Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE DEUX

La Bible—Enn livre ki Bondié inn donné

La Bible—Enn livre ki Bondié inn donné
  • Dan ki fason la Bible li pa pareil couma n’importe ki livre?

  • Couma la Bible kapav aide ou faire face avek ou bann problem personnel?

  • Kifer ou kapav ena confiance dan bann prophetie ki finn ecrire dan la Bible?

1, 2. Kifer la Bible li enn cadeau extraordinaire ki Bondié inn donné?

ESKI ou kapav rappel enn l’occasion kan ou ti gagne enn joli cadeau ar enn camarade ki ou bien content? Surement, ou pa ti zis content pou gagne sa cadeau-la, mais sa ti aussi touche ou beaucoup. Apré tou, enn cadeau faire ou konn kitsoz lor sa dimoune ki pé offert ou sa-la. Sa montré ki ou l’amitié ena valeur pou li. Surement, ou finn montré ou reconnaissance pou sa pensée ki ou camarade ti ena pou ou-la.

2 La Bible, li enn cadeau ki Bondié inn donné, et nou bizin vrai-mem ena reconnaissance pou Li. Zis sa livre-la donne nou bann renseignement ki nou pa ti pou kapav gagné okenn part. Par exemple, li raconte nou lor creation le ciel ki rempli ar zetoile, lor creation la terre, ek lor creation premier zom ek premier femme. Dan la Bible ena bann principe sur, ki aide nou pou faire face avek bann problem ek bann tracas ki nou gagné dan la vie. Li expliké couma Bondié pou realise so volonté ek pou amenn bann pli bon condition lor la terre. Oui vrai-mem, la Bible li enn cadeau extraordinaire!

3. Jéhovah inn donne nou la Bible, alors ki sa montré nou lor Li, ek kifer sa faire nou leker content?

3 La Bible li aussi enn cadeau ki faire nou leker content.  Li faire nou konn kitsoz lor Jéhovah, celui ki’nn donne sa cadeau-la. Si Li finn donne nou sa livre-la, sa montré ki Li envie ki nou konn Li bien. Oui, la Bible kapav aide ou pou vinn proche ar Jéhovah.

4. Ki ou trouve extraordinaire concernant distribution la Bible?

4 Beaucoup dimoune ena enn la-Bible, kitfois ou aussi ou ena enn. La Bible finn publié dan plus ki 2,300 langue en entier ou en partie; alors li disponible pou plus ki 90 pourcent population le monde. Plus ki enn million la-Bible pé distribué chaque semaine! La Bible finn imprimé en entier ou en partie, par milliard copie. Oui, pena okenn livre encore coumsa.

“Les Saintes Écritures—Traduction du monde nouveau,” li disponible dan beaucoup langue

5. Dan ki fason la Bible li “inspiré par Bondié”?

5 En plus, la Bible “finn inspiré par Bondié.” (2 Timothée 3:16) Ki sa vedir? La Bible-mem reponn: “L’esprit-saint finn pousse [bann zom] pou annonce message Bondié.” (2 Pierre 1:21) Anou prend enn l’exemple: Enn patron kapav demann so secretaire ecrire enn lettre. Dan sa lettre-la ena bann pensée ek instruction patron-la. Avredir, c’est so lettre, pa lettre so secretaire. Li pareil, dan la Bible ena message Bondié, pa  message bann dimoune ki finn ecrire li. Alors, la Bible entier li vrai-mem “parole Bondié.”—1 Thessaloniciens 2:13.

LI EXACT EK LI SANS CONTRADICTION

6, 7. Kifer li extraordinaire ki pena okenn contradiction dan la Bible?

