Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE DIX-HUIT

Ou bapteme, ek ou relation avek Bondié

Ou bapteme, ek ou relation avek Bondié
  • Dapré la Bible couma bizin baptise enn dimoune?

  • Ki ou bizin faire pou ou qualifié pou bapteme?

  • Couma eski enn dimoune voué so la-vie ar Bondié?

  • Pou ki raison special bizin baptisé?

1. Kifer enn officier éthiopien ti demann bapteme?

“GUETTÉ! Ena de l’eau là! Ki empeche moi prend bapteme?” Enn officier éthiopien ti pose sa question-la dan premier siecle. Enn chrétien ki ti appel Philippe ti’nn donne li bann preuve ki Jésus ti Messie ki ti finn promette.  Éthiopien-la ti tellement touché par seki li ti’nn aprann dan bann l’Écritures, ki li’nn faire kitsoz. Li ti dire ki li ti envie prend bapteme!—Actes 8:26-36.

2. Kifer li important ki ou pense pou prend bapteme?

2 Si ou’nn etudié avek attention bann chapitre ki vinn avant dan sa livre-la avek enn Témoin de Jéhovah, kitfois ou aussi, ou senti-ou paré pou dire, ‘Ki empeche moi pou prend bapteme?’ Ziska present, ou finn aprann concernant promesse ki ena dan la Bible lor la vie eternel dan Paradi. (Luc 23:43; Révélation 21:3, 4) Ou finn aussi aprann kot-sa bann dimoune mort été vrai-mem, ek aussi l’espoir resurrection. (Ecclésiaste 9:5; Jean 5:28, 29) Ou pé surement assisté bann reunion Témoins de Jéhovah, ek ou finn trouvé ou-mem couma zot pratik vrai religion. (Jean 13:35) Seki pli important, ou finn surement commence developpe enn relation personnel avek Jéhovah.

3. (a) Ki l’ordre Jésus ti donne so bann disciple? (b) Dapré la Bible, couma bizin baptise enn dimoune?

3 Couma ou kapav montré ki ou envie servi Bondié? Jésus ti dire so bann disciple: “Allé, ek faire bann disciple parmi bann dimoune dan tou bann nation, baptise zot.” (Matthieu 28:19) Jésus li-mem finn donne l’exemple kan li’nn faire-li baptisé dan de l’eau. Pa ti zis jette-jette inpé de l’eau lor li, ek pa ti zis verse inpé de l’eau lor so la-tête. (Matthieu 3:16) Mot “baptisé” sorti dan enn mot grec ki vedir “plongé.” Alors dapré la Bible, bapteme vedir plonge enn dimoune net dan de l’eau.

4. Ki bapteme dan de l’eau montré?

4 Tou bann ki envie ena enn relation avek Jéhovah, bizin prend bapteme dan de l’eau. Bapteme montré tou dimoune ki ou envie servi Bondié. Li montré ki ou bien content pou faire volonté Jéhovah. (Psaume 40:7, 8) Seulement, pou ou qualifié pou prend bapteme, ena certain kitsoz ki ou bizin faire.

 OU BIZIN ENA LA CONNAISSANCE EK LA FOI

5. (a) Ki premier pas enn dimoune bizin faire pou li kapav prend bapteme? (b) Kifer bann reunion important?

5 Ou finn deja commence faire premier pas. Couma? Parski ou pé aprann konn Jéhovah ek Jésus, kitfois par enn l’etude la Bible ki ou faire en general toulé-semaine. (Jean 17:3) Mais ou ena encore pou aprann. Bann chrétien envie “rempli avek connaissance exact volonté [Bondié].” (Colossiens 1:9) Dan sa domaine-la, assisté bann reunion Témoins de Jéhovah pou enn grand l’aide pou ou. Li important ki ou assisté sa bann reunion-la toulé-semaine parski lerla sa pou aide ou augmente ou connaissance lor Bondié.—Hébreux 10:24, 25.

