Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE ONZE

Kifer Bondié laisse dimoune souffert?

Kifer Bondié laisse dimoune souffert?
  • Eski Bondié responsable bann souffrance ki ena dan le monde?

  • Ki question ti soulevé dan jardin Éden?

  • Couma eski Bondié pou repare bann di-tort ki finn arrivé a cause souffrance?

1, 2. Avek ki qualité souffrance bann dimoune bizin faire face zordi, ek ki bann question beaucoup posé a cause sa?

APRÉ enn la-guerre terrible dan enn pays, ti enterre bann millier madame ek zenfant ki ti finn mort, dan enn grand trou, ek ti mette bann ti la-croix toute autour sa trou-la. Lor chaque la-croix ti ecrire sa mot-la: “Kifer?” Parfois c’est sa question-la-mem ki montré tou la-peine ki bann dimoune ressenti. Zot pose sa question-la avek chagrin, kan la guerre, enn catastrophe, enn maladie, ou-soit enn crime, touye bann innocent, detruire zot lakaz, ou-soit faire zot souffert dan lezot fason encore. Zot envie koné kifer bann malheur coumsa arrive zot.

2 Kifer Bondié laisse dimoune souffert? Si Jéhovah Li tout-puissant, Li ena l’amour, Li ena sagesse, ek Li enn Bondié juste, kifer le monde rempli sa quantité-la avek la haine ek l’injustice? Eski ou-mem ou finn deja reflechi lor sa bann kitsoz-la?

3, 4. (a) Ki montré nou ki pena okenn mal pou demandé kifer Bondié laisse dimoune souffert? (b) Ki Jéhovah ressenti concernant mechanceté ek souffrance?

3 Eski li mal pou demandé kifer Bondié laisse dimoune souffert? Certain peur ki si zot demann enn question coumsa, sa vedir ki zot pena assez la-foi, ou-soit ki zot pé mank respé pou Bondié. Mais, kan ou lire la Bible, ou pou trouvé ki bann  dimoune fidel, ki ti ena la crainte pou Jéhovah, zot aussi, zot ti pose bann question coumsa. Par exemple, prophete Habaqouq ti demann Jéhovah: “Kifer to faire moi trouve seki mauvais, ek to contigne guette malheur? Kifer ena pillage ek violence devant moi, ek kifer eski ena bann la-guerre, ek kifer touletan ena discussion?”—Habaqouq 1:3.

Jéhovah pou arrete tou souffrance

4 Eski Jéhovah ti reprend prophete Habaqouq parski li ti demann sa bann question-la? Non. Plutot, Bondié finn faire ecrire bann parole sincere Habaqouq dan la Bible. Bondié ti aussi aide li pou comprend pli bien ek pou gagne enn pli grand la-foi. Jéhovah envie faire pareil pou ou. Rappel ki la Bible montré ki ‘Li prend nou soin.’ (1 Pierre 5:7) Plus ki tou dimoune, Bondié detesté mechanceté ek souffrance ki sa causé. (Isaïe 55:8, 9) Alors, kifer ena sa quantité souffrance-la dan le monde?

KIFER ENA SA QUANTITÉ SOUFFRANCE-LA?

5. Ki different raison certain donné pou expliké kifer bann dimoune souffert, mais ki la Bible enseigné?

5 Dimoune dan different religion finn al vers zot bann chef religieux ek zot bann enseignant, pou demandé kifer ena sa quantité souffrance-la. Souvent, reponse ki zot gagné, c’est ki la souffrance, c’est volonté Bondié, ek depuis longtemps Li  finn decide tou seki pou arrivé dan l’avenir, ek bann malheur aussi. Ena finn tann dire ki travail Bondié, li enn mystere, ou-soit ki Bondié Li-mem ki responsable la mort bann dimoune, mem la mort bann zenfant, parski Li bizin zot avek Li dan le ciel. Mais couma ou finn aprann, Jéhovah jamais pa faire seki mauvais. La Bible dire: “Jamais vrai Bondié faire seki pa bon, ek jamais le Tout-Puissant pou faire seki pa juste!”—Job 34:10.

6. Kifer beaucoup dimoune faire sa erreur pou blame Bondié pou souffrance ki ena dan le monde?

6 Eski ou koné kifer dimoune faire erreur pou blame Bondié pou tou souffrance ki ena dan le monde? Dan beaucoup cas, zot blame Bondié Tout-Puissant, parski zot pensé ki Li-mem ki vrai chef dan sa lé-monde-la. Zot pa konn enn verité important ki la Bible enseigné. Ou ti aprann sa dan chapitre 3 sa livre-la. Satan le Diable, li-mem ki vrai chef sa lé-monde-la.

