Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE QUINZE

Ki fason adoré Bondié accepté?

Ki fason adoré Bondié accepté?
  • Eski Bondié accepté tou bann religion?

  • Couma nou kapav reconette vrai religion?

  • Kisannla ki zordi adore Bondié dan fason ki Li accepté?

1. Ki l’avantage nou pou gagné si nou adore Bondié dan bon fason?

JÉHOVAH bien interessé ar nou, ek Li envie ki nou profite direction ki Li donne nou. Si nou adore Li dan bon fason, nou pou heureux, ek nou pou evite beaucoup problem dan la vie. Nou pou aussi gagne so benediction ek so l’aide. (Isaïe 48:17) Seulement, ena beaucoup religion ki dire ki zot enseigne la verité lor Bondié. Pourtant, zot pa enseigne mem kitsoz lor Bondié ni lor seki Li demann nou faire.

2. Couma nou kapav aprann bon fason pou adore Jéhovah, ek ki l’exemple aide nou pou comprend sa?

2 Couma ou kapav koné ki bon fason pou adore Jéhovah? Li pa necessaire pou etudié seki tou bann religion enseigné. Ou bizin seulement aprann seki la Bible enseigné vrai-mem lor fason adore Bondié. Anou prend enn l’exemple: Dan beaucoup pays, ena enn problem avek fausse la-monnaie. Si donne ou enn travail pou identifié tou bann fausse la-monnaie, couma ou pou faire sa? Eski ou pou rod reconette tou qualité fausse la-monnaie? Non. Li pou pli bon si ou prend lé-temps pou etudié vrai la-monnaie. Apré ki ou finn koné couma vrai la-monnaie été, ou pou kapav reconette seki fausse. Li pareil, kan nou aprann reconette vrai religion, nou pou kapav aussi reconette bann religion ki fausse.

3. Dapré Jésus, ki nou bizin faire si nou envie approuvé par Bondié?

 3 Li important ki nou adore Jéhovah dan fason ki Li approuvé. Beaucoup dimoune croire ki tou religion faire Bondié plaisir, mais la Bible pa enseigne sa. Li pa mem assez si enn dimoune dire ki li enn chrétien. Jésus ti dire: “Pa tou seki dire moi, ‘Seigneur, Seigneur,’ ki pou rente dan royaume ki dan le ciel, mais celui ki faire volonté mo Papa ki dan le ciel.” Alors pou ki nou approuvé par Bondié, nou bizin aprann ek faire seki Li demann nou. Jésus ti appel bann ki pa faire volonté Bondié bann “ki pratik seki illegal.” (Matthieu 7:21-23) Pareil couma fausse la-monnaie, fausse religion pena okenn valeur. Seki pire, fausse religion, li faire beaucoup di-tort.

4. Ki vedir sa bann parole Jésus concernant sa deux chemin-la, ek kot-sa chaque chemin amené?

4 Jéhovah donne tou dimoune lor la terre l’occasion pou gagne la vie eternel. Mais, pou nou gagne la vie eternel dan Paradi, nou bizin adore Bondié couma bizin, ek vive dan enn fason ki Li accepté. Malheureusement, beaucoup dimoune refuse faire sa. A cause sa Jésus ti dire: “Rente par la porte ki serré; parski chemin ki al vers destruction, li grand ek large, ek beaucoup dimoune pé passe par là; mais chemin ki al vers la vie, li serré, so la-porte tipti, ek zis enn tigit dimoune ki trouve li.” (Matthieu 7:13, 14) Vrai religion amenn vers la vie eternel. Fausse religion amenn vers la destruction. Jéhovah pa oulé ki okenn dimoune detruire, ek a cause sa, Li pé donne bann dimoune partout l’occasion pou aprann konn Li. (2 Pierre 3:9) Alors, nou la-vie depann lor fason ki nou adore Bondié.

COUMA POU RECONETTE VRAI RELIGION

5. Couma nou kapav reconette bann ki pé pratik vrai religion?

5 Couma pou trouve ‘chemin ki amenn vers la vie’? Jésus ti dire ki nou pou kapav reconette vrai religion kan nou guette la vie bann dimoune ki pratik li. Li ti dire: “Par zot  fruit ki zot pou reconette bannla. Tou bon pié produire bon fruit.” (Matthieu 7:16, 17) Sa vedir ki nou pou reconette bann ki pratik vrai religion par zot bann croyance ek zot bann action. Mem si zot pa parfait ek zot faire erreur, en tant ki group, bann ki adore Bondié dan fason ki Li accepté, rod faire so volonté. Anou guette six kitsoz ki pou permette nou reconette bann ki pé pratik vrai religion.