Gagne enn connaissance exact parole Bondié, li enn kitsoz important pou qualifié pou bapteme

6. Ki quantité connaissance la Bible ou bizin ena pou ou qualifié pou bapteme?

6 Bien-sur, ou pa bizin konn tou kitsoz pou ou kapav prend bapteme. Sa fonctionnaire éthiopien-la ti ena enn certaine connaissance, mais li ti bizin l’aide pou comprend bann l’Écritures. (Actes 8:30, 31) Ou aussi pareil, ou encore ena beaucoup pou aprann. En realité, jamais ou pa pou fini aprann konn Bondié. (Ecclésiaste 3:11) Mais, avant ki ou kapav prend bapteme, ou bizin aprann ek accepté au moins bann l’enseignement principal ki ena dan la Bible. (Hébreux 5:12) Par exemple ou bizin konn la verité lor condition bann dimoune mort, lor l’importance nom Bondié ek so Royaume, ek accepté sa.

7. Ki l’effet enn l’etude la Bible bizin ena lor ou?

7 Mais la connaissance tousel pa assez, parski “sans la foi li impossible pou faire [Bondié] plaisir.” (Hébreux 11:6) La Bible dire nou ki kan certain dimoune dan ancien la-ville Corinthe ti tann message ki bann chrétien ti preché, zot ti “commence croire ek zot ti prend bapteme.” (Actes 18:8) Li pareil zordi. Enn l’etude la Bible bizin faire ou gagne enn la-foi ki pou convaink ou ki la Bible, li Parole Bondié. L’etude la Bible bizin aide ou pou ena la foi dan bann  promesse Bondié, ek dan pouvoir ki sacrifice Jésus ena pou sauve ou.—Josué 23:14; Actes 4:12; 2 Timothée 3:16, 17.

PARTAGE LA VERITÉ KI ENA DAN LA BIBLE AVEK LEZOT

8. Ki pou pousse ou pou partage seki ou finn aprann avek lezot?

8 Plus ou la-foi grandi dan ou leker, plus ou pou trouve sa difficile pou garde seki ou finn aprann zis pou ou. (Jérémie 20:9) Ou pou senti-ou poussé pou koz avek lezot concernant Bondié ek so bann projet.—2 Corinthiens 4:13.

La foi bizin pousse ou pou partage seki ou croire avek lezot

9, 10. (a) Avek kisannla ou kapav commence partage la verité ki ena dan la Bible? (b) Ki ou bizin faire si ou envie participe dan predication ki organisé par bann Témoins de Jéhovah?

9 Ou kapav partage la verité ki ena dan la Bible avek lezot si ou commence koz sa avek bann famille, camarade, voisin ek collegue, mais ou bizin faire attention pou pa offense zot. Avek le temps, ou pou aussi envie participe dan predication ki organisé par bann Témoins de Jéhovah. Ou kapav koz sa n’importe kan avek sa Témoin ki pé faire ou l’etude-la. Si ou rempli condition pou preché ensam avek bann lezot Témoin, lerla ou ek sa dimoune ki faire ou l’etude-la, pou kapav ena enn ti reunion avek deux ancien dan la congregation.

10 Sa pou permette ou konn pli bien bann ancien ki occupe peuple Bondié. (Actes 20:28; 1 Pierre 5:2, 3) Si sa bann ancien-la trouvé ki ou comprend ek ou croire bann l’enseignement principal dan la Bible, ek ki ou pé vive en accord avek bann principe Bondié, ek ki ou vrai-mem envie vinn enn Témoin de Jéhovah, zot pou faire ou koné ki ou rempli condition pou sorti dan predication en tant ki enn proclamateur.

11. Ki bann changement kitfois certain pou bizin faire avant ki zot rempli condition pou sorti dan predication?

11 Kitfois ou pou bizin faire certain changement dan ou fason vive ek dan ou bann l’habitude, pou ou kapav rempli  condition pou sorti dan predication. Kitfois sa kapav concerne certain pratik ki ou finn cachiette lezot. Alors, avant ki ou demann pou vinn enn proclamateur, ou bizin arrete pratik net bann peché grave, couma l’immoralité sexuel, boire ziska sou, ek prend la drogue.—1 Corinthiens 6:9, 10; Galates 5:19-21.

