Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE DIX-SEPT

Vinn proche ar Bondié par la priere

Vinn proche ar Bondié par la priere
  • Kifer nou bizin prié Bondié?

  • Ki nou bizin faire pou ki Bondié ecoute nou?

  • Couma eski Bondié reponn nou la-priere?

“Createur le ciel ek la terre,” content pou ecoute nou la-priere

1, 2. Kifer nou bizin considere la priere couma enn grand privilege, ek kifer nou bizin koné ki la Bible enseigné lor la?

LA TERRE li bien tipti comparé ar sa grand l’univers-la. Avredir, pou Jéhovah, “Createur le ciel ek la terre,” bann nation zot couma enn ti-goutte de l’eau dan enn seau. (Psaume 115:15; Isaïe 40:15) Mais pourtant, la Bible dire: “Jéhovah pré avek tou bann ki appel Li, tou bann ki appel Li avek fidelité. Tou bann ki ena la crainte pou Li, Li pou donne zot seki zot demandé. Li pou tann zot kan zot demann Li l’aide.” (Psaume 145:18, 19) Essaye maziné ki sa vedir! Nou grand Createur pré ar nou, ek Li pou ecoute nou si nou “appel Li avek fidelité.” Oui, prié Bondié, li enn grand privilege!

2 Si nou oulé ki Jéhovah ecoute nou la-priere, nou bizin prié Li couma Li, Li envie. Mais nou pa pou kapav faire sa tant ki nou pa comprend seki la Bible enseigné lor la priere. Li bien important ki nou koné ki la Bible dire lor sa sujet-la, parski la priere aide nou pou vinn proche avek Jéhovah.

KIFER NOU BIZIN PRIÉ JÉHOVAH?

3. Cite enn raison important kifer nou bizin prié Jéhovah.

3 Enn raison important kifer nou bizin prié Jéhovah  c’est parski Li invite nou pou faire sa. So Parole encourage nou: “Pa prend tracas pou nanyin, mais touletan, par la priere, supplication ek remerciement, demann Bondié seki zot bizin, ek lerla la paix ki Bondié donné, ek ki superieur ki tou pensée, pou veille lor zot leker ek zot bann capacité mental, par moyen Christ Jésus.” (Philippiens 4:6, 7) Surement nou envie prend compte enn disposition coumsa, enn disposition ki Chef supreme l’univers finn prend pou nou dan so bonté!

4. Kan nou prié Jéhovah souvent, couma eski sa fortifié nou relation avek Li?

4 Enn lot raison kifer nou bizin prié Jéhovah souvent, c’est parski la priere li enn moyen ki aide nou pou fortifié nou relation avek Li. Bann bon camarade pa kozé zis kan zot bizin enn kitsoz. Au contraire, zot interessé ar zot camarade, ek plus zot partage zot pensée, zot tracas ek zot sentiment, plus zot l’amitié vinn solid. Nou relation avek Jéhovah, li apepré coumsa. Grace a sa livre-la, ou finn aprann beaucoup kitsoz lor seki la Bible enseigné lor Jéhovah, so personnalité, ek so bann projet. Ou finn  aprann pou konn Li couma enn kikenn ki réel. La priere donne ou l’occasion pou exprime ou bann pensée ek ou bann sentiment pli profond ar ou Papa ki dan le ciel. Pli ou faire sa, pli ou vinn proche avek Jéhovah.—Jacques 4:8.

BANN CONDITION KI NOU BIZIN REMPLI

5. Couma nou koné ki Jéhovah pa ecoute tou bann la-priere?

5 Eski Jéhovah ecoute tou bann la-priere? Anou guette seki Li ti dire bann Israélite rebel dan lepok prophete Isaïe: “Mem si zot faire beaucoup la-priere, mo pa pé ecouté. Zot la-main finn rempli ar di-sang.” (Isaïe 1:15) Alors, ena certain kitsoz ki kapav faire Bondié pa ecoute nou la-priere. Pou ki Bondié accepté nou la-priere, nou bizin rempli certain condition.

