Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE SIX

Kot-sa bann dimoune mort été?

Kot-sa bann dimoune mort été?
  • Ki arrive nou kan nou mort?

  • Kifer nou mort?

  • Eski sa pou encourage nou kan nou konn la verité lor la mort?

1-3. Ki question dimoune posé concernant la mort, ek ki reponse certain religion donné?

DIMOUNE finn pose-zot sa bann question-la depuis bann millier l’année. C’est bann question important. N’importe kisannla nou été ou-soit n’importe kot-sa nou resté, reponse pou sa bann question-la concerne sakenn parmi nou.

2 Dan chapitre avant, nou ti aprann couma sacrifice ki Jésus finn offert, ti ouvert chemin pou la vie eternel. Nou ti aussi aprann ki la Bible annonce enn lepok kot “la mort nepli pou existé.” (Révélation 21:4) Mais, en attendant, nou tou mort. Le roi Salomon, ki ti bien sage, ti dire: “Bann ki vivant koné ki zot pou mort.” (Ecclésiaste 9:5) Nou essaye faire tou pou vive aussi longtemps ki possible. Mais kan-mem sa, nou demann-nou ki pou arrive nou kan nou mort.

3 Kan bann dimoune ki nou content mort, nou bien chagrin. Ek kitfois nou demandé: ‘Ki’nn arrive zot? Eski zot pé souffert? Eski zot pé veille lor nou? Eski nou kapav aide zot? Eski nou pou retrouve zot enn jour?’ Bann religion ki ena dan le monde donne bann reponse bien different pou sa bann question-la. Certain dire ki si ou amenn enn bon la-vie, ou pou al dan le ciel, mais si ou amenn enn mauvais la-vie, ou pou al brulé dan enn l’endroit kot tourmente dimoune. Ena lezot religion ki enseigné ki apré la mort, bann dimoune  al dan enn lé-monde kot ena bann l’esprit, pou zot vive avek zot bann ancetre. Ek lezot encore dire ki bann mort al dan enn lé-monde enba la terre, kot juge zot, ek apré zot ré-incarné, setadir zot reprend naissance dan enn lot lekor.

4. Ki mem l’idée beaucoup religion ena concernant la mort?

4 Tou sa bann l’enseignement-la basé lor enn sel l’idée, setadir ki kan nou mort, zis nou lekor ki mort, mais ena enn partie dan nou ki contigne vive. Dapré preské tou religion ki finn existé dan le passé, ou-soit ki existé encore, soit-disant nou contigne vive pou touletan, ek nou contigne trouvé, tendé ek pensé. Pourtant, couma sa kapav vrai? Nou bann sens, ensam avek nou bann pensée, zot tou relié avek nou cerveau. Kan nou mort, nou cerveau arrete travail. Sans l’aide nou cerveau, nou memoire, nou bann sentiment, ek nou bann sens pa contigne travail, coumadir par mystere. Apré la mort nou cerveau, zot pa contigne vive.

EN REALITÉ, KI ARRIVÉ KAN NOU MORT?

5, 6. Ki la Bible dire lor bann dimoune ki finn mort?

5 Seki arrivé kan nou mort, li pa enn mystere pou Jéhovah. Li-mem ki finn crée nou cerveau, Li konn la verité, ek dan so Parole la Bible, Li expliké ki arrivé apré la mort. La Bible bien clair, li dire: Kan enn dimoune mort, li arrete existé. La mort, li contraire la vie. Bann dimoune mort pa trouvé, ni tendé, ni pensé. Pena nanyin invisible dan nou ki contigne vive apré la mort nou lekor. Nou pena enn nâme ou-soit enn l’esprit ki immortel. *

Kot-sa la flamme-la inn allé?

6 Apré ki Salomon ti dire ki bann vivant koné ki zot pou mort, li ti ecrire: “Mais bann dimoune mort pa konn nanyin ditou.” Lerla li finn donne lezot detail lor sa verité-la. Li ti dire ki bann mort pa kapav ni content, ni ena la haine, ek ki “pena ni travail, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dan [tombe].” (Ecclésiaste  9:5, 6, 10) Psaume 146:4 aussi dire ki kan enn dimoune mort, “so bann pensée fini.” Nou, nou bann mortel ek nou pa contigne vive apré la mort nou lekor. La vie ki nou ena, li couma enn la-flamme la bougie. Kan teigne enn la-bougie, la flamme-la pa al okenn place. Li fini, li nepli existé.