6, 7. Couma bann ki adore Bondié dan fason ki Li accepté, considere la Bible, ek couma Jésus finn donne nou l’exemple dan sa domaine-la?

6 Bann ki adore vrai Bondié, base seki zot enseigné lor la Bible. La Bible li-mem dire: “Tou bann l’Écritures finn inspiré par Bondié, zot utile pou enseigné, pou corrigé, pou mette bann kitsoz en ordre, pou discipliné dan la justice, pou ki dimoune ki servi Bondié kapav bien qualifié, bien equipé pou tou bon travail.” (2 Timothée 3:16, 17) Paul ti ecrire so bann compagnon chrétien ek li ti dire: “Kan zot finn tann parole Bondié ki nou finn annoncé, zot pa finn accepté li couma parole bann zom, mais couma li été vrai-mem, setadir couma parole Bondié.” (1 Thessaloniciens 2:13) Alors, bann croyance ek bann pratik vrai religion, zot pa basé lor bann pensée ou-soit lor bann tradition dimoune. Zot sorti dan la Bible, Parole ki Bondié finn inspiré.

7 Jésus Christ ti donne l’exemple ki bizin, parski li ti base seki li ti enseigné lor Parole Bondié. Dan enn la-priere ki li ti adresse ar so Papa dan le ciel, li ti dire: “To parole, li la verité.” (Jean 17:17) Jésus ti croire dan Parole Bondié, ek tou seki li ti enseigné ti en harmonie avek bann l’Écritures. Souvent Jésus ti dire: “Finn ecrire.” (Matthieu 4:4, 7, 10) Lerla Jésus ti cite enn verset. Li pareil zordi. Peuple Bondié pa enseigne zot prop l’idée. Zot croire ki la Bible, li Parole Bondié, ek zot base seki zot enseigné zis lor seki li dire.

8. Adore Jéhovah, ki sa impliké?

8 Bann ki pratik vrai religion adore zis Jéhovah, ek zot faire  konn so nom. Jésus ti dire: “C’est Jéhovah to Bondié ki to bizin adoré, ek ar Li tousel ki to bizin rann enn service sacré.” (Matthieu 4:10) Alors, bann ki adore Jéhovah dan fason ki Li accepté, pa adore personne a part Li tousel. Sa implik aussi ki zot faire bann dimoune koné couma Bondié appelé, ek couma Li été. Psaume 83:18 dire: “Toi, ki appel Jéhovah, to tousel Pli Grand lor la terre entier.” Jésus finn laisse nou enn model lor fason ki nou kapav aide lezot pou zot arrivé konn Bondié, kan li ti dire dan enn la-priere: “Mo finn faire bann dimoune ki to finn donne moi, ek ki sorti dan le monde, konn to nom.” (Jean 17:6) Li pareil zordi. Bann ki adore Bondié dan fason ki Li accepté, faire lezot konn so nom, so bann projet, ek so bann qualité.

9, 10. Couma bann vrai chrétien montré l’amour enn envers lot?

9 Peuple Bondié montré enn vrai l’amour ki pa egoïste entre zot. Jésus ti dire: “Par sa, tou dimoune pou koné ki zot mo bann disciple, si zot ena l’amour entre zot.” (Jean 13:35) Bann premier chrétien ti ena sa qualité l’amour-la entre zot. L’amour ki basé lor bann principe, li pa guette race, li pa guette niveau social, li pa guette ki pays enn dimoune sorti. Li attire bann dimoune dan enn vrai fraternité ki bien solid. (Colossiens 3:14) Bann ki forme partie dan bann fausse religion pena sa qualité fraternité-la entre zot. Couma nou konn sa? Kan ena la guerre entre bann nation, ou-soit entre bann race, zot touye zot camarade. Bann vrai chrétien pa prend zarme pou touye zot bann frere chrétien ou-soit lezot dimoune. La Bible dire: ‘Coumsa ki kapav reconette bann zenfant Bondié ek bann zenfant Diable: Enn kikenn ki pa pratik la justice, li pa sorti kot Bondié, ni enn kikenn ki pa content so frere. . . . Nou bizin content nou prochain, pa couma Caïn, ki ti sorti ar Satan ek ti touye so frere.’—1 Jean 3:10-12; 4:20, 21.

10 Bien-sur, vrai l’amour vedir plus ki pa touye lezot. Bann vrai chrétien servi zot lé-temps, zot l’energie, ek bann kitsoz  ki zot ena, pou aide ek encourage lezot, sans attann nanyin en retour. (Hébreux 10:24, 25) Zot aide zot camarade dan bann moment difficile, ek zot honnete envers lezot. En realité, dan zot la-vie, zot applik conseil la Bible pou “faire seki bon envers tou dimoune.”—Galates 6:10.

