Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE QUATORZE

Couma ou kapav ena enn la-vie famille ki heureux?

Couma ou kapav ena enn la-vie famille ki heureux?
  • Ki bizin faire pou vinn enn bon mari?

  • Ki enn femme bizin faire pou li vinn enn bon madame?

  • Ki bizin faire pou vinn enn bon parent?

  • Couma bann zenfant kapav aidé pou ki tou dimoune heureux dan lakaz?

1. Ki bizin faire pou kapav ena enn la-vie famille ki heureux?

BONDIÉ envie ki ou ena enn la-vie famille ki heureux. Dan so Parole la Bible, Bondié donne bann conseil pou chaque membre la famille, ki explik en detail role ki sakenn bizin joué. Kan sakenn joué so role dapré conseil ki Bondié finn donné, tou marche bien dan la famille. Jésus ti dire: “Heureux bann dimoune ki ecoute parole Bondié, ek ki obeir li!”—Luc 11:28.

2. Ki nou bizin reconette si nou envie ena enn la-vie famille ki heureux?

2 Si nou envie ena enn la-vie famille ki heureux, nou bizin surtout reconette ki Jéhovah, ki Jésus ti appel “Notre Pere,” Li-mem ki finn crée la famille. (Matthieu 6:9) Tou bann famille lor la terre existé grace a nou Papa ki dan le ciel, ek Li konn bien seki nou bizin pou vive heureux en famille. (Éphésiens 3:14, 15) Alors, ki la Bible enseigné lor role ki sakenn bizin joué?

BONDIÉ FINN CRÉE LA FAMILLE

3. Dapré la Bible, couma eski la vie famille finn commencé lor la terre, et couma nou koné ki seki li dire, li vrai?

3 Jéhovah finn crée bann premier dimoune, Adam ek Ève, ek lerla Li ti mette zot ensam couma mari ek femme. Li ti mette  zot dan enn joli paradi lor la terre, ki ti appel jardin Éden, ek Li ti donne zot l’ordre pou gagne bann zenfant. Li ti dire zot: “Gagne beaucoup zenfant, rempli la terre.” (Genèse 1:26-28; 2:18, 21-24) Pa zis enn simple zistoire sa. Jésus ti montré ki seki Genèse dire lor maniere ki la famille ti commencé, li vrai. (Matthieu 19:4, 5) Zordi nou obligé faire face ar beaucoup problem, ek la vie nepli couma Bondié ti envie li été. Mais, anou guetté kifer nou dire ki li possible ena enn la-vie famille ki heureux.

4. (a) Couma eski chaque membre la famille kapav aidé pou ki la vie dan la famille li heureux? (b) Pou vive heureux en famille, kifer li important nou guette la vie Jésus?

4 Chaque membre kapav faire so part pou ki la famille heureux si zot imite Bondié ek zot montré l’amour. (Éphésiens 5:1, 2) Mais couma eski nou kapav imite Bondié, alors ki nou pa kapav trouve Li? Nou kapav aprann couma Jéhovah agir, parski Li finn envoye so Garson premier-né lor la terre. (Jean 1:14, 18) Kan li ti lor la terre, Jésus ti imite so Papa ki dan le ciel. Li ti faire sa tellement bien, ki bann ki ti trouve li ek ecoute li, coumadir zot ti pé trouve ek ecoute Jéhovah Li-mem. (Jean 14:9) Alors, chaque membre kapav faire so part pou ki la vie dan so famille pli heureux. Couma? Si li aprann couma Jésus ti montré so l’amour, ek li aussi, li faire pareil.

ENN MODEL POU BANN MARI

5, 6. (a) Ki l’exemple Jésus finn donne bann mari par fason ki li finn traite so congregation? (b) Ki bizin faire pou gagne pardon bann peché?

