LA BIBLE pa dire nou kan Jésus ti né. Mais, li donne nou bann bon raison pou dire ki li pa ti né en décembre.

Guette lé-temps couma été dan sa lepok l’année-la, dan Bethléhem, kot Jésus ti né. Kislev, mois dan calendrier juif (ki tombe dan lepok novembre-décembre) ti enn mois kot ti faire frais, ek ti ena beaucoup la-pluie. Mois ki tombe zis apré sa, ti Tébeth (décembre-janvier). Sa-mem mois kot ti faire pli frais pendant l’année, ek kot ti ena la neige dan bann hauteur. Anou guetté ki la Bible dire nou lor climat sa l’endroit-la.

Ezra, ki ti ecrire enn livre la Bible, ti montré ki Kislev ti vrai-mem enn mois kot ti faire frais ek kot beaucoup la-pluie ti tombé. Li ti dire ki enn la-foule ti finn rassemblé dan Jérusalem “dan neuvieme mois [Kislev] dan vingtieme jour le mois.” Lerla Ezra raconté ki bann dimoune “ti pé grelotté . . . a cause la-pluie ki ti pé tombé.” Concernant lé-temps dan sa lepok l’année-la, bann dimoune ki ti rassemblé-la, zot-mem zot ti dire: “Sa-mem saison la pluie, ek li pa possible pou reste  dehors.” (Ezra 10:9, 13; Jérémie 36:22) Li pa etonnant ki bann berger ki ti reste dan bann l’endroit autour Bethléhem ti faire sur ki en décembre, zot ek zot bann troupeau ti nepli reste dehors a-soir!

Mais la Bible dire ki sa soir ki Jésus ti né-la, bann berger ti en plein air pou veille zot bann troupeau. En plus, Luc ecrire dan la Bible, ki dan sa lepok-la, bann berger ti “pé vive en plein air ek ki zot ti pé veille zot bann troupeau a-soir” pré avek Bethléhem. (Luc 2:8-12) Remarké ki bann berger ti pé vive en plein air, zot pa ti pé zis marche-marché dehors pendant li-jour. Dan a-soir, zot ti garde zot bann troupeau en plein air. Eski sa fason ki bannla ti pé vive en plein air-la, li allé avek sa lé-temps bien frais avek so la-pluie, ki ti ena dan Bethléhem en décembre? Non, jamais. Alors sa bann kitsoz ki ti pé passé dan period naissance Jésus, montré ki li pa ti né en décembre. *

La Bible dire nou exactement kan Jésus ti mort, mais li donne zis dé-trois detail lor kan li ti né. Sa faire nou rappel seki le roi Salomon ti dire: “Enn nom vaut plus ki bon de-l’huile, ek jour la mort [vaut] plus ki jour naissance.” (Ecclésiaste 7:1) Li pa etonnant, alors, ki la Bible donne beaucoup detail lor ministere ek la mort Jésus mais bien tigit detail lor so naissance.

Kan Jésus ti né, bann berger ek zot troupeau ti en plein air a-soir

^ par. 1 Pou plus renseignement, guette page 161-5 dan livre Comment raisonner à partir des Écritures ki publié par bann Témoins de Jéhovah.