Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE NEUF

Eski nou pé vive dan bann “dernier jour”?

Eski nou pé vive dan bann “dernier jour”?
 • Ki la Bible ti predire pou arrivé dan nou lepok?

 • Dapré Parole Bondié, couma bann dimoune pou été dan “dernier jour”?

 • Ki bann bon kitsoz la Bible finn predire concernant bann “dernier jour”?

1. Kot-sa nou kapav aprann lor l’avenir?

APRÉ ki ou finn guette l’information dan television, eski ou finn deja demann-ou, ‘Kot sa lé-monde-la pé allé?’ Tellement bann malheur vini enn coup coumsa, sans ki nou attann, personne pa kapav predire seki pou arrivé dan l’avenir, mem pa enn jour avant. (Jacques 4:14) Parkont, Jéhovah koné seki pou arrivé dan l’avenir. (Isaïe 46:10) Bien longtemps avant, la Bible pa ti zis predire bann mauvais kitsoz ki pou arrivé dan nou lepok, mais aussi bann bon kitsoz ki pé attann nou bientot.

2, 3. Ki question bann disciple ti pose Jésus, ek ki li ti reponn?

2 Jésus Christ ti koz lor Royaume Bondié, ki pou mette enn fin ar mechanceté, ek pou faire la terre entier vinn enn paradi. (Luc 4:43) Bann dimoune ti envie koné kan sa Royaume-la ti pou vini. Avredir, bann disciple ti demann li: “Ki signe pou montré to presence ek lepok la fin sa system-la?” (Matthieu 24:3) En reponse Jésus ti dire zot ki zis Jéhovah koné kan exactement la fin sa system-la pou arrivé. (Matthieu 24:36) Mais kan-mem, Jésus ti dire seki pou arrivé lor la terre zis avant ki Royaume Bondié amenn vrai la paix  ek securité pou l’humanité. Zordi tou seki li ti predire pé arrivé!

3 Avant ki nou examine bann preuve ki vrai-mem nou pé vive dan lepok la fin, anou examine enn la-guerre ki ti passé dan le ciel, ek ki okenn dimoune lor la terre pa ti kapav trouvé. Seki ti arrivé a la fin sa la-guerre-la concerne nou.

ENN LA-GUERRE DAN LE CIEL

4, 5. (a) Ki finn arrivé dan le ciel zis apré ki Jésus inn vinn le Roi? (b) Dapré Révélation 12:12, ki finn arrivé a la fin sa la-guerre-la?

4 Dan chapitre 8 sa livre-la, nou finn aprann ki Jésus Christ inn vinn le Roi dan le ciel en 1914. (Daniel 7:13, 14) Zis apré ki li finn vinn le Roi, Jésus finn prend action. La Bible dire: “Finn ena enn la-guerre dan le ciel. Mikaël [enn lot nom pou Jésus] ek so bann ange finn laguerre kont dragon [Satan le Diable], ek dragon-la ek so bann ange ti laguerre.” * Satan ek so bann mauvais ange, bann demon, finn perdi sa la-guerre-la, ek finn tire zot dan le ciel ek finn jette zot lor la terre. Bann ange Bondié ki ti fidel, finn bien content ki Satan ek so bann demon ti nepli dan le ciel. Parkont, bann dimoune lor la terre pa ti pou konn enn la-joie pareil. Au contraire, la Bible dire: “Malheur pou la terre . . . parski Satan finn desann vers zot, ek li ena enn grand colere parski li koné ki li ena zis enn tigit lé-temps mem.”—Révélation 12:7, 9, 12.