6 Inn prend inpé plus ki 1,600 an pou ecrire la Bible. Bann ki’nn ecrire sa livre-la pa ti vive dan mem lepok ek zot pa ti ena mem niveau social. Certain ti bann fermier, bann pecheur, ek bann berger. Ena lezot ki ti prophete, juge ek lé-roi. Luc, ki ti ecrire enn l’Évangile, ti enn docteur. Mem si sa bann ecrivain-la ti bien different, pena okenn contradiction dan la Bible, depuis commencement ziska la fin. *

7 Premier livre la Bible raconte nou couma bann dimoune finn commence gagne problem. Dernier livre montré ki la terre entier pou vinn enn paradi, setadir enn jardin. Bann different partie la Bible raconte la vie bann dimoune pendant plusieurs millier l’année, ek zot aide nou pou comprend couma Bondié pou realise so volonté. Li extraordinaire ki pena okenn contradiction dan la Bible, mais sa li normal parski c’est enn livre ki Bondié inn donné.

8. Donne bann l’exemple ki montré ki la Bible li exact kan li koz lor la science?

8 La Bible li en accord avek la science. Pou sa lepok-la, li ti mem bien en avance lor bann renseignement ki li donné. Par exemple, dan livre Lévitique ena bann la-loi pou nation Israël lor quarantaine ek l’hygiene, mem si bann nation ki ti tout autour pa ti konn nanyin lor sa bann sujet-la. A enn certaine lepok, kan bann dimoune ti ena bann fausse l’idée lor forme la terre, la Bible li, li ti dire ki la terre rond, pareil couma enn boule. (Isaïe 40:22) La Bible ti exact kan li ti dire ki la terre ‘tini dan vide.’ (Job 26:7) Bien-sur, la Bible li pa enn  livre science. Mais kan li koz lor la science, li exact. Eski c’est pa sa-mem ki nou attann ar enn livre ki Bondié inn donné?

9. (a) Kan la Bible raconte seki finn arrivé dan le passé, couma li montré ki li exact ek sur? (b) Bann ecrivain la Bible finn montré ki zot honnete, alors ki sa prouvé lor la Bible?

9 Kan la Bible raconte seki finn arrivé dan le passé, li exact ek sur. Li donne beaucoup detail. Pena zis nom bann dimoune mais aussi nom zot bann ancetre. * Souvent, lezot historien pa mentionne defaite zot prop nation, mais bann ecrivain la Bible zot, zot ti honnete, zot ti mem raconte zot prop defaut ek defaut zot nation. Par exemple, dan livre Nombres, Moïse ti raconte enn faute bien grave ki li ti faire, ek couma Bondié ti puni li pou sa. (Nombres 20:2-12) Dan lezot livre ki raconte seki finn arrivé dan le passé, li rare ki bann ecrivain inn montré zot honnete coumsa, mais nou trouve sa dan la Bible parski li enn livre ki Bondié inn donné.

ENN LIVRE KOT ENA ENN SAGESSE PRATIK

10. Kifer sa pa etonne nou ki la Bible li enn livre pratik?

10 Parski la Bible li inspiré par Bondié, li “utile pou enseigné, pou corrigé, pou mette bann kitsoz en ordre.” (2 Timothée 3:16) Oui, la Bible li enn livre bien pratik. Li aide nou pou bien comprend couma bann dimoune zot été. Sa pa etonne nou, parski Jéhovah ki’nn faire ecrire sa livre-la, Li-mem le Createur! Li comprend nou bann pensée ek nou bann sentiment pli bien ki nou. En plus, Jéhovah koné ki nou bizin pou nou heureux. Li koné aussi ki chemin nou bizin evité.

11, 12. (a) Lor ki bann sujet Jésus ti kozé dan so Sermon lor montagne? (b) Ki bann lezot sujet pratik la Bible examiné, ek kifer so bann conseil toujours ena valeur zordi?

