Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE DIX-NEUF

Reste dan l’amour Bondié

Reste dan l’amour Bondié
  • Ki sa vedir, content Bondié?

  • Couma nou kapav reste dan l’amour Bondié?

  • Couma eski Jéhovah pou recompense bann ki reste dan so l’amour?

Eski ou pou faire Jéhovah vinn ou refuge dan sa lepok difficile ki nou pé vive-la?

1, 2. Kot-sa nou kapav trouve refuge zordi?

IMAGINÉ ki ou pé marche lor enn chemin pendant enn cyclone. Le ciel inn vinn noir. Di-vent pé batté, ena l’orage ek zeclair, ek enn gros la-pluie pé tombé. Ou pé marché vite-vite pou rod enn place pou cachiette. Ek la, dan bord chemin ou trouve enn place kot ou kapav gagne refuge. Li enn ti cabane solid, ek li sec. Surement ou pou bien apprecié sa ti cabane-la, pa vrai?

2 Azordi, nou pé vive coumadir dan enn cyclone. Bann condition dan lé-monde pé deterioré. Mais, ena enn refuge kot nou kapav cachiette en securité. Coumsa, mem si dimoune faire nou di-tort, zot pa pou kapav faire sa pou touletan. Ki sa refuge-la sa? Remark seki enn psalmiste ti ecrire: “Mo pou dire Jéhovah: ‘To-mem mo refuge ek mo forteresse, mo Bondié en ki mo pou mette mo confiance.’”—Psaume 91:2.

3. Couma nou kapav faire Jéhovah vinn nou refuge?

3 Mazinn enn coup! Jéhovah, Createur ek Souverain l’univers kapav vinn enn refuge pou nou. Li kapav protege nou, parski Li beaucoup pli puissant ki n’importe kisannla ou-soit n’importe ki kitsoz ki kapav faire nou di-tort. Mem si sa arrivé, Jéhovah kapav efface tou bann mauvais l’effet sa di-tort-la. Couma nou kapav faire Jéhovah vinn nou refuge? Nou bizin ena confiance en Li. En plus, Parole Bondié encourage nou: “Reste dan l’amour Bondié.” (Jude 21) Oui, nou bizin reste dan l’amour Bondié, ek garde enn relation ki basé lor l’amour, avek nou Papa ki dan le ciel. Lerla, nou pou kapav sur ki Li-mem nou refuge. Mais couma nou kapav developpe enn relation coumsa ar Li?

 NOU TROUVE L’AMOUR BONDIÉ EK NOU MONTRÉ KI NOU APPRECIÉ LI

4, 5. Cite certain fason couma Jéhovah finn montré so l’amour pou nou?

4 Pou reste dan l’amour Bondié, nou bizin comprend couma Jéhovah finn manifesté so l’amour envers nou. Essaye rappel certain l’enseignement biblik ki ou’nn aprann dan sa livre-la. En tant ki nou Createur, Jéhovah finn donne nou la terre pou nou kapav vive lor la. Li’nn rempli li avek enn quantité mangé, de l’eau, bann ressource naturel, enn quantité zanimo, ek bann joli paysage. Bondié finn faire ecrire la Bible, Li finn faire nou decouvert so nom ek so bann qualité. En plus, so Parole dire nou ki Li finn envoye so Garson, ki Li bien content, lor la terre, ek Li’nn laisse li souffert ek mort pou nou. (Jean 3:16) Ki sa don-la representé pou nou? Li donne nou l’espoir pou konn enn l’avenir extraordinaire.