REPENTI EK CONVERTI

12. Kifer li necessaire repenti?

12 Ena certain lezot kitsoz ki ou bizin faire avant ki ou qualifié pou baptisé. L’apotre Pierre ti dire: “Repenti . . . ek retourné, pou zot bann peché kapav effacé.” (Actes 3:19) Repenti vedir ki ou bien regrette enn kitsoz ki ou finn faire. Li normal ki enn dimoune reconette ki li bizin repenti si li finn amenn enn la-vie immoral, mais li aussi necessaire mem si enn dimoune finn amenn enn la-vie ki plus ou moins prop lor plan moral. Kifer? Parski tou bann dimoune, zot bann pecheur, ek zot bizin ki Bondié pardonne zot. (Romains 3:23; 5:12) Avant ou etudié la Bible, ou pa ti koné ki été volonté Bondié. Dan sa cas-la, couma ou ti pou kapav vive en accord avek so volonté? Alors, li necessaire ki ou repenti.

13. Ki sa vedir converti?

13 Apré ki enn dimoune finn repenti, li bizin converti, ou-soit “retourné.” Fodé pa ou zis regretté. Ou bizin rejette ou ancien fason vive, ek prend enn determination ferme pou faire seki droite a partir asterla. Repenti ek converti, zot bann kitsoz ki ou bizin faire avant ki ou prend bapteme.

VOUÉ OU LA-VIE

14. Ki kitsoz important ou bizin faire avant ou prend bapteme?

14 Ena enn lot kitsoz important ki ou bizin faire avant ou prend bapteme. Ou bizin voué ou la-vie ar Jéhovah.

Eski ou finn voué ou la-vie ar Jéhovah dan la priere?

15, 16. Ki vedir voué ou la-vie ar Bondié, ek ki pousse enn dimoune pou faire sa?

15 Kan ou voué ou la-vie ar Jéhovah dan enn la-priere  sincere, ou pé faire enn promesse ki ou pou servi zis Li tousel pou toujours. (Deutéronome 6:15) Mais, kifer enn dimoune pou envie servi Jéhovah pou toujours? Pou nou reponn sa question-la, anou prend enn l’exemple. Faire coumadir enn jeune homme finn commence frequente enn jeune fille. Plus li aprann konn jeune fille-la, ek plus li trouvé ki li ena bann joli qualité, plus li pou senti-li attiré vers li. Avek le temps, li normal ki li pou demann li en mariage. Li vrai ki sa pou amenn plus responsabilité. Mais l’amour pou pousse li pou faire sa pas important-la.

16 Kan ou arrivé konn Jéhovah ek content Li, ou senti-ou poussé pou servi Li sans okenn reserve, ou-soit sans fixé okenn limite dan seki ou pou faire pou Li. Si enn dimoune envie suive Garson Bondié, Jésus Christ, li bizin “renié li-mem.” (Marc 8:34) Nou renié nou-mem kan nou pa laisse nou prop desir ek seki nou envie faire pou nou, empeche nou obeir Jéhovah. Alors, avant ou kapav prend bapteme, faire volonté Jéhovah, sa-mem ki bizin vinn kitsoz pli important dan ou la-vie.—1 Pierre 4:2.

PA BIZIN PEUR KI OU PA POU REUSSI

17. Kifer certain hesité pou voué zot la-vie ar Bondié?

17 Certain hesité pou voué zot la-vie ar Jéhovah parski zot inpé peur pou faire enn pas important coumsa. Kitfois zot peur ki en tant ki enn chrétien ki’nn voué so la-vie, zot pou bizin rann compte Bondié. Zot pensé ki li pli bon ki zot pa voué zot la-vie ar Jéhovah, parski zot peur ki zot pa reussi ek ki lerla zot decevoir Li.

18. Ki kapav pousse ou pou voué ou la-vie ar Jéhovah?

18 Plus ou aprann content Jéhovah, plus ou pou senti-ou poussé pou voué ou la-vie ar Li, ek pou faire tou ou possible pou vive en accord avek promesse ki ou finn faire. (Ecclésiaste 5:4) Apré ki ou finn voué ou la-vie, surement ki  ou pou envie “marche dan enn fason ki Jéhovah approuvé, pou bien faire Li plaisir.” (Colossiens 1:10) Parski ou content Bondié, ou pa pou pensé ki li trop difficile pou faire so volonté. Surement ou pou d’accord avek l’apotre Jean, ki ti ecrire: “Ala seki vedir l’amour pou Bondié: nou bizin suive so bann commandement; ek pourtant so bann commandement pa lourd.”—1 Jean 5:3.