11 Anou examine Sermon lor montagne ki Jésus ti prononcé, ek ki trouve dan Matthieu chapitre 5 a 7. Dan sa  discours extraordinaire-la, Jésus ti koz lor plusieurs sujet; li ti montré couma kapav trouve vrai bonheur, couma faire la paix kan dimoune pa d’accord, couma prié, ek ki l’attitude nou bizin ena envers bann kitsoz materiel. Zordi, bann parole Jésus zot encore toujours pratik ek zot ena mem la force ki kan li ti prononce zot dan so lepok.

12 Ena certain principe biblik ki concerne la famille, travail, ek nou relation avek lezot. Bann principe la Bible applik  ar tou dimoune, ek so bann conseil toujours bien utile. Bann parole ki Bondié ti dire a travers Isaïe donne nou enn l’idée lor sagesse ki ena dan la Bible: “Moi, Jéhovah, mo-mem to Bondié, mo-mem ki enseigne toi pou to profit.”—Isaïe 48:17.

ENN LIVRE KOT ENA BANN PROPHETIE

Isaïe, enn ecrivain la Bible, ti predire ki Babylone pou tombé

13. Ki detail Jéhovah ti inspire prophete Isaïe pou ecrire concernant Babylone?

13 Dan la Bible, ena beaucoup prophetie, ek beaucoup parmi zot finn fini realisé. Anou prend enn l’exemple. Par prophete Isaïe, ki ti vive dan huitieme siecle a.n.l., Jéhovah ti predire ki la ville Babylone pou detruire. (Isaïe 13:19; 14:22, 23) Li finn mem donne bann detail exact lor maniere ki sa pou arrivé. Bann l’armée ki ti pou attak Babylone, ti pou baisse de l’eau la riviere ki ti traverse Babylone ek zot ti pou prend la ville sans mem bizin laguerre. Pa fini. Prophete Isaïe finn mem donne nom sa lé-roi ki ti pou prend Babylone-la—Cyrus.—Isaïe 44:27–45:2.

14, 15. Couma certain detail dan prophetie Isaïe lor Babylone, ti realisé?

14 Environ 200 an plitar, dan la nuit 5/6 octobre 539 a.n.l.—enn l’armée ti dresse so camp pré kot la ville Babylone. Kisannla ki ti so commandant? Enn lé-roi Perse ki ti appel Cyrus. Tou ti’nn paré pou ki enn prophetie extraordinaire realisé. Mais eski l’armée Cyrus ti pou kapav prend Babylone sans laguerre, couma ti predire?

15 Bann Babylonien ti pé celebré enn fête sa soir-la, ek zot ti senti-zot en securité derriere bann grand muraille zot la-ville. Pendant sa lé-temps-la, Cyrus ti detourne de l’eau la riviere ki ti passe dan la ville. Dan enn tigit lé-temps, de l’eau la riviere ti’nn baisse assez bas pou ki so bann zom kapav traversé ek approche ar muraille la-ville. Mais couma l’armée Cyrus ti pou reussi saute bann muraille? Sa soir-la, pa koné couma, bann la-porte la-ville ti’nn reste ouvert par negligence!

16. (a) Ki Isaïe ti predire lor seki ti pou arrive Babylone? (b) Couma prophetie Isaïe lor destruction Babylone, inn realisé?

 16 Concernant Babylone, Isaïe ti predire: “Jamais personne pa pou reste ladan, li pou reste coumsa-mem generation apré generation. Enn Arabe pa pou dresse so la-tente là, ek okenn berger pa pou amenn so troupeau pou repose là.” (Isaïe 13:20) Prophetie Isaïe pa ti zis predire destruction enn la-ville. Li’nn montré ki personne pa pou reste dan Babylone pou touletan. Ou kapav trouve preuve ki sa bann parole-la finn realisé. Environ 80 kilometre dan sud Bagdad, en Iraq, ou pou trouve enn l’endroit kot personne pa resté, kot ancien la ville Babylone ti été. Sa li enn preuve ki seki Jéhovah ti dire par so prophete Isaïe, finn realisé: “Mo pou balié li avek enn balié ki pou detruire li net.”—Isaïe 14:22, 23. *

