Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE QUATRE

Kisannla Jésus Christ?

Kisannla Jésus Christ?
  • Ki role special Jésus ena?

  • Kot-sa li ti sorti?

  • Ki qualité dimoune li ti été?

1, 2. (a) Si ou konn dé-trois detail lor la-vie enn dimoune ki populaire, kifer sa pa vedir ki ou konn li vrai-mem? (b) Ki different l’opinion dimoune ena lor Jésus?

DAN le monde, ena beaucoup grand personnage. Ena certain ki bien populaire dan zot prop communauté, la-ville ou-soit pays. Lezot bien populaire dan le monde entier. Seulement, c’est pa zis parski ou konn nom enn dimoune populaire ki sa vedir ki ou konn li vrai-mem. Sa pa vedir ki ou konn bann detail lor so la-vie, ek koné ki qualité dimoune li été vrai-mem.

2 Bann dimoune a travers le monde finn tann koz lor Jésus Christ, mem si sa faire environ 2,000 an ki li ti vive lor la terre. Mais beaucoup dimoune pa trop sur kisannla Jésus ti été vrai-mem. Ena pensé ki li ti zis enn bon dimoune. Lezot pretann ki li ti zis enn prophete, pa plus. Ena encore lezot ki croire ki Jésus li-mem Bondié, ek ki bizin adore li. Eski li vrai sa?

3. Kifer li important konn la verité lor Jésus?

3 Li important ki ou konn la verité lor Jésus. Kifer? Parski la Bible dire: “Sa-mem ki vedir la vie eternel: ki zot aprann konn toi, sel vrai Bondié, ek celui ki to finn envoyé, Jésus Christ.” (Jean 17:3) Oui, si nou konn la verité lor Jéhovah ek lor Jésus Christ, sa kapav faire nou gagne la vie eternel dan enn paradi lor la terre. (Jean 14:6) En plus, Jésus li-mem donne nou pli bon l’exemple lor maniere ki nou  bizin vive ek lor fason ki nou bizin traite lezot. (Jean 13:34, 35) Dan premier chapitre sa livre-la, nou ti examine la verité lor Bondié. Asterla, anou guetté ki la Bible dire vrai-mem lor Jésus Christ.

LE MESSIE KI BONDIÉ TI PROMETTE

4. Ki bann titre “Messie” ek “Christ” vedir?

4 Bien longtemps avant ki Jésus né, la Bible ti predire ki Bondié ti pou envoye enn kikenn ki ti pou vinn le Messie, ou-soit Christ. Bann titre “Messie” (ki sorti dan enn mot hébreu) ek “Christ” (ki sorti dan enn mot grec) toulé-deux vedir “Oint.” Sa Kikenn ki Bondié ti promette-la, ti pou oint par Bondié, setadir Bondié ti pou choisir li pou donne li enn position special.  Dan bann prochain chapitre, nou pou aprann plus lor position important ki le Messie ena dan realisation bann promesse Bondié. Nou pou aussi aprann lor bann benediction ki nou kapav gagné a travers Jésus depuis asterla-mem. Seulement, avant ki Jésus né, beaucoup dimoune ti pé demandé, ‘Kisannla vrai-mem pou vinn le Messie?’

5. Ki kitsoz bann disciple ti vrai-mem sur concernant Jésus?

5 Dan premier siecle nou lepok, bann disciple Jésus de Nazareth, ti sur ki li-mem le Messie ki ti pou vini. (Jean 1:41) Enn parmi zot, ki ti appel Simon Pierre, ti dire Jésus franc: “To-mem le Christ.” (Matthieu 16:16) Mais couma sa bann disciple-la ti kapav sur ki Jésus ti sa Messie ki ti promette-la, ek couma nou aussi nou kapav sur zordi ?

6. Donne enn l’exemple ki montré couma Jéhovah finn aide bann dimoune fidel pou bien reconette le Messie?

6 Bann prophete ki ti vive avant Jésus, ti donne beaucoup renseignement lor Messie. Sa bann renseignement-la ti pou aide lezot reconette li. Anou prend enn l’exemple: “Supposé ki demann ou al cherche enn dimoune la gare ou-soit l’aeroport. Li enn kikenn ki jamais ou finn joinde avant. Eski ou pa ti pou content si donne ou dé-trois renseignement lor sa dimoune-la? Li pareil avek le Messie. Dan la Bible, a travers so bann prophete, Jéhovah finn donne beaucoup renseignement lor seki Messie ti pou faire ek seki ti pou arrive li. Kan sa bann prophetie-la ti pou realisé, sa ti pou permette bann dimoune fidel pou reconette li bien.