SEKI JÉSUS TI DIRE LOR LA MORT

7. Ki Jésus ti dire pou expliké couma la mort été?

7 Jésus ti dire dan ki l’etat bann dimoune mort été. Li ti faire sa kan Lazare, enn kikenn ki li ti konn bien, ti mort. Li ti dire so bann disciple: “Lazare nou camarade finn al reposé.” Bann disciple ti pensé ki Jésus ti pé oulé dire ki Lazare ti pé dormi, pou li retrouve so la-force apré enn maladie. Mais pa sa ki Jésus ti oulé dire. Jésus ti expliké: “Lazare inn mort.” (Jean 11:11-14) Remarké ki Jésus ti dire ki la mort li couma enn repos ek enn sommeil. Lazare pa ti ni dan le ciel ni dan enn l’enfer difé. Ni li ti ensam avek bann ange ou-soit so bann ancetre. Lazare pa ti pé reprend naissance couma enn lot humain. Li ti pé reposé dan la mort, coumadir li ti dan enn sommeil profond sans ki li revé. Lezot text la Bible aussi dire ki la mort pareil couma enn sommeil. Par exemple, kan disciple Étienne ti lapidé a mort, la Bible dire ki li ti “endormi.” (Actes 7:60) L’apotre Paul ti aussi ecrire concernant certain dan so lepok ki ti “endormi” dan la mort.—1 Corinthiens 15:6.

Jéhovah inn crée bann dimoune pou vive pou touletan lor la terre

8. Couma nou koné ki Jéhovah pa ti envie ki dimoune mort?

8 Eski depuis commencement, Bondié ti envie ki dimoune mort? Non! Jéhovah ti faire dimoune pou zot reste lor la terre pou touletan. Couma nou finn deja aprann, Bondié ti mette premier couple dan enn joli paradi. Li ti  donne zot enn la-santé parfait. Jéhovah ti envie zis seki bon pou zot. Eski enn parent ki bien content so bann zenfant, envie ki zot konn la vieillesse ek la mort? Surement pa! Jéhovah ti content so bann zenfant ek Li ti envie ki zot vive dan bonheur lor la terre pou touletan. Concernant bann dimoune, la Bible dire: ‘Li [Jéhovah] finn mette l’eternité dan zot leker.’ (Ecclésiaste 3:11) Bondié finn crée nou avek desir pou vive pou touletan. Ek Li finn prend bann disposition pou ki nou kapav realise nou desir.

 KIFER BANN DIMOUNE MORT

9. Ki limite Jéhovah ti mette pou Adam, ek kifer sa l’ordre-la pa ti difficile pou suive?

9 Alors kifer bann dimoune mort? Pou trouve la reponse, nou bizin guetté ki ti arrivé kan ti ena zis enn sel zom ek enn sel femme lor la terre. La Bible dire: “Jéhovah ti faire la terre produire tou qualité pié ki joli pou guetté ek ki bon pou mangé.” (Genèse 2:9) Seulement, ti ena enn limite. Jéhovah ti dire Adam: “To kapav mange fruit tou pié ki ena dan jardin, quantité ki to envie. Mais concernant pié connaissance bon ek mauvais, to bizin pa mange [so fruit], parski jour ki to mange sa, sa jour la-mem, sur to pou mort.” (Genèse 2:16, 17) Sa l’ordre-la pa ti difficile pou suive. Adam ek Ève ti kapav mange bann fruit ki ti ena lor beaucoup lezot pié. Mais sa l’ordre-la ti donne zot enn l’occasion special pou montré zot reconnaissance pou tou seki Bondié ti finn donne zot, surtout pou la-vie parfait. Si zot ti suive sa l’ordre-la, zot ti pou aussi montré ki zot ti respecté l’autorité zot Papa ki dan le ciel, ek ki zot ti oulé direction ki Li donne zot avek l’amour.

10, 11. (a) Couma eski premier couple inn arrivé desobeir Bondié? (b) Kifer desobeissance Adam ek Ève ti grave?