11. Kifer li important ki nou accepté Jésus couma moyen ki Bondié servi pou sauve nou?

11 Bann vrai chrétien accepté Jésus Christ couma moyen ki Bondié servi pou sauve nou. La Bible dire: “Pena enn lot kikenn ki kapav sauve nou, parski pena enn lot nom enba le ciel, ki finn donné parmi bann zom, pou sauve nou.” (Actes 4:12) Couma nou finn trouvé dan chapitre 5, Jésus ti donne so la-vie couma enn ranson pou bann dimoune ki obeir. (Matthieu 20:28) En plus, Jésus li-mem le Roi ki Bondié finn etabli dan so Royaume, ki pou dirige la terre partout. Ek si nou envie gagne la vie eternel, Bondié dire ki nou bizin obeir Jésus, ek mette en pratik seki li ti enseigné. A cause sa la Bible dire: “Dimoune ki montré la foi dan Garson-la, li ena la vie pou touletan; mais dimoune ki desobeir Garson-la pa pou trouve la vie.”—Jean 3:36.

12. Ki sa impliké, pa forme partie dan le monde?

12 Bann ki adore Bondié dan fason ki Li accepté, pa forme partie dan le monde. Kan li ti devant gouverneur romain Pilate, Jésus ti dire: “Mo royaume pa faire partie dan sa lé-monde-la.” (Jean 18:36) N’importe ki pays zot resté, bann vrai disciple Jésus accepté sa Royaume ki dan le ciel-la couma zot gouvernement, ek a cause sa zot pa prend part ditou dan bann zaffaire politik sa lé-monde-la. Zot pa participe dan so bann la-guerre. Mais, bann ki servi Jéhovah pa rod empeche lezot choisir enn partie politik, ou-soit pose candidat pou election, ou-soit voté. Ek mem si bann ki servi Jéhovah pa participe dan bann zaffaire politik, zot obeir la loi. Kifer? Parski Parole Bondié donne l’ordre pou “soumette ar bann l’autorité superieur,” setadir bann  gouvernement. (Romains 13:1) Kan ena enn difference entre seki Bondié dire zot faire, ek seki enn gouvernement dire zot faire, bann ki servi Jéhovah suive l’exemple bann zapotre, ki ti dire: “Nou bizin obeir Bondié couma chef plutot ki bann zom.”—Actes 5:29; Marc 12:17.

13. Couma bann vrai disciple Jésus considere Royaume Bondié, ek ki zot faire a cause sa?

13 Bann vrai disciple Jésus preché ki Royaume Bondié, li sel  l’espoir pou bann dimoune. Jésus ti dire: “Sa bon nouvel lor royaume-la pou preché partout kot dimoune resté lor la terre, couma enn temoignage pou tou bann nation; ek lerla la fin pou vini.” (Matthieu 24:14) Au lieu ki zot encourage lezot pou compte lor bann dimoune ki pé dirigé, pou resoude zot bann problem, bann vrai disciple Jésus faire koné partout ki Royaume Bondié, li sel l’espoir pou bann dimoune. (Psaume 146:3) Jésus ti montré ki nou bizin prié pou sa gouvernement parfait-la kan li ti dire: “Ki to Royaume vini. Ki to volonté faire lor la terre pareil couma dan le ciel.” (Matthieu 6:10) Parole Bondié ti dire ki sa Royaume-la “pou crase tou bann lezot royaume [ki pé existé zordi] ek pou fini zot, ek li pou regné pou touletan.”—Daniel 2:44.

14. Dapré ou, ki religion pé adore Bondié dan fason ki Li accepté?

14 Dapré seki nou fek guetté, demann-ou-mem: ‘Ki religion base tou seki li enseigné lor la Bible ek faire konn nom Jéhovah? Ki religion ki montré l’amour dan fason ki Jéhovah demandé, ki ena la foi dan Jésus, ki pa forme partie dan le monde, ek ki faire koné partout ki Royaume Bondié, li sel l’espoir pou bann dimoune? Dan tou bann religion ki ena lor la terre, ki religion ki rempli tou sa bann condition-la?’ Kan nou guette bien, ena enn sel: bann Témoins de Jéhovah.—Isaïe 43:10-12.

KI OU POU FAIRE?