7. Ki deux prophetie ti realisé concernant Jésus?

7 Anou examine zis deux l’exemple. Premierement, plus ki 700 an avant, prophete Mika ti predire ki sa Kikenn ki Bondié ti promette-la, ti pou né dan la ville Bethléhem, enn ti la-ville dan pays Juda. (Mika 5:2) Ek, kot Jésus ti né? Dan sa la-ville la-mem! (Matthieu 2:1, 3-9) Deuxiemement, bien-bien longtemps avant, enn prophetie ki trouve dan  Daniel 9:25, ti predire ki l’année le Messie pou apparette—29 n.l. * Realisation sa deux prophetie-la, ek lezot encore, prouvé ki Jésus li-mem le Messie ki Bondié ti promette.

Kan Jésus ti prend bapteme, li ti vinn le Messie ou-soit Christ

8, 9. Kan Jésus ti prend bapteme, ki preuve ti montré clairement ki li-mem ti le Messie?

8 Vers la fin l’an 29 n.l., finn ena encore enn lot preuve ki Jésus li-mem ti le Messie. Sa l’année-la, Jésus ti al vers Jean le Baptiste pou prend bapteme dan la riviere Jourdain. Jéhovah ti promette pou donne Jean enn signe pou li kapav reconette le Messie. Jean ti trouve sa signe-la kan Jésus ti baptisé. La Bible dire seki ti arrivé: “Apré ki li ti baptisé, dé-suite Jésus ti sorti dan de l’eau, ek guetté! le ciel ti ouvert ek li ti trouve l’esprit Bondié desann lor li dan forme enn colombe. Guetté! Ti ena aussi enn la-voix ki sorti dan le ciel ki ti dire: ‘Sa-mem mo Garson, ki mo bien content ek ki mo finn approuvé.’” (Matthieu 3:16, 17) Apré seki li finn trouvé ek li finn tendé, Jean ti nepli ena okenn doute ki Bondié Li-mem ti envoye Jésus. (Jean 1:32-34) Kan l’esprit ou-soit la force active Bondié ti desann lor Jésus sa jour-la, lerla-mem li’nn vinn le Messie ou-soit Christ, celui ki Bondié inn nommé pou vinn enn dirigeant ek enn lé-Roi.—Isaïe 55:4.

9 Realisation bann prophetie la Bible, ek temoignage Jéhovah Li-mem, montré clairement ki Jésus ti le Messie. Mais la Bible reponn encore deux lezot question bien important lor Jésus Christ: Kot li ti sorti ek ki qualité dimoune li ti été?

KOT-SA JÉSUS TI SORTI?

10. Ki la Bible enseigné lor Jésus avant li vinn lor la terre?

10 La Bible enseigné ki Jésus ti vive dan le ciel avant li vinn lor la terre. Mika ti predire ki le Messie pou né Bethléhem ek li ti aussi ajouté ki li ti existé “depuis bien-bien longtemps.”  (Mika 5:2) Plusieurs fois, Jésus li-mem ti dire ki li ti vive dan le ciel avant li prend naissance couma enn dimoune lor la terre. (Jean 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Kan li ti enn creature spirituel dan le ciel, Jésus ti ena enn relation special avek Jéhovah.

11. Couma la Bible montré ki Jésus li-mem Garson ki ena plus valeur pou Jéhovah?

11 Jésus li-mem Garson ki ena plus valeur pou Jéhovah, ek ena enn bon raison pou sa. La Bible appel li “premier-né dan tou creation,” parski li-mem ki Bondié ti crée en premier. * (Colossiens 1:15) Ena enn lot raison encore kifer sa Garson-la ti ena enn valeur special. Li-mem “sel Garson ki [Bondié] finn crée direct.” (Jean 3:16) En plus, Jésus tousel ki Bondié ti servi kan Li ti crée tou lezot kitsoz. (Colossiens 1:16) La Bible appel aussi Jésus “la Parole.” (Jean 1:14) Sa montré nou ki Jésus ti koz pou Bondié. Surement, li-mem ki ti transmette bann message ek bann instruction ar lezot garson Bondié, dan le ciel ek lor la terre toulé-deux.