10 Malheureusement, premier couple ti choisir pou desobeir Jéhovah. Satan ti servi enn serpent pou li koz avek Ève ek li ti demann li: “Eski vrai-mem Bondié finn dire ki fodé pa zot mange bann fruit lor tou bann pié dan jardin?” Ève ti reponn: “Nou kapav mange fruit bann pié ki ena dan jardin. Mais concernant fruit sa pié ki au milieu jardin-la, Bondié finn dire: ‘Fodé pa mange so fruit, non, fodé pa zot touche li, pou ki zot pa mort.’”—Genèse 3:1-3.

11 Satan ti dire: “Non, zot pa pou mort zot. Bondié koné ki jour zot mange sa fruit-la, zot lizié pou vrai-mem ouvert, ek zot pou vinn couma Bondié, zot pou konn seki bon ek seki mauvais.” (Genèse 3:4, 5) Satan ti envie ki Ève croire ki li ti pou dan so l’avantage pou mange sa fruit-la, mem si Jéhovah ti finn defann li faire sa. Dapré li, Ève ti ena droit pou decidé  ki bon ek ki pa bon, li ti ena droit faire seki li ti envie. Satan ti aussi accuse Jéhovah ki Li finn koz menti concernant seki ti pou arrive zot si zot mange sa fruit-la. Ève ti croire Satan. Alors li ti casse fruit-la ek li ti mangé. Apré, li ti donne sa so missié, ek li aussi li ti mangé. Zot pa ti faire sa par ignorance. Zot ti koné ki zot ti pé faire exactement seki Bondié ti finn dire zot pa faire. Letan zot inn mange sa fruit-la, zot ti choisir pou desobeir enn l’ordre ki ti simple ek raisonnable. Zot ti meprise zot Papa dan le ciel, ek zot ti meprise so l’autorité. Pa ti kapav excuse enn mank respé coumsa!

12. Ki kapav aide nou pou comprend couma Jéhovah ti senti-Li kan Adam ek Ève inn vire zot ledo ar Li?

12 Anou prend enn l’exemple: Ki ou pou ressenti si ou finn  elevé enn garson ou-soit enn tifi, ki apré desobeir ou dan enn fason ki montré ki li pena respé ni l’amour pou ou? Sa pou faire ou leker faire mal, pa vrai? Maziné alors ki quantité sa inn bizin blesse Jéhovah kan Adam ek Ève ti vire zot ledo ar Li.

Adam ti sorti dan la poussiere, ek li ti revinn la poussiere

13. Ki Jéhovah ti dire pou arrive Adam kan li mort, ek ki sa vedir?

13 Jéhovah pa ti ena okenn raison pou laisse Adam ek Ève vive pou touletan. Zot ti mort, pareil couma Li ti dire. Adam ek Ève ti arrete existé. Zot pa ti contigne vive couma bann l’esprit dan enn lot place. Nou konn sa par seki Jéhovah ti dire Adam kan Li finn demann li rann compte pou so desobeissance. Jéhovah ti dire: “To [pou] retourne dan la terre, parski c’est ladan ki to finn sorti. Parski to la poussiere ek to pou revinn la poussiere.” (Genèse 3:19) Bondié ti finn faire Adam avek la poussiere la terre. (Genèse 2:7) Avant sa, Adam pa ti existé. Alors, kan Jéhovah ti dire ki Adam pou revinn la poussiere, sa vedir ki Adam ti pou retourne dan enn l’etat kot li pa ti existé. Adam pa ti pou ena okenn la vie, pareil couma la poussiere.

14. Kifer nou mort?

14 Adam ek Ève ti pou kapav encore pé vive zordi, mais zot inn mort parski zot finn choisir pou desobeir Bondié, seki vedir ki zot finn faire peché. Zordi nou mort, parski Adam finn transmette peché ek la mort ar tou so bann descendant. (Romains 5:12) Sa peché-la li couma enn maladie terrible ki nou finn herité, ek ki personne pa kapav evité. So resultat, la mort, li enn malediction. La mort li enn l’ennemi, pa enn camarade. (1 Corinthiens 15:26) Nou bizin vrai-mem reconnaissant ki Jéhovah inn donne la ranson pou sap nou ar sa l’ennemi terrible-la!