6. Pou ki Bondié ecoute nou la-priere, ki condition important nou bizin rempli, ek couma?

6 Enn condition bien important, c’est ki nou bizin ena la foi. (Marc 11:24) L’apotre Paul ti ecrire: “Sans la foi li impossible pou faire [Li] plaisir, parski celui ki approche ar Bondié, bizin croire ki Li existé ek ki Li vinn celui ki recompense tou bann ki rod Li.” (Hébreux 11:6) Ena la foi vedir plus ki zis koné ki Bondié existé, ki Li tann bann la-priere ek ki Li reponn zot. Nou bizin montré nou la-foi par bann action. Nou bizin prouvé ki nou ena la foi, par fason ki nou amenn nou la-vie toulé-jour.—Jacques 2:26.

7. (a) Kifer eski nou bizin montré respé kan nou koz avek Jéhovah dan la priere? (b) Kan nou prié Bondié, couma nou kapav montré l’humilité ek sincerité?

7 Jéhovah attann aussi ki bann ki prié Li, faire sa avek humilité ek sincerité. Nou ena tou bann raison pou montré l’humilité kan nou koz avek Jéhovah. Kan bann dimoune gagne l’occasion pou koz avek enn lé-roi ou-soit enn president, en principe zot faire sa avek respé; zot reconette position sa dirigeant-la. Alors, nou bizin montré  encore plus respé kan nou prié Jéhovah! (Psaume 138:6) Apré tou, Li-mem “Bondié Tout-Puissant.” (Genèse 17:1) Kan nou prié Bondié, fason ki nou koz ar Li bizin montré ki nou reconette avek humilité nou position devant Li. Sa l’humilité-la pousse nou pou dire avek sincerité seki ena dan nou leker, ek pou evite repete bann mem parole.—Matthieu 6:7, 8.

8. Couma nou kapav agir en accord avek nou la-priere?

8 Ena enn lot condition pou ki Bondié ecoute nou. Nou bizin agir en accord avek nou la-priere. Jéhovah attann ki nou faire tou seki nou kapav pou faire sa. Par exemple, si nou faire sa la-priere-la, “Donne nou nou di-pain pou zordi,” nou bizin travail dur dan n’importe ki travail ki nou gagné, ek ki nou kapav faire. (Matthieu 6:11; 2 Thessaloniciens 3:10) Si nou demann l’aide pou surmonte enn faiblesse, nou bizin faire attention pou evite bann situation ki kapav amenn nou pou tombe dan tentation. (Colossiens 3:5) A part sa bann condition important-la, ena aussi bann question lor la priere ki nou bizin reponn.

BANN QUESTION LOR LA PRIERE

9. Kisannla nou bizin prié, ek a travers kisannla?

9 Kisannla nou bizin prié? Jésus ti enseigne so bann disciple pou prié “nou Papa ki dan le ciel.” (Matthieu 6:9) Alors, nou bizin adresse nou la-priere zis ar Jéhovah. Mais Jéhovah attann ki nou reconette position so Garson, Jésus Christ. Couma nou finn aprann dan chapitre 5, Jésus ti vinn lor la terre pou donne so la-vie couma enn ranson pou sauve nou dan peché ek la mort. (Jean 3:16; Romains 5:12) Li-mem Grand Pretre ek Juge ki Bondié finn etabli. (Jean 5:22; Hébreux 6:20) Alors, la Bible dire nou ki nou bizin passe par Jésus kan nou faire la priere. Li-mem li ti dire: “Mo-mem chemin, ek la verité ek la vie. Personne  pa kapav vinn vers [mo] Papa sans passe par moi.” (Jean 14:6) Pou ki Bondié ecoute nou la-priere, nou bizin prié zis Jéhovah a travers so Garson.

10. Kifer li pa necessaire ki nou prié dan enn position special?

10 Eski nou bizin prend enn position special kan nou prié? Non. Jéhovah pa dire ki nou la-main ou-soit nou lekor bizin dan enn certain position pou nou prié Li. La Bible enseigné ki nou kapav prié dan different position. Par exemple nou kapav assizé, courbé, debouté ou-soit a genou. (1 Chroniques 17:16; Nehémia 8:6; Daniel 6:10; Marc 11:25) Seki pli important, c’est pa ki nou prend enn position special pou lizié dimoune, mais plutot ki nou ena enn bon l’attitude dan nou leker. Avredir, pendant nou bann l’activité toulé-jour, ou-soit kan nou pé faire face ar enn situation difficile, nou kapav prié n’importe kot-sa nou été. Jéhovah ecoute sa bann la-priere-la mem si personne autour nou pa remarké ki nou pé prié.—Nehémia 2:1-6.