12. Couma nou koné ki premier-né Bondié pa egal ar Li?

12 Sa Garson premier né-la, eski li egal ar Bondié, couma certain croire? La Bible pa enseigne sa. Couma nou ti trouvé dan paragraphe avant, Bondié ti crée sa garson-la. Li clair alors, ki li ti ena enn commencement, mais Jéhovah pena ni commencement ni la fin. (Psaume 90:2) Sa ‘sel Garson ki [Bondié] finn crée direct-la,’ jamais ti mem essaye prend-li pou enn kikenn ki egal ar so Papa. La Bible montré clairement ki Papa-la pli grand ki Garson-la. (Jean 14:28; 1 Corinthiens 11:3) Jéhovah tousel “Bondié Tout-Puissant.” (Genèse 17:1) Alors, pena so egal. *

13. Kan la Bible dire ki sa Garson-la ti “l’image Bondié invisible,” ki sa vedir?

 13 Pendant plusieurs milliard l’année, bien avant ki crée bann zetoile ek la terre, Jéhovah ek so Garson premier-né ti ena enn relation bien proche entre zot. Mazinn enn coup ki quantité zot ti content zot camarade! (Jean 3:35; 14:31) Sa Garson ki Bondié ti bien content-la, ti pareil couma so Papa. A cause sa-mem ki la Bible dire ki sa Garson-la ti “l’image Bondié invisible.” (Colossiens 1:15) Oui, pareil couma enn garson kapav ressemblé so papa dan plusieurs fason, sa Garson spirituel-la ti reflete bann qualité ek personnalité so Papa.

14. Couma Garson premier-né Jéhovah ti prend naissance couma enn humain?

14 Garson premier-né Jéhovah ti disposé pou quitte le ciel ek pou vinn lor la terre pou vive couma enn humain. Mais kitfois ou kapav demandé, ‘Couma li ti possible pou enn creature spirituel né couma enn dimoune lor la terre?’ Pou accompli sa, Jéhovah ti faire enn mirak. Li ti transfer la vie so Garson premier-né depuis le ciel, dan ventre enn vierge juif ki ti appel Marie. Pa ti ena okenn papa humain. Alors, Marie ti gagne enn garson parfait, ek li ti appel li Jésus.—Luc 1:30-35.

KI QUALITÉ DIMOUNE JÉSUS TI ÉTÉ?

15. Kifer nou kapav dire ki a travers Jésus, nou kapav aprann konn Jéhovah pli bien?

15 Seki Jésus ti dire ek ti faire kan li ti lor la terre, aide nou pou konn li bien. En plus, a travers Jésus, nou arrivé konn Jéhovah pli bien. Kifer? Parski sa Garson-la reflete personnalité so Papa dan enn fason parfait. A cause sa ki Jésus ti dire enn so bann disciple: “Kikenn ki finn trouve moi, finn trouve aussi mo Papa.” (Jean 14:9) Sa quatre livre ki appel bann Évangile—Matthieu, Marc, Luc, ek Jean— raconte nou beaucoup kitsoz lor la vie Jésus Christ, seki li ti faire ek couma li ti été.

16. Ki message principal Jésus ti pé annoncé, ek kot-sa so bann l’enseignement ti sorti?

16 Tou dimoune ti konn Jésus couma enn “Enseignant.” (Jean 1:38; 13:13) Ki li ti enseigné? So message principal ti “bon nouvel lor royaume,” setadir Royaume Bondié. Sa, li enn gouvernement dan le ciel ki pou dirige la terre entier ek ki pou amenn bann benediction pou touletan pou bann dimoune obeissant. (Matthieu 4:23) Kisannla ti donne li sa message-la? Jésus li-mem ti dire: “Seki mo enseigné, pa sorti ar moi, mais sorti ar celui ki’nn envoye moi,” setadir Jéhovah. (Jean 7:16) Jésus ti koné ki so Papa envie ki tou dimoune tann bon nouvel lor Royaume. Dan chapitre 8, nou pou aprann plus lor Royaume Bondié ek seki li pou faire.

17. Kot-sa Jésus ti enseigné, ek kifer li ti donne-li beaucoup la-peine pou enseigne lezot?

17 Kot-sa Jésus ti preché? Partout kot ti ena dimoune—dan la campagne ek aussi dan bann la-ville, dan bann village, dan bazar ek dan lakaz bann dimoune. Jésus pa ti attann ki dimoune vinn vers li. Li ti al vers zot. (Marc 6:56; Luc 19:5, 6) Kifer Jésus ti donne-li sa quantité la-peine-la, ek ti passe sa quantité lé-temps-la pou preché ek enseigné? Parski sa-mem ki ti volonté so Papa. Touletan Jésus ti faire volonté so Papa. (Jean 8:28, 29) Mais ti ena enn lot raison encore kifer li ti preché. Li ti ena beaucoup sentiment pou bann la-foule dimoune ki ti derangé pou vinn guette li. (Matthieu 9:35, 36) Bann chef religieux ki dapré l’ordre, ti bizin enseigne zot la verité lor Bondié ek lor So bann projet, pa ti pé prend zot compte. Jésus ti koné ki le peuple ti bien bizin tann message lor Royaume Bondié.