5 La Bible dire ki bann mari bizin traite zot madame pareil couma Jésus ti traite so bann disciple. Guette sa conseil la Bible-la: “Mari, contigne content zot femme, pareil couma Jésus Christ aussi finn content la congregation, ek finn donne so la-vie pou sauve li . . . Coumsa-mem ki bann mari bizin content zot femme pareil couma zot prop lekor. Enn kikenn ki content so femme, li content li-mem, parski jamais personne pa finn ena la haine pou so prop la-chair; au contraire li nourri so lekor ek li content li, pareil couma Jésus Christ aussi faire pou la congregation.”Éphésiens 5:23, 25-29.

 6 Par fason ki li finn content so congregation, Jésus finn laisse pli bon l’exemple ki kapav ena pou bann mari. Jésus ti “content zot ziska la fin.” Li finn sacrifié so la-vie pou zot, mem si zot ti imparfait. (Jean 13:1; 15:13) Li pareil pou bann mari. La Bible dire ki zot bizin “contigne content zot femme ek pa en colere kont zot.” (Colossiens 3:19) Ki pou aide enn mari mette sa conseil-la en pratik, surtout kan so madame commette enn erreur? Li bizin rappel bann erreur ki li faire li aussi, ek seki li bizin faire pou gagne pardon Bondié. Ki li bizin faire? Li bizin pardonne bann ki finn offense li, so madame aussi parmi. Bien-sur, so madame aussi bizin faire pareil. (Matthieu 6:12, 14, 15) Eski ou comprend kifer certain finn dire ki pou reussi enn mariage, mari ek femme toulé-deux bizin pré pou pardonne sakenn so camarade?

7. Ki kitsoz Jésus ti prend compte ek ki l’exemple li finn donne bann mari?

7 Bann mari bizin aussi rappel ki Jésus ti ena beaucoup consideration pou so bann disciple. Li ti prend compte zot bann besoin physik, ek li ti comprend ki zot ena bann limite. Par exemple kan li ti trouvé ki zot ti fatigué, li ti dire zot: “Vini, vinn repose enn tigit dan enn l’endroit trankil, kot pena personne.” (Marc 6:30-32) Bann madame aussi merite sa qualité consideration-la. La Bible dire ki bann madame zot couma “enn vase pli fragile,” ek bann mari finn gagne l’ordre pou donne zot “l’honneur.” Kifer? Parski mari ek femme toulé-deux “pou herite la vie, ki enn faveur ki nou pa merité.” (1 Pierre 3:7) Fodé pa ki bann mari blié ki seki faire enn dimoune gagne valeur devant Bondié c’est so fidelité, pa si li enn zom ou-soit enn femme.—Psaume 101:6.

8. (a) Ki sa vedir,“enn kikenn ki content so femme, li content li-mem”? (b) Vinn “enn sel la-chair,” ki sa vedir pou enn mari ek enn femme?

8 La Bible dire ki “enn kikenn ki content so femme, li content li-mem.” Kifer? Parski, couma Jésus ti dire, “zot nepli deux, mais enn sel la-chair.” (Matthieu 19:6) Sa vedir ki ni enn ni lot pa gagne droit montré enn l’interet sexuel pou enn  lot dimoune. (Proverbes 5:15-21; Hébreux 13:4) Zot pou reussi faire sa si sakenn prend compte bann besoin so conjoint, et pa zis so prop besoin. (1 Corinthiens 7:3-5) Li important ki nou prend compte sa rappel-la: “Jamais personne pa finn ena la haine pou so prop la-chair; au contraire li nourri so lekor ek li content li.” Bann mari bizin content zot femme couma zot content zot-mem, ek fodé pa zot blié ki zot ena bann compte pou rann zot chef, Jésus Christ.—Éphésiens 5:29; 1 Corinthiens 11:3.

9. Dapré Philippiens 1:8, ki qualité Jésus ti ena, ek couma bann mari aussi kapav faire pareil envers zot femme?

9 L’apotre Paul ti koz lor “grand l’affection ki Jésus Christ ena.” (Philippiens 1:8) Sa grand l’affection ki Jésus ti ena-la, ti enn qualité ki agreable, ek sa ti touche leker bann femme ki ti vinn so bann disciple. (Jean 20:1, 11-13, 16) Bann femme marié aussi rod l’affection zot mari.