7, 8. (a) Couma eski le monde reflecté personnalité so chef? (b) Couma l’imperfection bann dimoune ek le fait ki nou ‘tou passe par bann moment ek bann situation ki [nou] pa attann,’ finn amenn la souffrance?

7 La Bible li bien clair: “Le monde entier, li dan pouvoir Satan.” (1 Jean 5:19) Kan ou reflechi lor la, eski sa pa logik? Sa lé-monde-la reflecté personnalité sa creature spirituel invisible ki pé “mette tou bann dimoune lor la terre dan l’erreur.” (Révélation 12:9) Satan, li rempli ar la haine, li embete bann dimoune, ek li pena okenn pitié. Alors le monde, ki enba so control, li aussi li rempli ar la haine ek tromperie, ek li pena okenn pitié. Sa li enn raison kifer ena sa quantité souffrance-la.

8 Dan chapitre 3, nou finn trouve enn deuxieme raison kifer ena sa quantité souffrance-la—depuis rebellion dan jardin Éden bann dimoune finn vinn imparfait, ek zot faire peché. En tant ki bann dimoune imparfait, zot ena tendance pou rod domine lezot, ek a cause sa, ena la guerre, souffrance, ek dimoune faire dominere avek zot camarade. (Ecclésiaste 4:1; 8:9) Enn troisieme raison kifer ena la souffrance, c’est ki nou ‘tou passe par bann moment ek bann situation ki [nou] pa attann.’ (Ec clésiaste 9:11) Dan enn lé-monde kot Jéhovah pa agir couma enn Chef pou protege dimoune, ena ki souffert parski li arrivé ki zot trouve-zot dan mauvais place dan mauvais moment.

9. Kifer nou kapav sur ki Jéhovah ena enn bon raison pou laisse souffrance contigné?

9 Li reconfortant pou koné ki c’est pa a cause Bondié ki souffrance existé. Li pa responsable pou bann la-guerre, bann crime, bann ki faire dominere avek zot camarade, ni mem pou bann catastrophe naturel ki faire dimoune souffert. Kan-mem, nou bizin koné kifer Jéhovah permette tou sa souffrance-la. Si Li-mem ki Tout-Puissant, Li ena pouvoir pou arrete sa. Alors kifer Li pa servi sa pouvoir-la? Nou finn aprann konn enn Bondié ki rempli ar l’amour, alors bizin ena enn bon raison kifer Li finn laisse bann dimoune souffert.—1 Jean 4:8.

ENN QUESTION IMPORTANT KI SOULEVÉ

10. Ki kitsoz Satan ti mette en doute, ek couma?

10 Pou koné kifer Bondié laisse dimoune souffert, nou bizin mazinn lepok kan souffrance ti commencé. Kan Satan ti faire Adam ek Ève desobeir Jéhovah, enn question important ti soulevé. Satan pa ti mette en doute pouvoir Jéhovah. Li bien koné ki pouvoir Jéhovah pena limite. Plutot, li ti mette en doute So droit pou dirigé. Kan li finn appel Jéhovah enn menteur, ki pa donne bann dimoune ki Li dirigé tou seki bon pou zot, Satan finn accuse Jéhovah ki Li pa enn bon chef. (Genèse 3:2-5) Satan ti rod dire ki bann dimoune ti pou beaucoup pli bien sans direction Bondié. Sa ti enn attak kont souveraineté Jéhovah, setadir So droit pou dirigé.

11. Kifer Jéhovah pa ti zis detruire bann rebel dan jardin Éden?

11 Adam ek Ève ti rebel kont Jéhovah. Coumadir dan enn certaine fason, zot ti dire: “Nou pa bizin Bondié couma nou Chef. Nou kapav decide par nou-mem seki bon ek seki mauvais.” Couma Jéhovah ti pou kapav reglé sa question-la? Couma Li ti pou kapav montré tou bann creature intelligent  ki sa bann rebel-la ti ena tort, ek ki li beaucoup pli bon faire seki Li, Li dire? Kikenn kapav dire ki Bondié ti zis ena pou detruire bann rebel ek recommence tou a zero. Mais Jéhovah ti fini faire konn so projet pou rempli la terre avek bann descendant Adam ek Ève, ek Li ti envie ki zot vive dan enn paradi lor la terre. (Genèse 1:28) Jéhovah touletan accompli so bann projet. (Isaïe 55:10, 11) En plus, si Jéhovah ti detruire bann rebel dan jardin Éden, sa pa ti pou reponn question ki ti soulevé concernant droit ki Li ena pou dirige la terre.

