Skip to content

Skip to table of contents

 APPENDICE

Nom Bondié—Kifer nou bizin servi li, ek ki so signification?

Nom Bondié—Kifer nou bizin servi li, ek ki so signification?

DAN ou la-Bible, couma eski finn traduire Psaume 83:18 (Psaume 83:19 dan beaucoup version)? Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau traduire sa verset-la coumsa: “Pou ki bann dimoune koné ki toi, ki appel Jéhovah, to tousel Pli Grand lor la terre entier.” Beaucoup traduction la Bible traduire sa verset-la apepré pareil. Mais, ena aussi beaucoup traduction ki pa servi nom Jéhovah. Zot remplace li par bann titre couma “Seigneur” ou-soit “l’Eternel.” Mais ki bizin servi? Enn titre ou-soit nom Jéhovah?

Nom Bondié en hébreu

Sa verset-la koz lor enn nom. Dan sa verset-la en hébreu, la langue dan ki enn grand partie la Bible finn ecrire, nou trouve enn nom personnel ki okenn lot dimoune pena. Dan bann lettre hébreu, li ecrire יהוה (YHWH). En français, fason pli courant pou ecrire sa nom-la, li “Jéhovah.” Eski sa nom-la apparette zis dan sa verset-la? Non. Dan text original hébreu, li apparette preské 7,000 fois!

Eski nom Bondié li vrai-mem important? Anou guette la priere model ki Jésus Christ ti donné. Li commence coumsa: “Nou Papa ki dan le ciel, ki to nom sanctifié.” (Matthieu 6:9) Plitar, Jésus ti prié Bondié: “Papa, glorifié to nom.” En reponse, depuis dan le ciel Bondié ti reponn li: “Mo finn glorifié li, ek mo pou glorifié li encore.” (Jean 12:28) Oui, li clair ki nom Bondié ena beaucoup l’importance. Alors kifer certain traducteur finn tire sa nom-la kan zot inn traduire la Bible, ek kifer zot finn remplace li par bann titre?

En principe, ena deux raison principal. Premier raison, seki beaucoup dimoune dire ki soi-disant pa kapav servi sa nom-la parski pa koné exactement couma ti prononce li avant. Longtemps, langage hébreu ti ecrire sans voyelle. Alors, pena personne zordi ki kapav dire exactement couma bann dimoune sa lepok-la ti prononce YHWH. Mais eski sa vedir ki nou bizin pa servi nom Bondié? Dan lepok biblik, bann dimoune kitfois ti prononce nom Jésus, Yéshoua ou-soit Yehoshoua—personne pa  koné exactement couma ti prononce li. Pourtant zordi, bann dimoune dan le monde entier servi different forme nom Jésus, ek zot prononce li dan fason ki normal dan zot langue. Zot pa hesité pou servi sa nom-la mem si zot pa koné couma ti prononce li dan premier siecle. Li pareil, si ou voyagé pou al dan enn lot pays, ou kapav tann bann dimoune prononce ou nom dan enn fason different. Alors, c’est pa parski nou pa sur couma ti prononce nom Bondié longtemps, ki nou pa pou sevi li ditou.

Enn deuxieme raison kifer bann dimoune finn tire nom Bondié dan la Bible, li ena enn rapport avek enn coutume ki bann Juif ti ena. Beaucoup parmi zot ti croire ki fodé pa prononce nom Bondié. Sa croyance-la ti basé lor enn mauvais application enn la-loi dan la Bible ki dire: “To bizin pa servi nom Jéhovah to Bondié dan enn fason indigne, parski Jéhovah pa pou laisse toi sans punition si to servi so nom dan enn fason indigne.”—Exode 20:7.

La loi ti condamne servi nom Bondié dan enn mauvais fason. Mais eski sa vedir ki bann dimoune pa kapav servi so nom dan enn fason ki digne? Non. Bann ki ti ecrire partie la Bible en hébreu (seki beaucoup appel “Ancien Testament”) ti bann zom fidel ki ti suive la Loi ki Bondié ti donne bann Israélite. Pourtant, souvent zot ti servi nom Bondié. Par exemple, zot ti mette sa nom-la dan beaucoup psaume ki bann la-foule ki ti adore Jéhovah, ti chanté bien fort. Jéhovah ti mem demann so bann serviteur appel Li par so nom, ek bann dimoune fidel ti obeir Li. (Yoël 2:32; Actes 2:21) Alors, fodé pa ki bann chrétien zordi hesité pou servi nom Bondié avek respé, pareil couma Jésus surement ti faire.—Jean 17:26.

Kan bann traducteur la Bible remplace nom Bondié par bann titre, zot faire enn erreur bien grave. Zot faire Bondié parette couma enn kikenn ki loin ek ki pa prend nou compte. Pourtant la Bible encourage bann dimoune pou developpe ‘enn l’intimité avek Jéhovah.’ (Psaume 25:14) Mazinn enn bon camarade ki ou ena. Eski ou ti pou kapav vrai-mem vinn proche avek li si ou pa ti mem konn so nom? Li pareil, kan bann dimoune reste dan l’ignorance lor nom Bondié, Jéhovah, couma eski zot pou kapav vrai-mem vinn proche avek Li? En plus, kan bann dimoune pa servi nom Bondié, zot pa koné ki So nom ena enn grand signification. Ki nom Bondié vedir?

 Bondié Li-mem finn donne signification so nom ar so fidel serviteur Moïse. Kan Moïse ti pose question lor nom Bondié, Jéhovah ti reponn li: “Mo pou vinn seki mo pou vini.” (Exode 3:14) Traduction Rotherham (angl.) traduire sa bann parole-la coumsa: “Mo pou vinn seki mo envie vini.” Alors, Jéhovah kapav vinn tou seki ki Li envie, pou realise so bann projet.

Faire coumadir ou ti kapav vinn seki ou envie. Ki ou ti pou faire pou ou bann camarade? Si enn finn tombe malade, ou ti pou kapav vinn enn bon docteur ek gueri li. Si enn lot finn perdi beaucoup l’argent, ou ti pou kapav vinn enn dimoune ki bien riche, ek lerla ou reglé so problem. Mais, en realité, ou pa kapav vinn tou seki ou envie. Nou tou nou limité. Mais kan ou etudié la Bible, ou pou etonné pou trouvé couma Jéhovah vinn seki bizin, pou Li realise so bann promesse. Ek Li content servi so pouvoir pou aide bann ki content Li. (2 Chroniques 16:9) Bann ki pa konn so nom pa kapav comprend ki grand personnage ena derriere sa nom-la.

Oui, li clair ki bizin ena nom Jéhovah dan la Bible. Kan nou konn signification sa nom-la, ek ki nou pa hesité pou servi li dan nou l’adoration, c’est bann moyen ki aide nou pou vinn pli proche avek nou Papa ki dan le ciel, Jéhovah. *

^ par. 3 Pou plus renseignement lor nom Bondié, so signification, ek bann raison kifer nou bizin servi li, guette brochure Le nom divin qui demeure à jamais, publié par bann Témoins de Jéhovah.