5 Nou l’espoir pou l’avenir depann aussi lor enn kitsoz ki Bondié finn faire. Jéhovah finn forme enn gouvernement dan le ciel: Royaume messianik. Sa Royaume-la bientot pou tire tou souffrance, ek li pou faire la terre vinn enn paradi. Mazinn enn coup! Nou pou kapav vive dan la paix ek dan bonheur pou touletan. (Psaume 37:29) En attendant, Bondié finn donne nou enn direction pou nou koné ki pli bon fason nou kapav amenn nou la-vie asterla-mem. Li finn donne nou aussi enn la-ligne direct pou communik avek Li, a travers la priere. Coumsa  n’importe kan, nou kapav koz avek Li lor n’importe ki sujet. Ala zis dé-trois fason couma Jéhovah finn montré so l’amour pou bann dimoune en general, ek pou ou personnellement.

6. Ki ou pou faire kan ou aprann ki quantité Jéhovah content ou?

6 Ena enn question bien important ki ou bizin examiné: Asterla ki mo koné ki quantité Jéhovah content moi, ki mo pou faire, moi? Beaucoup pou dire, “Moi, en retour, mo bizin content Jéhovah.” Eski ou ena sa sentiment-la? Jésus ti dire nou ki plus grand commandement ki existé, c’est: “To bizin content Jéhovah to Bondié avek tou to leker, avek tou to nâme ek avek tou to l’esprit.” (Matthieu 22:37) Surement ou ena beaucoup raison pou content Jéhovah. Mais, eski content Jéhovah avek tou ou leker, ou nâme, ek ou l’esprit vedir zis ressenti l’amour pou Li?

7. Eski l’amour pou Bondié li zis enn sentiment? Expliké.

7 La Bible dire ki l’amour pou Bondié, li beaucoup plus ki enn sentiment. Avredir, mem si li bien important ki nou ressenti l’amour pou Jéhovah, sa sentiment-la li zis enn commencement vrai l’amour pou Li. Anou prend enn l’exemple. Pou ki enn pié pomme poussé, bizin ena enn la-grain. Mais, si ou’lé enn pomme, eski ou pou satisfait si enn kikenn donne ou zis enn la-grain pomme? Non! Li pareil, kan nou ressenti l’amour pou Jéhovah, li zis enn commencement. La Bible enseigné: “Ala seki vedir l’amour pou Bondié: nou bizin suive so bann commandement, ek pourtant so bann commandement pa lourd.” (1 Jean 5:3) Vrai l’amour pou Bondié bizin rapporte bann bon fruit. Li bizin produire bann action.—Matthieu 7:16-20.

8, 9. Couma nou kapav montré nou l’amour ek nou reconnaissance pou Bondié?

8 Nou montré nou l’amour pou Bondié kan nou suive so bann commandement ek nou applik so bann principe. Li  pa trop difficile pou faire sa. Bann la-loi Jéhovah, zot pa lourd. Au contraire zot finn faire pou aide nou amenn enn la-vie heureux, ki faire nou gagne beaucoup satisfaction. (Isaïe 48:17, 18) Kan nou vive en accord avek bann la-loi Jéhovah, nou montré Li ki nou bien apprecié tou seki Li’nn faire pou nou. Malheureusement, bien tigit dimoune zordi montré sa reconnaissance-la. Nou pa envie ressemblé zot. Ti ena certain dimoune coumsa dan lepok Jésus. Jésus ti gueri dix lepreux, mais zis enn sel ti retourné pou remercié li. (Luc 17:12-17) Nou envie ressemblé sa lepreux ki ti ena reconnaissance-la, pa sa neuf lezot-la!

9 Mais, ki bann commandement Jéhovah nou bizin suive? Nou finn koz lor plusieurs dan sa livre-la, mais anou ré-guette certain. Kan nou suive bann commandement Bondié, sa pou aide nou reste dan so l’amour.