12, 13. Montré par enn l’exemple kifer Jéhovah finn laisse Satan vinn chef sa lé-monde-la ek kifer Li finn laisse bann dimoune dirige zot-mem.

12 Anou prend enn l’exemple. Mazinn enn professeur ki pé explik so bann zeleve couma pou resoude enn problem compliké. Enn zeleve ki malin, mais ki rebel, pretann ki fason ki professeur-la pé resoude sa problem-la, pa bon. Li faire croire ki professeur-la pa koné ki li pé faire, ek li dire ki li konn enn pli bon fason pou resoude sa problem-la. Certain zeleve pensé ki li ena raison, ek zot aussi zot vinn rebel. Ki professeur-la bizin faire? Si li mette bann rebel-la en dehors classe, ki bann lezot zeleve pou pensé? Eski zot pa pou croire ki zot  camarade, ek bann ki finn suive li, ena raison? Tou bann lezot zeleve kapav perdi respé pou sa professeur-la, parski zot pensé li peur, attention bannla reussi prouvé ki li ena tort. Mais supposé ki professeur-la laisse sa rebel-la montré devant classe couma li, li pou resoude problem-la.

Eski enn zeleve kapav pli qualifié ki so professeur?

13 Jéhovah inn faire apepré pareil. Pa blié ki pa zis bann rebel ki ti dan jardin Éden ki ti impliké. Ti ena aussi bann million ange ki ti pé guetté. (Job 38:7; Daniel 7:10) Fason ki Jéhovah ti reglé sa problem-la ti pou ena enn l’influence lor tou sa bann ange-la, ek finalement lor tou bann creature intelligent. Alors, ki Jéhovah finn faire? Li finn laisse Satan montré couma li pou dirige bann dimoune. Bondié finn aussi laisse bann dimoune dirige zot-mem, enba direction Satan.

14. Jéhovah finn decidé pou laisse bann dimoune dirige zot-mem. Ki l’avantage sa pou ena?

14 Sa professeur dan nou l’exemple-la koné ki rebel-la ek bann ki dan so coté ena tort. Mais li aussi koné ki si li laisse zot essaye prouvé ki zot ena raison, sa pou dan l’avantage tou classe entier. Kan bann rebel pa reussi, tou bann zeleve sincere pou trouvé ki zis professeur-la ki qualifié pou dirige so classe. Zot pou comprend kifer, a partir sa jour-la, professeur-la pa pou garde okenn rebel dan so classe. Jéhovah aussi pareil. Li koné ki li pou dan l’avantage tou bann dimoune, ek bann ange sincere aussi, kan zot pou trouvé ki Satan ek bann ki finn suive li pa finn reussi, ek ki bann dimoune pa kapav dirige zot-mem. Pareil couma Jérémie, zot pou aprann sa verité ki bien important-la: “Mo konn bien, O Jéhovah, enn dimoune pa finn crée pou decidé ki chemin li pou prend. Enn dimoune ki pé marché, pa finn crée pou dirige so pas.”—Jérémie 10:23.

KIFER TOU SA LÉ-TEMPS-LA?

15, 16. (a) Kifer Jéhovah finn laisse souffrance contigné tou sa lé-temps-la? (b) Kifer Jéhovah pa finn empeche bann kitsoz terrible, par exemple bann crime, arrivé?

15 Mais, kifer Jéhovah finn laisse souffrance contigné tou  sa lé-temps-la? Ek kifer Li pa empeche bann mauvais kitsoz arrivé? Eh bien, anou guette deux kitsoz ki professeur dan nou l’exemple-la pa ti pou faire. Premierement, li pa ti pou empeche sa rebel-la explik so solution. Deuxiemement, li pa ti pou donne rebel-la okenn aide. Li pareil pou Jéhovah. Anou guette deux kitsoz ki Li finn decide pou pa faire. Premierement, Li pa finn empeche Satan ek bann ki suive li, essaye prouvé ki zot ena raison. A cause sa, Li finn bizin laisse le temps passé. Pendant sa bann millier l’année ki bann dimoune pé dirigé-la, zot finn kapav essaye tou sorte forme gouvernement pou dirige zot-mem. Zot finn faire certain progré dan la science ek dan lezot domaine encore, mais l’injustice, la misere, crime, ek la guerre finn augmente encore plus. Asterla nou ena preuve ki bann dimoune pa kapav dirige zot-mem.

