enn nom ki ena enn grand signification. So nom, Jéhovah, vedir ki Li kapav tini n’importe ki promesse Li faire, ek ki Li kapav accompli n’importe ki projet Li envie faire. * Pena okenn lot nom coumsa. Zis Li tousel ki ena droit porte sa nom-la. Dan plusieurs fason, personne pa couma Jéhovah. Dan ki sens?

16, 17. Ki sa bann titre-la enseigne nou lor Jéhovah: (a) “Tout-Puissant”? (b) “Roi l’eternité”? (c) “Createur”?

16 Nou finn trouvé ki dan Psaume 83:18, li dire concernant Jéhovah: “To tousel Pli Grand.” Li pareil, zis Jéhovah ki  porte titre “Tout-Puissant.” Révélation 15:3 dire: “Bondié Jéhovah, Tout-Puissant, seki to faire grand ek extraordinaire. Le Roi l’eternité, to bann chemin droite ek vrai.” Sa titre Tout-Puissant-la enseigne nou ki Jéhovah, Li-mem pli grand personnage ki existé. Pena personne ki ena enn pouvoir couma Li; so pouvoir pli grand ki tou. Titre “Roi l’eternité” rappel nou ki dan enn lot sens encore, personne pa couma Jéhovah. Couma? Li tousel ki finn toujours existé. Psaume 90:2 dire: “Depuis touletan ek pou touletan, to-mem Bondié.” Eski ou pa senti-ou rempli ar enn grand respé kan ou lire sa pensée-la?

17 Dan enn lot sens encore pena personne couma Jéhovah, parski Li tousel ki Createur. Nou lire dan Révélation 4:11: “To digne, Jéhovah, oui nou Bondié, pou gagne la gloire, l’honneur ek pouvoir, parski to finn crée tou kitsoz, ek a cause to volonté, sa bann kitsoz-la finn existé ek zot finn crée.” Tou seki ou kapav pensé, depuis bann creature invisible ki la-haut ziska bann zetoile ki rempli le ciel a-soir, ziska bann fruit ki gagné lor pié, ek bann poisson ki nagé dan la mer ek dan la riviere, tou sa bann kitsoz-la existé parski Jéhovah Li-mem Createur!

ESKI OU KAPAV VINN PROCHE AR JÉHOVAH?

18. Kifer certain dimoune pensé ki jamais zot pou kapav vinn proche ar Bondié, mais ki la Bible enseigne nou?

18 Ena certain dimoune ki ressenti enn certain la-crainte kan zot lire lor bann qualité impressionnant ki Jéhovah ena. Zot peur ki Bondié trop grand pou zot, ki jamais zot pa pou kapav vinn proche ar Li, ou-soit mem ki Li trop grand pou prend zot compte. Eski sa maniere pensé-la bon? La Bible enseigne tou lé-contraire. Concernant Jéhovah li dire: “En realité, Li pa loin ar sakenn parmi nou.” (Actes 17:27) La Bible mem encourage nou pou: “Vinn proche ar Bondié, ek Li pou vinn proche ar [nou].”—Jacques 4:8.

19. (a) Couma nou kapav commence vinn proche ar Bondié, ek couma sa pou aide nou? (b) Ki bann qualité ki Bondié ena ki ou pli content?

 19 Couma ou kapav vinn proche ar Bondié? Avant tou, contigne faire seki ou pé faire asterla—aprann konn Bondié. Jésus ti dire: “Sa-mem ki vedir la vie eternel: ki zot aprann konn toi, sel vrai Bondié, ek celui ki to finn envoyé, Jésus Christ.” (Jean 17:3) Oui, la Bible montré ki si nou aprann konn Jéhovah ek Jésus, sa pou faire nou gagne “la vie eternel”! Nou finn deja trouvé ki “Bondié Li l’amour.” (1 Jean 4:16) Jéhovah ena encore beaucoup lezot qualité ki attire nou. Par exemple, la Bible dire ki Jéhovah Li “enn Bondié ki ena misericorde ek compassion, ki pa en colere vite ek ki ena enn l’abondance l’amour fidel ek la verité.” (Exode 34:6) Li ‘bon ek Li pré pou pardonné.’ (Psaume 86:5) Bondié ena patience. (2 Pierre 3:9) Li fidel. (Révélation 15:4) Plus ou lire la Bible, plus ou pou trouvé couma Jéhovah inn montré ki Li ena sa bann qualité-la ek beaucoup lezot qualité encore ki attire nou.

20-22. (a) Parski nou pa kapav trouve Bondié, eski sa bizin empeche nou pou vinn proche avek Li? Expliké. (b) Ki certain dimoune, ki pourtant ena bon l’intention, kitfois pou decourage ou faire, mais ki ou bizin faire?

20 C’est vrai, ou pa kapav trouve Bondié, parski Li enn l’esprit invisible. (Jean 1:18; 4:24; 1 Timothée 1:17) Pourtant, kan ou aprann konn Li a travers la Bible, Li pou vinn enn personnage réel pou ou. Pareil couma enn ecrivain Psaume ti dire, ou kapav “admire charme ki Jéhovah ena.” (Psaume 27:4; Romains 1:20) Plus ou aprann konn Jéhovah, plus Li pou vinn réel pou ou, ek ou pou ena plus raison encore pou content Li ek pou vinn proche ar Li.

L’amour ki enn bon papa ena pou so zenfant montré ki nou Papa ki dan le ciel, Li ena encore enn pli grand l’amour pou nou

21 Tigit par tigit ou pou comprend kifer la Bible enseigne nou pou considere Jéhovah couma nou Papa. (Matthieu 6:9) Li pa finn zis donne nou la vie, mais Li envie aussi ki nou profite bien sa la-vie-la. Sa-mem ki tou bon papa envie pou zot zenfant. (Psaume 36:9) La Bible enseigne aussi ki bann  dimoune kapav vinn camarade ar Jéhovah. (Jacques 2:23) Ou rann-ou compte—ou kapav vinn camarade ar Createur l’univers!

22 A mesure ki ou pé aprann plus lor la Bible, kitfois ou pou trouvé ki certain dimoune ki pourtant ena bon l’intention, pou decourage ou pou contigne etudié. Zot peur pangar ou change ou religion. Mais pa laisse personne empeche ou pou developpe pli grand l’amitié ki ou kapav ena.

23, 24. (a) Kifer ou bizin contigne pose question lor seki ou pé aprann? (b) Ki nou pou examiné dan prochain chapitre?

23 Bien-sur, kan ou commence etudié, pou ena beaucoup kitsoz ki ou pa pou comprend. Kitfois ou pou bizin enn tipé l’humilité pou demann l’aide, mais fodé pa ou gené pou pose question. Jésus ti dire ki li bon ki nou ena l’humilité pareil couma enn ti zenfant. (Matthieu 18:2-4) Couma nou koné, bann zenfant content pose beaucoup question. Bondié oulé ki ou gagne bann reponse. La Bible koz en bien lor certain dimoune ki ti ena desir pou konn plus lor Bondié. Zot finn al verifié dan la Bible, pou zot sur ki seki zot ti pé aprann, ti vrai-mem la verité.—Actes 17:11.

24 Pli bon fason pou konn Jéhovah, c’est a travers la Bible. La Bible li pa pareil couma tou lezot livre. Dan ki sens? Prochain chapitre pou examine sa sujet-la.

^ par. 15 Ou kapav gagne plus renseignement lor signification ek lor prononciation nom Bondié dan Appendice “Nom Bondié—Kifer nou bizin servi li, ek ki so signification?