5 Eski ou finn remarké seki ti pou arrivé apré sa la-guerre-la? Dan so grand colere, Satan ti pou amenn malheur lor bann dimoune ki lor la terre. Plitar dan sa chapitre-la, nou pou trouvé ki nou pé vive dan sa lepok malheur-la zordi. Mais sa pa pou dure longtemps—li pou zis “enn tigit lé-temps mem.” Mem Satan reconette sa. La Bible appel sa lepok-la bann “dernier jour.” (2 Timothée 3:1) Oui, vrai-mem nou  bien content ki bientot Bondié pou tire tou bann degat ki Satan pé faire lor la terre! Asterla anou examine certain kitsoz ki la Bible ti predire, ek ki vrai-mem pé arrivé zordi. Sa bann prophetie-la prouvé ki nou pé vive dan bann dernier jour, ek ki Royaume Bondié bientot pou amenn bann benediction pou touletan, lor bann ki content Jéhovah. Mais avant, anou examine quatre partie dan sa signe-la, ki dapré Jésus, nou pou trouvé dan nou lepok.

BANN GRAND CHANGEMENT

6, 7. Couma seki Jésus ti dire concernant la guerre ek la famine, pé accompli dan nou lepok?

6 “Nation pou leve kont nation ek royaume kont royaume.” (Matthieu 24:7) Bann dimoune par million finn perdi la vie a cause bann la-guerre pendant dernier siecle. Enn historien anglais finn ecrire: “Finn touye plus dimoune dan 20siecle ki dan l’Histoire entier. . . . Sa ti enn siecle kot finn ena la guerre enn derriere lot preské touletan; ti ena zis dé-trois courte period lé-temps kot pa ti ena la guerre kit part lor la terre.” Enn rapport ki sorti Worldwatch Institute dire: “Finn ena trois fois plus victime la guerre dan 20siecle ki dan tou la-guerre ki finn ena entre premier siecle ziska 1899.” Plus ki 100 million dimoune finn mort a cause la guerre depuis 1914. Mem si  nou finn souffert parski nou finn perdi enn kikenn dan la guerre, jamais nou pa pou kapav comprend ki quantité souffrance ek la peine plusieurs million dimoune finn gagné.

7 “Pou ena famine.” (Matthieu 24:7) Dapré bann recherche, quantité mangé ki la terre pé produire finn bien augmenté pendant 30 dernier l’année. Mais kan-mem, dimoune pé contigne mank mangé parski zot pena assez kass pou acheté mangé, ou-soit zot pena la terre pou ki zot kapav planté. Dan bann pays ki en developpement, plus ki enn milliard dimoune pé bizin vive avek moins ki trente roupie par jour. La plupart parmi zot pé souffert la faim toulé-jour. L’Organisation mondiale de la santé dire ki mank mangé, joué enn grand role dan la mort plus ki cinq million zenfant toulé-l’année.

8, 9. Ki pé montré ki bann prophetie Jésus lor bann tremblement de terre ek bann l’epidemie pé realisé zordi?

8 “Pou ena bann grand tremblement de terre.” (Luc 21:11) Dapré U.S. Geological Survey, zis a partir 1990 finn ena apepré 17 tremblement de terre par an ki ti assez fort pou faire bann degat ek pou fann la terre. Preské toulé-l’année finn ena bann tremblement de terre assez fort pou crase bann batiment net. Enn lot rapport dire: “Bann tremblement de terre finn prend la  vie plusieurs centaine millier dimoune pendant sa siecle ki finn passé-la ek bann progré ki technologie finn faire pa finn kapav faire beaucoup kitsoz pou diminué quantité dimoune ki mort.”

9 “Pou ena bann l’epidemie.” (Luc 21:11) Mem si la medecine finn faire beaucoup progré, bann maladie ki existé depuis longtemps, ek lezot ki finn fek decouvert, zot pé faire beaucoup ravage. Enn rapport dire ki 20 maladie ki existé depuis longtemps—parmi ena tuberculose, malaria, ek choléra—pé vinn de plus en plus courant, ek li pé vinn bien difficile pou gueri certain maladie avek bann medecine. En plus, finn ena au moins 30 nouveau maladie ki finn decouvert. Certain ladan pena okenn remede, ek zot mortel.