SA AIDE NOU KAN NOU KONN LA VERITÉ LOR LA MORT

15. Kifer sa encourage nou kan nou konn la verité lor la mort?

15 Seki la Bible dire lor l’etat bann dimoune ki finn mort, li  bien encourage nou. Couma nou finn trouvé, bann mort pa pé souffert. Pena okenn raison pou peur zot, parski zot pa kapav faire nou di-tort. Zot pa bizin nou l’aide, ek zot pa kapav aide nou. Nou pa kapav koz avek zot, ek zot pa kapav koz avek nou. Beaucoup chef religieux pretann ki zot kapav aide bann ki finn mort, ek bann ki croire zot donne zot l’argent. Mais kan nou konn la verité concernant la mort, sa protege nou kont bann ki rod embete nou avek bann fausseté coumsa.

16. Kisannla finn influence seki beaucoup religion enseigné, ek dan ki fason?

16 Eski ou religion d’accord avek seki la Bible enseigné lor bann dimoune mort? La plupart pa d’accord. Kifer? Parski seki zot enseigné finn influencé par Satan. Li servi fausse religion pou faire bann dimoune croire ki zot pou contigne vive dan enn lé-monde kot ena bann l’esprit, apré ki zot lekor finn mort. Satan servi sa fausseté-la avek lezot mensonge encore, pou detourne bann dimoune ar Jéhovah. Couma?

17. Kifer seki certain religion enseigné lor bann tourment eternel, pa honore Jéhovah?

17 Pareil couma nou finn deja aprann, certain religion enseigné ki si enn dimoune amenn enn mauvais la-vie, apré so la-mort li pou al dan enn place kot li pou tourmenté dan difé ek li pou souffert pou touletan. Sa l’idée-la pa donne Bondié l’honneur. Jéhovah, Li enn Bondié ki ena l’amour ek jamais li pa pou faire dimoune souffert dan sa fason-la. (1 Jean 4:8) Couma ou pou considere enn papa ki brule la main so zenfant dan difé pou puni li parski li finn desobeir? Eski ou pou respecté enn dimoune coumsa? Eski ou ti pou mem envie konn sa dimoune-la? Jamais! Ou pou surement pensé ki li enn dimoune ki pena okenn pitié. Pourtant, Satan envie ki nou croire ki Jéhovah faire dimoune souffert dan difé pou touletan—pendant bann milliard l’année!

18. Kan adore bann dimoune mort, lor ki l’idée fausse sa basé?

18 Satan servi aussi certain religion pou enseigné ki apré la  mort, bann dimoune vinn bann l’esprit, ek bann dimoune vivant bizin respecté zot ek donne zot l’honneur. Dapré sa l’idée-la, l’esprit sa bann mort-la kapav vinn bann camarade ki ena beaucoup pouvoir, ou-soit zot kapav vinn bann l’ennemi ki nou bizin peur. Beaucoup dimoune croire dan sa fausseté-la. Zot peur bann dimoune mort ek zot donne zot l’honneur ek adore zot. Parkont, la Bible dire ki bann mort pé dormi, ek ki nou bizin adore zis vrai Bondié, Jéhovah, nou Createur ki donne nou tou kitsoz.—Révélation 4:11.

19. Kan nou konn la verité lor la mort, sa aide nou pou comprend ki lot kitsoz ki la Bible enseigné?

19 Kan ou konn la verité lor bann dimoune mort, sa protege ou pou ki ou pa laisse-ou embeté par bann fausseté. Sa aide ou aussi pou comprend bann lezot kitsoz ki la Bible dire. Par exemple, kan ou rann-ou compte ki bann dimoune pa al dan enn lé-monde kot ena bann l’esprit apré zot la-mort, ou vrai-mem comprend promesse la vie eternel dan enn paradi lor la terre.

20. Ki question nou pou guetté dan prochain chapitre?

20 Ena bien longtemps, Job, enn dimoune droite, ti souleve sa question-la: “Si enn dimoune mort, eski li kapav revive?” (Job 14:14) Eski kapav faire enn dimoune ki pé dormi dan la mort, revive? Seki la Bible dire lor la encourage nou. Nou pou trouve sa dan prochain chapitre.

^ par. 5 Pou plus renseignement lor “nâme” ek “l’esprit,” guette Appendice “‘Nâme’ ek ‘l’esprit’—Ki sa bann mot-la vedir vrai-mem?