16 Deuxiemement, Jéhovah pa finn aide Satan pou dirige sa lé-monde-la. Par exemple, si Bondié ti empeche bann crime terrible, en realité, eski Li pa ti pou montré ki bann rebel ti ena raison? Eski Bondié pa ti pou faire nou croire ki kitfois bann dimoune kapav dirige zot-mem sans okenn mauvais consequence? Si Jéhovah ti faire coumsa, Li ti pou vinn complice dan enn mensonge. Mais “li impossible pou Bondié koz menti.”—Hébreux 6:18.

17, 18. Ki Jéhovah pou faire pou arrete tou bann mauvais consequence ki finn ena a cause domination bann dimoune ek l’influence Satan?

17 Mais ki nou kapav dire lor tou sa di-tort ki finn arrivé pendant sa longue rebellion kont Bondié-la? Li bon ki nou rappel ki Jéhovah Li tout-puissant. Alors, Li kapav repare bann di-tort ki finn arrivé a cause souffrance bann dimoune, ek Li pou faire sa. Couma nou finn deja aprann, Bondié pou repare tou di-tort ki dimoune finn faire nou planete kan Li pou faire la terre vinn enn paradi. Grace a la foi dan sacrifice Jésus, tou bann consequence peché pou disparette, ek  grace a la resurrection, personne pa pou souffert a cause la mort. Bondié pou servi Jésus “pou detruire seki Satan finn faire.” (1 Jean 3:8) Jéhovah pou faire tousala arrivé zis dan bon moment. Nou kapav content ki Li pa finn agir pli avant, parski so patience finn donne nou l’occasion pou konn la verité ek pou servi Li. (2 Pierre 3:9, 10) En attendant, Bondié pa finn arrete rod bann ki adore Li avek sincerité, ek Li finn aide zot pou supporte n’importe ki souffrance ki ti kapav vinn lor zot dan sa lé-monde troublé-la.—Jean 4:23; 1 Corinthiens 10:13.

18 Certain kapav pensé, ‘Eski pa ti pou kapav evite tou sa souffrance-la, si Bondié ti finn crée Adam ek Ève dan enn fason ki zot pa ti kapav rebellé?’ Pou reponn sa question-la, ou bizin rappel enn cadeau ki ena beaucoup valeur ki Jéhovah finn donne ou.

COUMA OU POU SERVI CADEAU KI BONDIÉ FINN DONNE OU?

Bondié pou aide ou pou supporte la souffrance

19. Ki cadeau ki ena enn grand valeur Jéhovah finn donne nou, ek kifer nou bizin apprecié sa beaucoup?

19 Couma nou finn trouvé dan chapitre 5, Bondié ti crée bann dimoune avek liberté pou choisir. Eski ou koné couma sa cadeau-la ena beaucoup valeur? Bondié finn crée enn quantité zanimo, ek zot guidé surtout par l’instinct. (Proverbes 30:24) Bann dimoune finn faire certain robot ki zot kapav programmé pou suive tou zot bann l’ordre. Eski nou ti pou content si Bondié ti faire nou coumsa? Non, nou content pou ena la liberté pou choisir ki qualité dimoune nou pou vini, ki la vie nou pou amené, avek kisannla nou pou camarade, etc.  Nou bien content ki nou ena enn certain liberté, ek sa-mem ki Bondié envie nou ena.

20, 21. Couma eski nou kapav servi sa liberté ki Jéhovah finn donne nou pou choisir-la dan pli bon fason ki kapav ena, ek kifer nou envie faire sa?

20 Jéhovah pa interessé ki nou servi Li par obligation. (2 Corinthiens 9:7) Anou prend enn l’exemple: Ki pou faire enn parent plus plaisir—enn zenfant ki dire: “Mo content toi” parski finn demann li pou dire sa, ou-soit parski sa sorti par li-mem, dan so leker? Alors, ou bizin demann-ou enn question important: Couma eski ou pou servi liberté ki Jéhovah finn donne ou pou choisir? Satan, Adam, ek Ève finn servi sa liberté-la dan pli mauvais fason ki kapav. Zot finn rejette Jéhovah. Ki ou pou faire, ou?

21 Ou ena l’occasion pou servi sa cadeau extraordinaire-la, setadir ou liberté pou choisir, dan pli bon fason ki kapav. Ou kapav joinde avek sa bann million dimoune ki finn prend position dan coté Jéhovah-la. Zot pé faire leker Jéhovah content parski zot pé faire tou pou prouvé ki Satan li enn menteur, ek ki li pa finn reussi ditou couma enn chef. (Proverbes 27:11) Ou aussi ou kapav faire sa, si ou choisir bon direction dan la vie. Nou pou examine sa dan prochain chapitre.