BANN DIMOUNE KI VIVE DAN DERNIER JOUR

10. Ki bann defaut ki finn predire en 2 Timothée 3:1-5, ou trouve bann dimoune ena zordi?

10 En plus sa bann changement ki pou ena dan le monde-la, la Bible finn aussi predire enn grand changement dan l’attitude bann dimoune. L’apotre Paul ti dire couma bann dimoune pou été en general. Dan 2 Timothée 3:1-5, nou lire: “Dan dernier jour pou ena bann period critik ki difficile pou  supporté.” En gros, Paul finn dire ki bann dimoune

 • pou content zot-mem

 • pou content l’argent

 • pa pou ecoute zot parent

 • pa pou fidel

 • pa pou ena l’affection

 • pa pou control zot-mem

 • pa pou ena pitié

 • pou content plaisir au lieu ki zot content Bondié

 • pou ena enn forme l’attachement ar Bondié, mais zot pou trahir so la-force

11. Dapré Psaume 92:7, ki pou arrive bann mauvais?

11 Eski bann dimoune dan ou l’endroit inn vinn coumsa? Pena doute ki zot coumsa. Partout ena bann dimoune ki ena sa bann defaut-la. Sa montré ki bientot Bondié pou faire kitsoz, parski la Bible dire: “Kan bann mauvais pou germé couma bann plante, ek tou bann ki pratik seki pa bon pou fleuri, c’est pou ki kapav detruire zot pou touletan.”—Psaume 92:7.

BANN BON PROGRÉ!

12, 13. Couma “vrai connaissance” inn vinn en abondance dan “lepok la fin”?

12 Li vrai ki bann dernier jour rempli  avek malheur pareil couma la Bible finn dire. Mais, mem si sa lé-monde-la li en difficulté, nou trouve bann bon progré parmi bann ki adore Jéhovah.

13 Livre Daniel finn dire: “Vrai connaissance pou vinn en abondance.” Kan sa pou arrivé? Pendant “lepok la fin.” (Daniel 12:4) Surtout depuis 1914, Jéhovah finn aide bann ki vrai-mem envie servi Li pou comprend la Bible pli bien. Zot inn comprend beaucoup kitsoz ki vrai ek ki important concernant, par exemple, nom Bondié ek so volonté, sacrifice Jésus Christ couma enn ranson, condition bann mort, ek la resurrection. En plus, bann serviteur Jéhovah finn aprann couma pou amenn enn la-vie ki bon pou zot ek ki donne Jéhovah la gloire. Zot inn aussi comprend pli bien couma Bondié pou servi so Royaume pou reglé tou bann problem lor la terre. Ki zot faire avek sa connaissance-la? Sa question-la amenn nou vers enn lot prophetie ki pé realisé dan dernier jour.

“Sa bon nouvel lor royaume-la pou preché partout kot dimoune resté lor la terre.”—Matthieu 24:14

14. Ziska ki point sa bon nouvel lor Royaume Bondié-la pé preché zordi, ek kisannla ki pé faire sa?

14 Dan so prophetie lor “la fin sa system-la,” Jésus ti dire: “Sa bon nouvel lor royaume-la pou preché partout kot dimoune resté lor la terre.” (Matthieu 24:3, 14) Partout lor la terre, bon nouvel lor Royaume—setadir ki été sa Royaume-la, ki li pou faire, ek couma nou kapav profite sa Royaume-la—tou sa pé preché dan plus ki 230 pays ek dan plus ki 400 langue. Bann Témoins de Jéhovah par millier pé faire tou pou preche bon nouvel lor Royaume Bondié. Zot sorti dan “tou nation ek tribu ek peuple ek langue.” (Révélation 7:9) Bann Témoins pé dirige bann l’etude la Bible gratuit avek bann million dimoune ki envie konn seki la Bible enseigné vrai-mem. Sa prophetie-la pé realisé dan enn fason extraordinaire, surtout parski Jésus ti dire ki ‘bann dimoune pou ena la haine’ pou bann vrai chrétien!—Luc 21:17.

 KI OU POU FAIRE?