VINN ENCORE PLUS PROCHE AR JÉHOVAH

10. Expliké kifer li important ki nou contigne gagne connaissance lor Jéhovah.

10 Aprann konn Jéhovah, li enn pas bien  important pou nou vinn proche ar Li. C’est enn kitsoz ki fodé jamais nou arrete faire. Anou prend enn l’exemple. Si ou ti dehors pendant enn la-nuit kot pé faire extra frais, ek ou pé chauffe-ou devant enn difé, eski ou ti pou laisse difé-la teigne? Non. Ou ti pou contigne ajoute di-bois pou ki difé-la contigne brulé. Kitfois ou la-vie ti pou depann lor la. Pareil couma nou bizin contigne ajoute di-bois pou ki difé-la contigne brulé, “connaissance Bondié” garde nou l’amour pou Jéhovah fort.—Proverbes 2:1-5.

Pareil couma bizin di-bois pou ki enn difé contigne brulé, ou bizin contigne aprann konn Jéhovah pou ki ou l’amour reste fort

11. Ki l’effet l’enseignement Jésus ti ena lor so bann disciple?

11 Jésus ti envie ki so bann disciple garde zot l’amour pou Jéhovah ek pou So Parole, fort. Apré so resurrection, Jésus ti montré deux parmi so bann disciple couma li-mem li pou realise certain prophetie dan bann l’Écritures hébraïque. Ki l’effet sa ti ena lor zot? Plitar zot finn dire: “Eski nou leker pa ti pé brulé endan nou, kan li ti pé koz ar nou lor chemin, ek li ti pé montré nou bann l’Écritures a fond?”—Luc 24:32.

12, 13. (a) Parmi la plupart dimoune zordi, ki finn arrivé ar zot l’amour pou Bondié ek pou la Bible? (b) Couma nou kapav empeche nou l’amour refroidi?

12 Kan ou ti fek commence aprann seki la Bible enseigné vrai-mem, eski ou aussi, ou leker ti commence brulé endan ou avek la joie, l’amour pou Bondié, ek enn l’envie pou adore Li? Surement. Beaucoup finn ena sa sentiment-la. Mais, seki pli difficile, c’est pou garde sa l’amour-la fort, ek faire li grandi. Nou pa envie vinn pareil couma bann dimoune dan le monde zordi. Jésus ti dire: “L’amour beaucoup dimoune pou refroidi.” (Matthieu 24:12) Couma eski ou kapav empeche ou l’amour pou Jéhovah ek pou la verité refroidi?

13 Contigne gagne la connaissance lor Jéhovah ek lor Jésus Christ. (Jean 17:3) Medité, setadir reflechi en profondeur lor seki ou pé aprann dan Parole Bondié. Demann ou-mem: ‘Ki sa aprann moi lor Jéhovah? Ki raison encore mo ena pou content Li avek tou mo leker, tou mo nâme ek tou mo l’esprit?’ (1 Timothée 4:15) Sa qualité meditation-la pou aide ou l’amour pou Jéhovah contigne reste bien fort.

14. Couma la priere kapav aide nou pou garde nou l’amour pou Jéhovah bien fort?

 14 La priere li enn lot fason ki aide nou l’amour pou Jéhovah reste bien fort. (1 Thessaloniciens 5:17) Dan chapitre 17 sa livre-la, nou ti aprann ki la priere, li enn cadeau ki Bondié finn donne nou, ek ki ena beaucoup valeur. Pareil couma enn relation entre deux dimoune vinn pli solid kan ena enn communication regulier ek ouvert, kan nou prié Jéhovah souvent, nou relation avek Li reste fort. Fodé jamais nou laisse nou bann la-priere vinn enn routine, ou-soit nou repete mem-mem parole sans okenn sentiment ou-soit sans okenn signification. Nou bizin koz avek Jéhovah pareil couma enn zenfant koz avek so papa ki Li bien content. Bien-sur, nou pou koz ar Jéhovah avek respé, mais nou pou dire Li tou seki nou ena dan nou leker, dan enn fason ouvert ek honnete. (Psaume 62:8) Oui, l’etude personnel ek la priere sincere, zot bann kitsoz ki bien important kan nou adore Bondié, ek zot aide nou pou reste dan l’amour Bondié.