18. Ki bann qualité Jésus ou trouve bien attirant?

18 Jésus ti ena beaucoup l’amour ek bann bon  sentiment pou lezot. Alors, bann dimoune ti trouve li abordable ek bon. Mem bann zenfant ti senti-zot a l’aise avek li. (Marc 10:13-16) Jésus pa ti faire preference. Li ti detesté corruption ek l’injustice. (Matthieu 21:12, 13) Sa lepok-la, bann dimoune pa ti ena beaucoup respé pou bann femme, ek pa ti donne zot beaucoup droit, mais Jésus li, li ti traite zot avek dignité. (Jean 4:9, 27) Jésus ti ena beaucoup l’humilité. Enn fois, li ti lave lipié so bann zapotre, enn travail ki reservé pou enn esclave.

Jésus ti preché partout kot ti ena dimoune

19. Ki l’exemple montré ki Jésus ti prend compte besoin lezot?

19 Jésus ti prend compte besoin lezot. Sa ti bien clair kan li ti faire bann mirak avek pouvoir l’esprit Bondié pou gueri bann dimoune. (Matthieu 14:14) Par exemple, enn jour enn missié ki ti gagne la lepre ti vinn vers Jésus ek ti dire li: “Si vrai-mem to envie, to kapav purifié moi.” Jésus ti ressenti douleur ek souffrance sa missié-la. Li ti ena pitié pou li; li ti avance so la-main, li ti touche missié-la ek  li ti dire: “Mo envie. Mo purifié toi.” Sa missié malade-la ti gueri! (Marc 1:40-42) Eski ou kapav maziné seki sa missié-la ti ressenti?

FIDEL ZISKA LA FIN

20, 21. Couma Jésus finn laisse enn bon l’exemple concernant l’obeissance ziska la fin envers Bondié?

20 Jésus ti donne pli bon l’exemple concernant l’obeissance ziska la fin envers Bondié. Li ti reste fidel ar so Papa dan tou sorte situation ek malgré tou sorte persecution ek souffrance. Jésus ti reussi reste ferme devant bann tentation Satan. (Matthieu 4:1-11) Enn fois, certain parmi so prop famille, ki pa ti ena la foi en li, ti mem dire ki li “finn perdi la tête.” (Marc 3:21) Mais Jésus pa ti laisse zot influence li; li ti contigne faire travail Bondié. Kan so bann adversaire ti insulté li ek ti maltraite li, jamais Jésus ti essaye faire zot di-mal, li ti toujours garde so calme.—1 Pierre 2:21-23.

 21 Jésus ti reste fidel ziska la mort. So bann l’ennemi ti faire li passe par enn la-mort cruel ki ti faire li bien souffert. (Philippiens 2:8) Pense enn coup seki li finn passé dernier jour ki li’nn vive lor la terre. Bann garde finn arrete li, bann fausse temoin finn accuse li, bann juge malhonnete finn condamne li, la foule finn bouffonne li, ek bann soldat finn torture li. Apré ki zot finn couloute-li lor enn poteau, zis avant li mort, li’nn respire enn dernier coup ek li’nn crié bien fort: “Tou finn accompli!” (Jean 19:30) Mais, troisieme jour apré so la-mort, so Papa ti ressuscite li ek ti redonne li enn la-vie en tant ki creature spirituel. (1 Pierre 3:18) Quarante jours apré, li ti retourne dan le ciel. La-bas, li finn “assize dan coté droite Bondié” ek li finn attann pou gagne pouvoir en tant ki lé-roi.—Hébreux 10:12, 13.

22. Ki la porte Jésus finn ouvert kan li’nn reste fidel ziska la mort?

22 Ki Jésus finn accompli kan li’nn reste fidel ziska la mort? Depuis commencement, projet ki Jéhovah ti ena, c’est faire la terre entier vinn enn paradi. Par so la-mort, Jésus finn ouvert la porte pou nou kapav gagne la vie eternel dan sa paradi-la. Couma? Nou pou discute sa dan prochain chapitre.

^ par. 7 Pou gagne enn explication lor prophetie Daniel ki finn realisé en rapport avek Jésus, guette Appendice “Couma eski prophetie Daniel annoncé kan Messie ti pou vini?

^ par. 11 La Bible appel Jéhovah enn Papa parski Li-mem le Createur. (Isaïe 64:8) Parski Jésus ti crée par Bondié, la Bible appel li Garson Bondié. Pou sa mem raison-la, lezot creature spirituel, ek mem Adam, ti appel bann garson Bondié.—Job 1:6; Luc 3:38.

^ par. 12 Si ou’lé gagne plus preuve ki Garson premier-né Bondié pa egal ar Li, guette Appendice “La verité lor le Père, le Fils, ek l’esprit saint.”