15. (a) Eski ou croire ki nou pé vive dan bann dernier jour? Kifer? (b) Kan “la fin” pou vini, ki pou arrive bann ki pa oulé marche avek Jéhovah, ek ki pou arrive bann ki soumette ar regne Royaume Bondié?

15 Kan ou trouve sa quantité prophetie ki pé realisé zordi-la, eski ou pa d’accord ki nou pé vive dan bann dernier jour? Apré ki la bonne nouvelle inn preché ziska ki Jéhovah satisfait, nou sur ki “la fin” pou vini. (Matthieu 24:14) “La fin” vedir lepok kot Jéhovah pou tire mechanceté lor la terre. Jéhovah pou servi Jésus ek bann ange pou detruire tou bann ki pa oulé marche avek Li. (2 Thessaloniciens 1:6-9) Satan ek so bann demon nepli pou mette bann nation dan l’erreur. Lerla, Royaume Bondié pou amenn beaucoup benediction lor bann ki soumette ar so regne ki juste.—Révélation 20:1-3; 21:3-5.

16. Ki kitsoz li bon ki nou faire?

16 Parski la fin system Satan li pré, nou bizin demann nou-mem, ‘Ki mo bizin faire?’ Li important ki nou contigne aprann plus lor Jéhovah ek aprann seki Li oulé nou faire. (Jean 17:3) Nou bizin serieux dan nou l’etude la Bible. Nou bizin prend l’habitude frequente bann ki envie faire volonté Jéhovah. (Hébreux 10:24, 25) Nou bizin gagne sa connaissance ki Jéhovah pé donne bann dimoune dan le monde entier-la, ek nou bizin faire bann changement necessaire dan nou la-vie pou ki nou kapav gagne faveur Jéhovah.—Jacques 4:8.

17. Kifer la plupart bann dimoune pou etonné kan pou arrive jour kot Jéhovah pou detruire bann mauvais dimoune?

17 Jésus ti dire ki la plupart dimoune pa pou prend compte ki nou pé vive dan dernier jour. Destruction bann mauvais pou vini enn coup, sans ki zot attann. Pareil couma enn voleur au millieu la nuit, la fin pou vini kan bann dimoune pa pé attann ditou. (1 Thessaloniciens 5:2) Jésus ti donne sa l’avertissement-la: “Pareil couma li ti été dan lepok  Noé, coumsa-mem presence Fils de l’homme pou été. Parski pareil couma zot ti été lepok avant deluge, zot ti pé mangé-boire, bann zom ti pé marié, ek [zot] ti pé donne bann femme an mariage, ziska jour ki Noé finn rente dan l’arche; ek zot pa ti prend compte, ziska ki deluge ti vini ek ti balié zot tou, coumsa-mem presence Fils de l’homme pou été.”—Matthieu 24:37-39.

18. Ki l’avertissement Jésus nou bizin prend compte?

18 A cause sa, Jésus ti dire bann ki ti pé ecoute li: “Faire attention ar zot-mem, pou ki zot leker pa vinn lourd avek enn l’excès mangé ek boire, ek tracas dan la vie; ek ki enn coup sa jour-la vinn vite lor zot couma enn piege. Parski li pou vinn lor tou bann habitant la terre. Alors, reste lor zot garde, faire touletan bann supplication pou ki zot reussi sapé kan tou sa bann kitsoz-la pou arrivé, ek ki zot kapav reste deboute devant Fils de l’homme.” (Luc 21:34-36) Li important ki nou prend compte bann parole Jésus. Kifer? Parski bann ki ena faveur Jéhovah ek “Fils de l’homme,” Jésus Christ, zot ena possibilité pou survive la fin sa system Satan-la, ek pou vive pou touletan dan sa nouveau lé-monde extraordinaire ki bien pré pou vini-la!—Jean 3:16; 2 Pierre 3:13.

^ par. 4 Pou gagne explication ki montré ki Mikaël, li enn lot nom pou Jésus Christ, guette Appendice “Kisannla l’archange Mikaël?