ADORE JÉHOVAH DAN LA JOIE

15, 16. Kifer eski nou kapav considere predication lor Royaume Bondié couma enn privilege ek enn tresor?

15 L’etude personnel la Bible ek la priere, zot faire partie l’adoration ki nou kapav faire en privé. Mais, asterla anou guette enn partie nou l’adoration ki nou faire en public: kan nou koz avek lezot lor nou bann croyance. Eski ou’nn deja commence partage bann l’enseignement la Bible avek lezot? Si oui, ou finn ena enn grand privilege. (Luc 1:74) Kan nou partage bann verité ki nou finn aprann lor Jéhovah, nou pé faire enn travail ki tou bann chrétien inn gagné pou faire, setadir preche la bonne nouvelle lor Royaume Bondié.—Matthieu 24:14; 28:19, 20.

16 L’apotre Paul ti considere so ministere couma enn kitsoz ki ena beaucoup valeur; li ti appel sa enn tresor. (2 Corinthiens 4:7) Koz ar bann dimoune lor Jéhovah ek lor so bann projet, sa-mem pli bon travail ki ou kapav faire. Nou pé servi pli  bon Patron ki ena, ek sa travail-la faire nou gagne enn grand recompense. Kan nou faire sa travail-la, nou pé aide bann dimoune sincere pou vinn proche ar nou Papa ki dan le ciel, ek pou commence marche lor chemin ki al vers la vie pou touletan! Eski ena enn pli bon travail ki sa? En plus, kan ou  koz lor Jéhovah ek lor so Parole, sa augmente ou prop la-foi, ek faire ou l’amour pou Li vinn pli grand. Ek Jéhovah apprecié bann zeffort ki ou faire. (Hébreux 6:10) Si ou reste occupé dan sa travail-la, sa pou aide ou pou reste dan l’amour Bondié.—1 Corinthiens 15:58.

17. Kifer eski travail predication li bien urgent zordi?

17 Li important pou rappel ki predication lor Royaume Bondié li enn kitsoz ki bien urgent. La Bible dire: “Preche la parole, faire li sans tardé.” (2 Timothée 4:2) Kifer sa travail-la li tellement urgent zordi? Parole Bondié dire nou: “Grand jour Jéhovah bien pré. Li bien pré, ek li pé vini vite-vite.” (Tsephania 1:14) Oui, jour kot Jéhovah pou detruire sa system-la pé vini vite-vite. Bizin averti bann dimoune! Zot bizin koné ki asterla l’heure finn arrivé pou choisir Jéhovah couma zot Grand lé-Roi. La fin “pa pou tardé.”—Habaqouq 2:3.

18. Kifer nou bizin adore Jéhovah en public ensam avek bann vrai chrétien?

18 Jéhovah envie ki nou adore Li en public, ensam avek bann vrai chrétien. Ala kifer so Parole dire: “Anou interesse-nou sakenn ar nou camarade, pou encourage sakenn parmi nou pou montré l’amour, ek faire bann bon action, sans ki nou neglige nou bann rassemblement, couma certain ena l’habitude, mais anou encourage sakenn parmi nou, ek encore plus, kan nou trouve jour-la pé approché.” (Hébreux 10:24, 25) Kan nou rassemblé avek nou bann compagnon pendant bann reunion, nou gagne enn grand privilege pou loué ek adore nou Papa ki nou content. Nou gagne aussi privilege pou batir ek encourage nou camarade.

19. Couma nou kapav fortifié l’amour ki nou ena pou nou bann compagnon dan congregation?

19 Kan nou frequente bann ki adore Jéhovah pareil couma nou, nou fortifié bann relation ki basé lor l’amour ek l’amitié dan la congregation. Li bien important ki nou rod seki bon dan nou bann frere ek soeur, pareil couma Jéhovah rod seki bon dan nou. Nou pa attann ki nou bann compagnon pou faire tou  kitsoz parfait. Nou bizin rappel ki nou tou nou dan different stage dan nou croissance spirituel ek ki nou tou nou faire erreur. (Colossiens 3:13) Faire zeffort pou batir l’amitié avek bann ki content Jéhovah avek tou zot leker, ek ou pou trouvé ki ou pou grandi lor plan spirituel. Oui, kan ou adore Jéhovah ensam avek ou bann frere ek soeur spirituel, sa pou aide ou reste dan l’amour Bondié. Couma Jéhovah recompense bann ki adore Li avek fidelité ek ki reste dan so l’amour?