11. Pou ki bann kitsoz personnel nou kapav prié?

11 Pou ki kitsoz nou kapav prié? La Bible expliké: “N’importe ki kitsoz nou demandé en accord avek so volonté, Li [Jéhovah] ecoute nou.” (1 Jean 5:14) Alors, nou kapav prié pou n’importe ki kitsoz ki en accord avek volonté Bondié. Eski c’est so volonté ki nou koz avek Li lor bann kitsoz ki tracasse nou? Bien-sur! La priere, li couma enn conversation avek enn bon camarade. Nou kapav ‘ouvert nou leker’ kan nou koz avek Bondié. (Psaume 62:8) Li bon ki nou demann Bondié pou donne nou so l’esprit saint, parski sa kapav aide nou pou faire seki bon. (Luc 11:13) Nou kapav aussi demann Bondié guide nou pou prend bann bon decision, ek donne nou la force kan nou pé faire face ar bann difficulté. (Jacques 1:5) Kan nou faire peché, nou bizin demann pardon lor base sacrifice Jésus.  (Éphésiens 1:3, 7) Bien-sur, fodé pa nou zis koz lor bann kitsoz personnel dan nou la-priere. Fodé pa nou prié zis pou nou, mais nou bizin prié pou lezot dimoune aussi, couma par exemple bann membre nou famille ek nou bann frere ek soeur chrétien.—Actes 12:5; Colossiens 4:12.

12. Couma nou kapav montré ki bann kitsoz ki concerne Jéhovah, prend premier place dan nou la-priere?

12 Bann kitsoz ki concerne Jéhovah bizin prend premier place dan nou la-priere. Nou ena beaucoup raison pou glorifié Li avek tou nou leker, ek remercié Li pou tou so bonté. (1 Chroniques 29:10-13) Dan la priere model ki Jésus ti donné, ek ki trouve dan Matthieu 6:9-13, li ti enseigne nou prié pou ki nom Bondié sanctifié, setadir pou ki considere li couma enn kitsoz ki sacré, ki saint. Apré sa, li dire ki nou bizin prié pou ki Royaume Bondié vini, ek ki so volonté faire lor la terre. C’est apré ki Jésus finn koz lor sa bann kitsoz important concernant Jéhovah-la, ki li mentionne bann kitsoz personnel. Kan nou donne Jéhovah place pli important dan nou la-priere, nou montré ki nou pa interessé zis ar nou prop l’interet.

13. Ki la Bible dire concernant longueur bann la-priere ki Bondié accepté?

13 Ki longueur la priere nou bizin faire? La Bible pa dire nou ki longueur la priere nou bizin faire, ki li personnel, ou-soit en public. Enn la-priere avant enn repas kapav bien courte, mais enn la-priere personnel, kot nou pé ouvert nou leker devant Jéhovah, li kapav bien longue. (1 Samuel 1:12, 15) Mais, Jésus ti condamne bann dimoune ki ti faire bann longue-longue la-priere zis pou impressionne lezot. (Luc 20:46, 47) Sa bann la-priere-la pa impressionne Jéhovah. Seki pli important c’est ki nou prié avek tou nou leker. Alors, longueur bann la-priere ki Bondié accepté depann lor nou bann besoin ek lor bann situation.

Bondié ecoute bann la-priere ki ou faire dan n’importe ki l’occasion

14. Ki la Bible vedir kan li encourage nou pou “contigne prié,” ek kifer sa encourage nou?

 14 Eski nou bizin prié souvent? La Bible encourage nou pou “contigne prié,” pou “persisté dan la priere,” ek pou “prié sans cesse.” (Matthieu 26:41; Romains 12:12; 1 Thessaloniciens 5:17) Bien-sur, sa pa vedir ki toute longue la journée nou bizin prié Jéhovah. Mais plutot la Bible pé encourage nou pou prié regulierement, pou contigne remercié Jéhovah pou so bonté envers nou, ek pou rod so direction, so l’encouragement ek so la-force. Eski sa pa encourage-nou kan nou koné ki Jéhovah pa mette okenn limit lor quantité lé-temps nou kapav passé pou prié Li, ou-soit lor quantité fois nou kapav prié Li? Si nou apprecié sa grand privilege la priere-la, nou pou trouve beaucoup l’occasion pou prié nou Papa ki dan le ciel.

