Skip to content

Skip to table of contents

 APPENDICE

Ki été Jour Jugement?

Ki été Jour Jugement?

DAN ou l’esprit, couma ou trouve Jour Jugement? Beaucoup pensé ki pou amenn bann milliard dimoune ki’nn mort, enn par enn, devant trone Bondié. Là, pou rann jugement lor chaque dimoune. Certain pou gagne paradi dan le ciel, ek lezot pou condamné pou tourmenté pou touletan. Mais la Bible donne enn l’explication bien different lor sa lepok-la. Parole Bondié pa dire ki li pou enn lepok ki faire peur, mais plutot ki li enn lepok l’espoir, kot tou kitsoz pou retourne couma zot ti été dan commencement.

Dan Révélation 20:11, 12, nou lire seki l’apotre Jean dire lor Jour Jugement. Li dire: “Mo finn trouve enn grand trone blanc ek aussi sa kikenn ki ti pé assizé lor la. La terre ek le ciel inn sauvé devant li, ek pa finn trouve place pou zot. Ek mo finn trouve bann dimoune mort, bann grand dimoune ek bann ti-dimoune, ek zot ti pé deboute devant trone-la, ek ti ouvert bann rouleau. Mais ti ouvert enn lot rouleau, rouleau la vie. Ek ti juge bann dimoune mort dapré bann kitsoz ki ti ecrire dan bann rouleau-la, dapré zot bann action.” Kisannla sa Juge-la?

Jéhovah, Li-mem Juge supreme tou bann dimoune. Mais, sa travail pou jugé-la, Li donne sa enn lot dimoune. Dapré Actes 17:31, l’apotre Paul ti dire ki Bondié “finn fixé enn jour kot Li pou  juge bann habitant la terre avek la justice, par enn zom ki Li finn choisir.” Sa Juge ki Li finn choisir-la, li Jésus Christ apré so resurrection. (Jean 5:22) Mais kan eski Jour Jugement commencé? Comié lé-temps li pou duré?

Livre Révélation montré ki Jour Jugement commencé apré la guerre Har–Maguédôn, kan system Satan lor la terre pou detruire. * (Révélation 16:14, 16; 19:19–20:3) Apré Har–Maguédôn, Satan ek so bann demon pou emprisonné pendant mille l’année dan enn l’abime, setadir enn grand trou symbolik. Pendant sa lé-temps-la, bann 144,000 ki pou ensam avek Jésus dan le ciel, pou servi couma bann juge ek zot pou regné “couma bann lé-roi avek Christ pendant mille an.” (Révélation 14:1-3; 20:1-4; Romains 8:17) Jour Jugement, li pa enn l’evenement ki passe vite-vite dan zis 24 heure. Li dure mille an.

Pendant sa period mille an-la, Jésus Christ pou “juge bann dimoune vivant ek bann dimoune mort.” (2 Timothée 4:1) “Bann dimoune vivant,” zot pou “la grande foule” ki sapé kan Har–Maguédôn vini. (Révélation 7:9-17) L’apotre Jean ti aussi trouve “bann dimoune mort . . . pé deboute devant trone” jugement. Pareil couma Jésus ti promette, “bann ki dan bann tombe souvenir pou tann so la-voix ek pou sorti,” grace a la resurrection. (Jean 5:28, 29; Actes 24:15) Mais lor ki base pou juge zot tou?

Dapré vision l’apotre Jean, “finn ouvert bann rouleau,” ek “finn juge bann dimoune mort dapré seki ti ecrire dan sa bann rouleau-la, dapré zot bann action.” Eski dan sa bann rouleau-la, finn ecrire bann action ki bann dimoune inn faire avant zot la-mort? Non, jugement pa pou basé lor seki dimoune ti faire avant zot mort. Couma nou konn sa? La Bible dire: “Celui ki’nn mort, finn quitte ar so peché.” (Romains 6:7) Alors, bann ki ressuscité pou regagne la vie, dan enn fason kozé, avek enn l’ardoise prop; zot inn fini gagne pardon pou tou bann peché ki zot inn faire avant. Alors bann rouleau bizin represente bann lezot commandement ki Bondié pou donné. Pou zot vive pou toujours, bann ki reussi sapé dan Har–Maguédôn, ek aussi bann ki ressuscité, toulé-deux group  pou bizin obeir bann commandement Bondié, ek aussi bann nouveau kitsoz ki Jéhovah pou kitfois faire nou koné pendant Regne mille an. Dan sa fason-la, jugement ki chaque dimoune pou gagné, pou basé lor seki li faire pendant Jour Jugement.

Jour Jugement pou donne bann milliard dimoune zot premier possibilité pou aprann konn volonté Bondié, ek agir en accord avek sa. Sa vedir ki pou ena enn grand travail l’enseignement. Vrai-mem, “li sur ki bann habitant la terre pou aprann la justice.” (Isaïe 26:9) Mais seulement, pa tou ki pou envie vive en accord avek volonté Bondié. Isaïe 26:10 dire: “Mem si faire seki bon pou enn dimoune mauvais, jamais li pa pou aprann la justice. Dan pays kot tou droite, li pou agir avek l’injustice, ek li pa pou trouve grandeur Jéhovah.” Sa bann mauvais dimoune-la pou detruire pou touletan pendant Jour Jugement.—Isaïe 65:20.

Arrive la fin Jour Jugement, bann dimoune ki’nn sapé pou “commence vive” vrai-mem, en tant ki bann dimoune parfait. (Révélation 20:5) Alors a la fin Jour Jugement, bann dimoune pou fini ré-vinn parfait, pareil couma Adam ek Ève ti été dan commencement. (1 Corinthiens 15:24-28) Lerla pou ena enn l’epreuve final. Satan pou largué dan so prison ek Jéhovah pou laisse li essaye detourne bann dimoune pou enn dernier fois. (Révélation 20:3, 7-10) Bann ki pou resisté kont li, pou vive realisation sa promesse ki la Bible faire-la: “Bann dimoune juste pou possede la terre, ek zot pou reste lor la pou touletan.” (Psaume 37:29) Oui, Jour Jugement li pou enn benediction pou tou bann dimoune fidel!

^ par. 1 Concernant Har–Maguédôn, guette Étude perspicace des Écritures, volume 1, page 1073-5, volume 2 page 63-4, ek chapitre 20 dan livre Ador Sel Vre Bondye, ki’nn publié toulé-deux par bann Témoins de Jéhovah.