19. Kifer ou pa bizin peur pou voué ou la-vie ar Bondié?

19 Ou pa bizin parfait pou ou voué ou la-vie ar Bondié. Jéhovah konn ou bann limite ek jamais li pa demann ou faire plus ki seki ou kapav. (Psaume 103:14) Li envie ki ou reussi; alors Li pou soutenir ou ek Li pou aide ou.  (Isaïe 41:10) Ou kapav sur ki si ou mette ou confiance en Jéhovah avek tou ou leker, li pou ‘faire ou chemin vinn droite.’—Proverbes 3:5, 6.

KAN OU PREND BAPTEME, OU MONTRE KI OU FINN VOUÉ OU LA-VIE

20. Kan enn dimoune voué so la-vie ar Jéhovah, kifer sa pa kapav reste enn zaffaire privé?

20 Kan ou reflechi lor sa bann kitsoz ki nou finn fek discuté-la, sa kapav aide ou pou voué ou la-vie ar Jéhovah  dan la priere. Tou bann ki content Bondié bizin aussi ‘faire declaration public pou gagne la vie sauve.’ (Romains 10:10) Couma ou pou faire sa?

Bapteme vedir ki enn dimoune finn mort par rapport ar so la-vie avant, ek ki li pé revive pou faire volonté Bondié

21, 22. Couma ou kapav faire “declaration publik” ou la-foi?

21 Faire surveillant-president dan ou congregation koné ki ou envie prend bapteme. Li pou prend bann disposition pou ki dé-trois ancien guette ensam avek ou certain question lor bann l’enseignement principal la Bible. Si bann ancien d’accord ki ou qualifié, zot pou dire ou ki ou kapav prend bapteme prochain l’assemblée, ou-soit enn lot moment. * Normalement dan sa l’occasion-la, enn orateur prononce enn discours ki explik signification bapteme. Apré sa, li invite tou bann candidat bapteme pou reponn deux question simple. Sa permette zot faire “declaration public” zot la-foi.

22 C’est bapteme-la li-mem ki identifié-ou devant tou dimoune couma enn kikenn ki finn voué so la-vie ar Bondié, ek ki asterla finn vinn enn Témoin de Jéhovah. Enn Témoin ki deja baptisé pou plonge bann ki prend bapteme net dan de l’eau, pou montré en public ki zot finn voué zot la-vie ar Jéhovah.

SEKI OU BAPTEME VEDIR

23. Ki sa vedir baptisé “au nom du Père, du Fils et de l’esprit saint”?

23 Jésus ti dire ki so bann disciple ti pou baptisé “au nom du Père, du Fils et de l’esprit saint.” (Matthieu 28:19) Sa vedir ki enn candidat bapteme reconette l’autorité Jéhovah ek l’autorité Jésus Christ. (Psaume 83:18; Matthieu 28:18) Li aussi reconette role ek l’action l’esprit saint, setadir la force ki Bondié servi pou agir.—Galates 5:22, 23; 2 Pierre 1:21.

24, 25. (a) Ki bapteme vedir? (b) Ki question nou bizin reponn?

24 Mais bapteme, li plus ki zis plonge enn kikenn dan  de l’eau. Li symbolise enn kitsoz ki bien important. Kan plonge ou dan de l’eau, sa vedir ki ou finn mort en rapport avek ou la-vie avant. Letan tire ou dan de l’eau, sa montré ki asterla ou pou vive pou faire volonté Bondié. Pa blié aussi, ki ou finn voué ou la-vie ar Jéhovah Li-mem, pa ar enn travail, pa ar enn mouvement, pa ar lezot dimoune, ek pa ar enn l’organisation. Sa promesse-la, ek ou bapteme aussi, zot commencement enn grand l’amitié avek Bondié—enn relation bien intime avek Li.—Psaume 25:14.

25 Bapteme pa garanti la vie. L’apotre Paul ti ecrire: “Contigne travail pou zot delivrance avek la crainte ek tremblement.” (Philippiens 2:12) Bapteme, li zis enn commencement. Asterla ou pou bizin koné couma ou pou kapav reste dan l’amour Bondié. Ou pou gagne reponse dan dernier chapitre sa livre-la.

^ par. 21 Chaque fois ki bann Témoins de Jéhovah organise enn l’assemblée, zot prend bann disposition pou ena bapteme.