15. Kifer nou bizin dire “Amen” a la fin bann la-priere personnel ek public?

15 Kifer nou bizin dire “Amen” a la fin enn la-priere? “Amen” vedir “oui, mo d’accord,” ou-soit “ki sa realisé.” Bann l’exemple biblik montré ki li approprié pou dire “Amen” a la fin bann la-priere personnel ek public. (1 Chroniques 16:36; Psaume 41:13) Kan nou dire “Amen” a la fin nou prop la-priere, nou montre ki seki nou finn dire, li sincere. Kan nou dire “Amen”—ki li doucement ou-soit fort—a la fin enn la-priere public, nou montre ki nou d’accord avek seki finn dire.—1 Corinthiens 14:16.

COUMA BONDIÉ REPONN NOU BANN LA-PRIERE

16. Ki confiance nou ena concernant la priere?

16 Eski vrai-mem Jéhovah reponn bann la-priere? Oui! Nou kapav sur ki “Celui ki ecoute la priere” reponn la priere sincere bann million dimoune. (Psaume 65:2) Jéhovah reponn nou la-priere dan different fason.

17. Kifer nou kapav dire ki Bondié servi bann ange ek so bann serviteur lor la terre pou reponn nou bann la-priere?

 17 Jéhovah servi so bann ange ek so bann serviteur lor la terre pou reponn nou la-priere. (Hébreux 1:13, 14) Finn ena beaucoup l’experience kot bann dimoune finn prié Bondié pou zot kapav comprend la Bible, ek zis apré, zot finn gagne visite enn serviteur Bondié. Sa bann l’exemple-la montré ki bann ange pé dirige travail predication. (Révélation 14:6) Pou reponn enn la-priere ki nou faire dan enn moment bien difficile, Jéhovah kapav  pousse enn chrétien pou vinn aide nou.—Proverbes 12:25; Jacques 2:16.

Pou reponn nou la-priere, Jéhovah kapav pousse enn chrétien pou vinn aide nou

18. Couma Jéhovah servi so l’esprit saint ek so Parole pou reponn la priere so bann serviteur?

18 Jéhovah servi aussi so l’esprit saint ek so Parole la Bible, pou reponn la priere so bann serviteur. Si nou prié Li pou demann Li so l’aide pou faire face ar enn situation difficile, Li kapav donne nou direction ek la force a travers so l’esprit saint. (2 Corinthiens 4:7) Souvent, kan nou prié Li pou gagne so direction, Jéhovah reponn nou a travers la Bible, ek Li aide nou pou prend bann bon decision. Kitfois pendant nou l’etude personnel, ek kan nou lire bann publication ki koz lor la Bible, couma sa livre-la, nou pou trouve bann verset ki kapav aide nou. Enn commentaire dan reunion, ou-soit conseil enn ancien, kapav faire nou reflechi lor bann point ki ena dan la Bible, ki nou bizin prend en consideration.—Galates 6:1.

19. Ki nou bizin rappel si dé-fois nou pensé ki Jéhovah pa finn reponn nou la-priere?

19 Si li parette ki Jéhovah pé tardé pou reponn nou la-priere, c’est pa parski Li pa kapav reponn sa la priere-la. Au contraire, nou bizin rappel ki Jéhovah reponn bann la-priere en accord avek so volonté ek dan l’heure ki bizin. Li koné seki nou bizin ek couma pou donne nou sa, pli bien ki nou-mem. Souvent Li laisse nou ‘contigne  demandé, rodé ek tapé.’ (Luc 11:5-10) Kan nou perseveré coumsa, sa montré Bondié ki nou bien envie sa kitsoz-la, ek ki nou la-foi li sincere. En plus, Jéhovah kapav reponn nou la-priere dan enn fason ki nou pa trop remarké. Par exemple, si nou prié parski nou pé passe par enn grand difficulté, kitfois Jéhovah pa pou enleve difficulté-la, mais Li donne nou la-force pou supporte li.—Philippiens 4:13.

20. Kifer nou bizin saisi tou l’occasion pou prié Jéhovah?

20 Oui, nou bien reconnaissant ki Createur sa grand l’univers-la, Li bien pré ar tou bann ki appel Li par la priere dan fason ki bizin! (Psaume 145:18) C’est enn grand privilege pou prié Jéhovah, alors anou saisi tou l’occasion pou faire sa. Si nou prié Li souvent, nou ena l’espoir pou vinn proche ar Jéhovah, Celui ki tann la priere.