ENN L’EXEMPLE POU BANN MADAME

10. Ki l’exemple Jésus donne bann femme marié?

10 Enn famille, li couma enn l’organisation, ek pou li marche bien li bizin enn chef. Mem Jésus ena enn chef ar ki li soumette. “Chef Christ c’est Bondié,” pareil couma “chef enn femme c’est enn zom.” (1 Corinthiens 11:3) Jésus finn soumette ar l’autorité ki Bondié ena lor li. Sa li enn bon l’exemple pou nou, parski nou tou, nou ena enn chef ar ki nou bizin soumette.

11. Couma enn femme bizin considere so mari et ki l’effet so conduite kapav ena?

11 Bann zom zot imparfait, zot faire bann erreur, ek souvent zot pa rempli zot role en tant ki chef la famille couma bizin. Alors, ki enn femme bizin faire? Fodé pa li critik tou seki so mari faire, ek fodé pa ki li rod prend place so mari. Li bizin rappel ki Bondié dire ki enn l’esprit calme ek doux ena enn grand valeur. (1 Pierre 3:4) Kan enn femme montré enn l’esprit coumsa, li pou trouvé ki li pli facile pou accepté l’autorité ki Bondié finn etabli, mem dan bann situation  difficile. La Bible dire aussi ki “enn femme bizin ena enn grand respé pou so mari.” (Éphésiens 5:33) Mais ki bizin faire si mari-la pa accepté Christ couma so chef? La Bible encourage bann femme pou “soumette ar zot prop mari, pou ki si ena ki pa oulé ecoute la parole, kapav gagne zot sans parole par conduite zot femme, parski zot finn trouvé ar zot prop lizié couma zot femme ena enn conduite ki droite, ek aussi enn grand respé.”1 Pierre 3:1, 2.

12. Kifer li pa mauvais si avek respé, enn madame dire so l’opinion?

12 Ki so mari li enn chrétien ou non, enn femme pa pé mank respé pou li, si li explik li bien sans offense li, ki li pena mem l’opinion ki li. Madame-la kapav ena raison, ek la famille entier kapav profité si mari-la ecoute li. Abraham pa ti d’accord kan so madame Sara ti propose enn solution pratik pou reglé enn problem ki ti arrivé dan zot famille, mais Bondié ti dire li: “Ecoute so la-voix.” (Genèse 21:9-12) Bien-sur, kan enn mari prend enn decision final ki pa kont la loi Bondié, so madame pou montré ki li soumette ar so mari, ek li pou accepté so decision.—Actes 5:29; Éphésiens 5:24.

Ki bon l’exemple Sara finn donne bann madame?

13. (a) Ki Tite 2:4, 5 encourage bann femme marié pou faire? (b) Ki la Bible dire lor separation ek divorce?

13 Enn madame kapav faire beaucoup pou so famille kan li assume so role couma bizin. Par exemple, la Bible dire ki bann femme marié bizin ‘content zot mari ek zot zenfant, zot bizin raisonnable, droite dan zot conduite, zot bizin occupe zot menage couma bizin, zot bizin bon, ek soumette-zot ar zot mari.’ (Tite 2:4, 5) Enn madame ek enn mama ki faire couma la Bible dire, pou gagne l’amour ek respé so famille. (Proverbes 31:10, 28) Mais, parski ena deux dimoune imparfait dan enn mariage, li kapav arrivé ki dan bann cas bien grave, zot decide pou separé ou-soit divorcé. La Bible permette separation dan certain situation, mais bizin reflechi bien avant faire sa. La Bible donne sa conseil-la: “Fodé pa ki enn femme separé ar so mari; . . . ek fodé pa ki enn mari quitte so femme.” (1 Corin thiens 7:10, 11) Dapré la Bible, zis kan enn conjoint commette l’immoralité sexuel, ki kapav ena divorce.—Matthieu 19:9.