Babylone en ruine

17. Kan nou lire bann prophetie la Bible ki’nn realisé, couma sa fortifié nou la-foi?

17 Kan nou trouvé ki dan la Bible ena bann prophetie ki  nou kapav faire confiance, eski sa pa fortifié nou la-foi? Apré tou, si Jéhovah finn realise so bann promesse dan le passé, nou pena okenn raison pou douté ki Li pou realise so promesse pou faire la terre vinn enn paradi. (Nombres 23:19) Oui, nou ena “l’espoir pou gagne la vie eternel, ki Bondié, ki pa kapav koz menti, inn promette depuis bien longtemps.”—Tite 1:2. *

“PAROLE BONDIÉ, LI VIVANT”

18. Ki l’apotre Paul dire concernant “parole Bondié”?

18 Dapré tou seki nou finn examiné dan sa chapitre-la, li clair ki pena okenn lot livre couma la Bible. C’est vrai ki la Bible li enn livre sans contradiction, li exact kan li koz lor la science ek seki finn arrivé dan le passé, li ena enn sagesse  pratik ek nou kapav ena confiance ki so bann prophetie pou accompli. Mais pa zis sa ki faire li ena valeur. L’apotre Paul ti ecrire: “Parole Bondié, li vivant ek li puissant, li pli fité ki enn l’epée ki coupe deux coté, ek li rentré ziska li separe l’âme ek l’esprit, bann joint ek zot la-moelle, ek li kapav decouvert bann pensée ek bann l’intention ki ena dan leker.”—Hébreux 4:12.

19, 20. (a) Couma la Bible kapav aide ou pou examine ou-mem? (b) Couma ou kapav montré ou reconnaissance pou la Bible, sa joli cadeau ki Bondié inn donné-la?

19 Kan nou lire “parole” Bondié, setadir so message ki ena dan la Bible, sa kapav change nou la-vie. Li kapav aide nou pou examine nou-mem couma jamais nou finn faire avant. Nou kapav faire croire ki nou content Bondié, mais maniere ki nou reagir kan nou lire la Bible, sa-mem ki montré seki ena vrai-mem dan nou leker ek nou l’esprit.

20 La Bible li vrai-mem enn livre ki Bondié inn donné. Nou bizin lire li, etudié li ek content li. Ou pou montré ou reconnaissance pou sa cadeau-la kan ou contigne examine en profondeur seki ena ladan. Pendant ki ou faire sa, ou pou augmente ou connaissance lor volonté Bondié pou bann dimoune. Dan prochain chapitre, nou pou examiné ki été volonté Bondié, ek couma Li pou realise so volonté.

^ par. 6 Mem si certain dimoune dire ki ena contradiction dan la Bible, pena okenn preuve pou sa. Guette chapitre 7 dan livre La Bible: Parole de Dieu ou des hommes ? publié par bann Témoins de Jéhovah.

^ par. 9 Par exemple, note tou bann detail ki ena dan Luc 3:23-38 concernant bann ancetre Jésus.

^ par. 16 Pou plus renseignement lor bann prophetie la Bible, guette page 27-9 dan brochure Un livre pour tous, publié par bann Témoins de Jéhovah.

^ par. 17 Destruction Babylone, li enn parmi bann l’exemple ki montré couma bann prophetie la Bible finn accompli. Parmi bann lezot l’exemple, ena aussi destruction la-ville Tyr ek Ninive. (Ézékiel 26:1-5; Tsephania 2:13-15) Ena aussi prophetie Daniel, ki ti dire ki pou ena enn serie puissance mondiale ki pou vini apré Babylone. Parmi, ti ena puissance Médo-Perse ek la Grèce. (Daniel 8:5-7, 20-22) Guette Appendice “Jésus Christ—Messie ki ti promette”, concernant bann prophetie lor Messie ki’nn realisé lor Jésus Christ.