FAIRE ZEFFORT POU GAGNE “VRAI LA-VIE”

20, 21. Ki été “vrai la-vie,” ek kifer li enn l’espoir extraordinaire?

20 Jéhovah donne so bann serviteur fidel la vie. Mais ki qualité la vie? Eski nou kapav appel sa la-vie ki nou pé amené-la, enn vrai la-vie? La plupart parmi nou pou dire: bien-sur. Apré tou, nou respiré, nou mangé, ek nou boire. Nou bizin vivant, pa vrai? Ek dan bann moment kot nou bien joyeux, nou kapav mem dire, “Asterla vrai-mem nou pé vive!” Mais, la Bible montré nou ki dan enn sens important, okenn dimoune zordi pa pé vive vrai-mem.

Jéhovah envie ki ou gagne “vrai la-vie.” Eski ou pou gagne li?

21 Parole Bondié encourage nou pou “saisi vrai la-vie.” (1 Timothée 6:19) Sa bann parole-la faire nou comprend ki “vrai la-vie” li enn kitsoz ki nou ena l’espoir pou gagné dan l’avenir. Oui, kan nou pou parfait, lerla nou pou koné ki vedir “vrai la-vie,” parski lerla nou pou vive pareil couma Bondié ti envie nou vive depuis commencement. Kan nou pou vive dan Paradi lor la terre avek enn la-santé parfait, dan la paix ek dan bonheur, lerla vrai-mem nou pou profite “vrai la-vie”—la vie pou touletan. (1 Timothée 6:12) Sa, li vrai-mem enn l’espoir extraordinaire, pa vrai?

22. Couma ou kapav “saisi vrai la-vie”?

22 Couma eski nou kapav “saisi vrai la-vie”? Dan verset avant, Paul ti encourage bann chrétien ‘pou faire zeffort pou faire seki bon’ ek “pou vinn riche dan bann bon action.”(1 Timothée 6:18) Alors, li clair ki tou depann lor ki quantité nou pé applik bann verité ki nou pé aprann dan la Bible. Mais eski Paul  ti pé rod dire ki nou merite “vrai la-vie” parski nou faire seki bon? Non, parski sa l’avenir extraordinaire-la depend lor “faveur Bondié ki nou pa merité.” (Romains 5:15) Mais Jéhovah content pou recompense bann ki servi Li avek fidelité. Li envie trouve ou vive “vrai la-vie.” Enn la-vie heureux pou touletan, dan la paix, pé attann tou bann ki reste dan l’amour Bondié.

23. Kifer eski li bien important ki nou reste dan l’amour Bondié?

23 Sakenn parmi nou bizin demann li-mem, ‘Eski mo pé adore Bondié pareil couma Li pé demandé?’ Si jour apré jour, nou kapav reponn oui a sa question-la, sa vedir ki nou lor bon chemin. Nou kapav ena confiance ki Jéhovah, Li-mem nou refuge. Li pou protege so bann serviteur fidel pendant bann jour difficile ki resté dan sa vié system-la. Bientot Jéhovah pou amenn nou dan enn nouveau system extraordinaire. Nou pou bien content pou vive sa moment-la! Ek nou pou bien heureux ki nou finn faire bann bon choix pendant sa bann dernier jour-la! Si ou faire sa bann choix-la asterla-mem, ou pou konn la vie ki Jéhovah ti envie ki ou koné depuis commencement, “vrai la-vie” pou l’eternité.