PLI BON L’EXEMPLE KI KAPAV ENA POU BANN PARENT

14. Couma Jésus ti traite bann zenfant, ek ki bann zenfant bizin ki zot parent donne zot?

14 Jésus finn donne pli bon l’exemple ki kapav ena pou bann parent, dan fason ki li finn traite bann zenfant. Kan lezot ti rod empeche bann zenfant pou kosté ar li, Jésus ti dire: “Laisse bann ti-zenfant vinn vers moi; pa rod empeche zot.” Lerla, la Bible dire ki li ti “prend bann zenfant dan so lé-bras, li ti pose so la-main lor zot, ek li ti commence beni zot.” (Marc 10:13-16) Alors, si Jésus finn prend lé-temps pou bann ti-zenfant, eski ou pa bizin faire pareil pou ou prop garson ek ou prop tifi? Pa zis enn tigit ou lé-temps ki zot bizin, mais enn quantité ou lé-temps. Ou bizin prend lé-temps pou enseigne zot, parski sa-mem l’ordre ki Jéhovah finn donne bann parent.—Deutéronome 6:4-9.

15. Ki bann parent kapav faire pou protege zot zenfant?

15 Parski sa lé-monde-la pé vinn pli mauvais, bann zenfant bizin bann parent ki pou protege zot kont bann dimoune ki  rod faire zot di-tort, par exemple couma bann ki rod embete bann zenfant pou faire bann vice ar zot. Mazinné couma Jésus ti protege so bann disciple. Avek beaucoup l’affection, li ti appel zot “bann ti-zenfant.” Kan zot ti arrete li ek ti pré pou touye li, Jésus ti prend bann disposition pou sauve so bann disciple. (Jean 13:33; 18:7-9) En tant ki parent, ou bizin veille bien bann zeffort ki Satan pé faire pou faire di-tort ou bann zenfant. Ou bizin prepare zot avant-mem. * (1 Pierre 5:8) Jamais avant, pa finn ena bann danger physik, spirituel ek moral pou nou bann zenfant, couma aster-la.

Ki bann parent kapav aprann par fason ki Jésus ti traite bann zenfant?

16. Ki bann parent kapav aprann par fason ki Jésus ti faire devant l’imperfection so bann disciple?

 16 La veille ki Jésus mort, so bann disciple ti pé discuté pou koné kisannla parmi zot ki ti pli grand. Au lieu ki li en colere ar zot, Jésus finn plutot contigne aide zot par so bann parole ek par so l’exemple. (Luc 22:24-27; Jean 13:3-8) Si ou enn parent, eski ou trouvé couma ou kapav suive l’exemple Jésus dan fason ki ou corrige ou bann zenfant? Li vrai ki bann zenfant bizin discipline ou-soit correction, mais ou bizin donne “zis quantité ki bizin,” ek fodé jamais faire sa avek colere. Li pa bon koz bonavini ar zot, coumadir ou pé donne ‘bann coup avek enn l’epée.’ (Jérémie 30:11; Proverbes 12:18) Ou bizin corrige zot dan enn fason ki plitar, zenfant la-mem pou trouvé ki, correction ki li finn gagné, ti necessaire.—Éphésiens 6:4; Hébreux 12:9-11.

ENN L’EXEMPLE POU BANN ZENFANT

17. Dan ki fason Jésus ti enn l’exemple parfait pou bann zenfant?

17 Eski bann zenfant kapav aprann kitsoz ar l’exemple ki Jésus inn donné? Bien-sur. Par so prop l’exemple, Jésus finn montré couma bann zenfant bizin ecoute zot parent. Jésus ti dire: “Pareil couma mo papa finn enseigne moi, [coumsa-mem] mo dire sa bann kitsoz-la.” Li ti ajouté “Mo faire toujours seki faire [mo papa] plaisir.” (Jean 8:28, 29) Jésus ti ecoute so papa ki dan le ciel, ek la Bible dire ki bann zenfant bizin ecoute zot parent. (Éphésiens 6:1-3) Mem si Jésus ti enn zenfant parfait, li ti ecoute so bann parent lor la terre, Joseph ek Marie, ki ti imparfait. Surement sa finn rann toute la famille heureux!—Luc 2:4, 5, 51, 52.

