Skip to content

Skip to table of contents

 APPENDICE

Jésus Christ—Messie ki ti promette

Jésus Christ—Messie ki ti promette

POU aide nou identifié le Messie, sa kikenn ki pou delivré bann dimoune-la, ki Jéhovah finn faire? A travers So l’esprit-saint, Li finn faire bann prophete ecrire bann detail lor so naissance, so ministere ek so la-mort. Jésus Christ finn realise tou sa bann  prophetie-la. C’est bann prophetie bien detaillé, ek tou seki zot ti dire pou arrivé, finn arrivé. Pou nou trouve sa, anou examine dé-trois prophetie ki koz lor naissance Messie, ek so l’enfance.

Prophete Isaïe ti annoncé ki Messie pou enn descendant le roi David. (Isaïe 9:7) Vrai-mem Jésus ti sorti dan descendance David.—Matthieu 1:1, 6-17.

 Mika, enn lot prophete Bondié, ti annoncé ki sa zenfant-la pou vinn enn dirigeant ek ki li pou né en “Bethléhem Éphratha.” (Mika 5:2) Lepok ki Jésus ti né, ti ena deux la-ville en Israël ki ti appel Bethléhem. Enn ti pré ar Nazareth dan le nord, ek lot-la ti pré ar Jérusalem dan Juda. La ville Bethléhem ki ti pré ar Jérusalem, avant ti appel Éphratha. Jésus ti né dan sa la-ville-la, exactement couma sa prophetie-la ti’nn annoncé!—Matthieu 2:1.

Enn lot prophetie ti annoncé ki Garson Bondié pou ‘sorti en Égypte.’ Kan Jésus ti encore enn ti zenfant, so mama ek so papa ti amenn li en Égypte. Li ti retourné apré la mort Hérode, alors li finn realise sa prophetie-la.—Hoshéa 11:1; Matthieu 2:15.

Lor tableau “ Bann prophetie concernant le Messie”, enba sous-titre “Prophetie” ena bann text biblik ki donne bann detail concernant Messie. Compare zot avek bann text ki trouve enba sous-titre “Realisation.” Kan ou faire sa, ou pou ena encore plus la foi ki Parole Bondié, li vrai.

Kan ou examine sa bann text-la, pa blié ki sa bann prophetie-la finn ecrire bann centaine l’année avant ki Jésus ti né. Jésus ti dire: “Tou bann kitsoz ki’nn ecrire dan la Loi Moïse ek dan bann Prophete ek dan bann Psaume lor moi, ti bizin realisé.” (Luc 24:44) Kan ou pou verifié dan ou prop la-Bible, ou pou trouvé ki tou finn realisé en detail!