15. Apart croire ki Li existé, ki Bondié demann nou faire?

15 Li pa assez ki nou zis croire dan Bondié pou nou faire Li plaisir. La Bible dire ki mem bann demon croire ki Bondié existé. (Jacques 2:19) Mais, li clair ki zot pa pé faire volonté Bondié ek ki Li pa approuve zot. Si nou envie ki Bondié approuve nou, nou bizin pa zis croire ki Li existé, mais nou bizin aussi faire so volonté. Nou bizin separe-nou avek fausse religion, ek suive vrai religion.

16. Ki nou bizin faire en rapport avek participation dan fausse religion?

 16 L’apotre Paul ti montré ki nou bizin pa forme partie dan fausse religion. Li ti ecrire: “‘Sorti parmi zot, ek separé avek zot,’ sa-mem seki Jéhovah dire, ‘ek arrete touche kitsoz malprop’; ‘ek moi mo pou accueillir zot.’” (2 Corinthiens 6:17; Isaïe 52:11) Alors, bann vrai chrétien evite tou kitsoz ki ena enn rapport avek fausse religion.

17, 18. Ki été “Babylone la Grande,” ek kifer nou bien bizin “sorti ladan”?

17 La Bible montré ki sa quantité fausse religion ki ena-la, zot forme partie dan “Babylone la Grande.” * (Révélation 17:5) Sa nom-la faire nou rappel ancien la-ville Babylone, kot fausse religion ti commencé apré deluge lepok Noé. Ena beaucoup kitsoz ki fausse religion enseigné ek pratiké, ki sorti dan ancien la-ville Babylone. Par exemple, bann Babylonien ti adore bann trinité, ou-soit bann bondié par group trois. Zordi, croyance principal beaucoup religion, c’est la Trinité. Mais la Bible montré clairement ki ena enn sel vrai Bondié, Jéhovah, ek ki Jésus Christ, li so Garson. (Jean 17:3) Bann Babylonien ti aussi croire ki bann dimoune ena enn nâme ki contigne vive apré la mort, ek ki kapav souffert dan enn place kot li tourmenté. Zordi, la plupart religion enseigné ki nou ena enn nâme ki pa mort, ek ki kapav souffert dan enn l’enfer difé.

18 Parski fason adoré ki ti existé longtemps dan Babylone, inn fané partout lor la terre, nou kapav dire ki Babylone la Grande modern, li represente tou bann fausse religion ensam. Ek Bondié ti dire ki tou sa bann fausse religion-la pou fini enn sel coup. (Révélation 18:8) Eski ou trouvé kifer li bien important ki ou separe-ou avek chaque partie Babylone la Grande? Jéhovah envie ki ou “sorti ladan” vite, pendant ki encore ena le temps.—Révélation 18:4.

Kan ou servi Jéhovah avek so peuple, ou pou gagne beacoup plus ki seki ou finn kapav perdi

19. Ki benediction ou pou gagné kan ou servi Jéhovah?

 19 Parski ou finn decidé pou arrete pratik fausse religion, kitfois certain pou arrete frequente ou. Mais kan ou servi Jéhovah avek so peuple, ou pou gagne beaucoup plus ki seki ou finn kapav perdi. Pareil couma bann premier disciple Jésus, ki ti quitte tou kitsoz pou suive li, ou aussi ou pou gagne beaucoup frere ek soeur spirituel. Ou pou forme partie dan enn grand famille international kot ena bann vrai chrétien par million, ek zot pou ena enn vrai l’amour pou ou. Ek ou pou ena aussi l’espoir extraordinaire pou gagne la vie eternel “dan le monde ki pé vini.” (Marc 10:28-30) Kitfois avek le temps, bann ki finn abandonne ou a cause ou bann croyance, pou examine seki la Bible enseigné, ek zot aussi, zot pou adore Jéhovah.

20. Ki l’avenir reservé pou bann ki pratik vrai religion?

20 La Bible montré ki Bondié pa pou tardé pou amenn enn la-fin lor sa lé-monde mauvais-la, ek Li pou remplace li par enn nouveau lé-monde juste, ki pou dirigé par so Royaume. (2 Pierre 3:9, 13) Sa pou vrai-mem enn lé-monde extraordinaire, pa vrai? Ek dan sa nouveau system-la, pou ena enn sel religion, enn sel vrai fason pou adore Bondié. Eski ou pa d’accord ki li vrai-mem important ki ou joinde-ou depuis asterla-mem, avek bann ki adore Bondié dan fason ki Li accepté?

^ par. 17 Pou plus renseignement concernant kifer Babylone la Grande represente tou bann fausse religion, guette Appendice “Ki été ‘Babylone la Grande’?