18. Kifer Jésus ti touletan ecoute so Papa ki dan le ciel, ek kisannla ki content kan bann zenfant ecoute zot parent zordi?

18 Eski bann zenfant kapav trouve bann fason ki pou faire zot vinn plus couma Jésus, ek faire zot parent content? Li vrai ki parfois bann zenfant trouve sa difficile pou ecoute zot parent, mais pourtant sa-mem ki Bondié ou’lé ki bann  zenfant faire. (Proverbes 1:8; 6:20) Jésus finn touletan ecoute so papa ki dan le ciel, mem dan bann situation difficile. Enn fois, kan so papa ti demann li faire enn kitsoz bien difficile, Jésus ti dire: “Tire sa coupe-la [enn kitsoz ki li ti bizin faire] devant moi.” Mais Jésus finn faire seki Bondié ti demandé, parski li ti koné ki so Papa ti konn situation-la pli bien ki li. (Luc 22:42) Kan bann zenfant aprann ecouté, zot faire zot parent, ek aussi zot Papa ki dan le ciel, bien content. *Proverbes 23:22-25.

Kan zot devant enn tentation, ki bann jeune bizin maziné?

19. (a) Dan ki fason Satan tente bann zenfant? (b) Si enn zenfant ena mauvais conduite, couma sa kapav affecté bann parent?

19 Satan ti tente Jésus, ek nou kapav sur ki li pou tente bann jeune aussi pou faire seki pa bon. (Matthieu 4:1-10) Satan servi bann camarade pou mette pression lor ou, ek li kapav difficile pou resisté kont sa qualité pression-la. Alors li bien important ki bann zenfant pa frequente bann camarade ki faire mauvais kitsoz. (1 Corinthiens 15:33) Tifi Jacob, ki ti appel Dina, ti frequente bann dimoune ki pa ti adore Jéhovah, ek a cause sa, so famille finn gagne enn quantité problem. (Genèse 34:1, 2) Pense enn coup ki di-tort sa kapav faire la famille si enn so bann membre arrivé tombe dan l’immoralité sexuel!—Proverbes 17:21, 25.

 SEKI POU FAIRE NOU VIVE HEUREUX DAN LA FAMILLE

20. Pou vive heureux en famille, ki sakenn bizin faire?

20 Li pli facile pou faire face ar problem dan famille, kan mette conseil la Bible en pratik. Avredir, sa-mem ki pou faire nou ena enn la-vie famille ki heureux. Alors mari, content ou madame, ek traite li couma Jésus traite so congregation. Madame, soumette ar l’autorité ou mari ek suive l’exemple femme capable ki decrire dan Proverbes 31:10-31. Parent, forme ou bann zenfant. (Proverbes 22:6) Papa, prend ou responsabilité pou ‘dirige ou lakaz dan enn bon maniere.’ (1 Timothée 3:4, 5; 5:8) Ek zenfant, ecoute ou parent. (Colossiens 3:20) Dan enn famille, personne pa parfait, parski nou tou faire erreur. Alors nou bizin ena l’humilité, ek sakenn bizin demann pardon so prochain.

21. Ki bann bon kitsoz pé attann nou, ek ki nou bizin faire pou ki nou vive heureux dan la famille depuis asterla-mem?

21 Oui, la Bible donne beaucoup conseil ek instruction ki ena valeur, lor la vie famille. En plus, li enseigne nou lor enn nouveau lé-monde, ek enn paradi lor enn la-terre ki rempli ar bann dimoune ki adore Jéhovah. (Révélation 21:3, 4) Mazinn tou sa bann bon kitsoz ki pé attann nou-la! Depuis asterla-mem, nou kapav vive heureux dan nou famille, si nou mette en pratik bann conseil ki Bondié donne nou dan la Bible.

^ par. 15 Chapitre 32 dan livre Écoute le grand Enseignant, ki finn publié par bann Témoins de Jéhovah, ena bann conseil ki pou aide ou protege ou bann zenfant.

^ par. 18 Zis kan enn parent demann so zenfant pou pa suive la loi Bondié, ki zenfant-la gagne droit pa ecoute li.—Actes 5:29.