Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE DIX

Bann ange ek bann demon—Couma zot affecté nou?

Bann ange ek bann demon—Couma zot affecté nou?
  • Eski bann ange aide bann dimoune?

  • Couma bann demon finn influence bann dimoune?

  • Eski nou bizin peur bann demon?

1. Kifer nou pou envie aprann lor bann ange?

EN GENERAL, kan nou aprann konn enn dimoune, nou decouvert inpé lor so famille aussi. Pareil kan nou aprann konn Jéhovah, nou vinn pli familier avek so famille, setadir bann ange ki dan le ciel. La Bible appel bann ange ‘bann garson Bondié.’ (Job 38:7) Alors, ki responsabilité zot ena dan bann projet Bondié? Eski zot ti ena enn role dan seki finn arrivé dan le passé? Eski bann ange affecté ou la-vie? Si oui, couma?

2. Kot-sa bann ange sorti, ek comié zot été?

2 La Bible koz beaucoup lor bann ange. Anou guette dé-trois passage ki pou aide nou pou konn plus lor bann ange zot-mem. Kot-sa bann ange sorti? Colossiens 1:16 dire: “Par so moyen [moyen Jésus Christ], tou bann lezot kitsoz finn crée dan le ciel ek lor la terre.” Alors a travers so Garson premier-né, Jéhovah finn crée tou bann l’esprit ki appel ange. Comié ange ena? La Bible montré ki ena ange par million, ek zot tou bien fort.—Psaume 103:20. *

3. Ki Job 38:4-7 dire nou concernant bann ange?

 3 La Bible dire nou ki ‘tou bann garson Bondié ti commence crié pou felicite [Bondié],’ kan Li ti crée la terre. (Job 38:4-7) Alors, bann ange ti existé bien avant creation bann dimoune, ek mem avant ki la terre ti existé. Sa passage-la dire aussi ki zot “ti crié ensam avek la joie,” alors sa montré ki bann ange ena bann sentiment. Remarké ki “tou bann garson Bondié” ti ena la joie, zot tou ensam. Sa lepok-la, tou bann ange ti forme partie dan enn famille ki ti pé servi Jéhovah dan l’unité.

SOUTIEN EK PROTECTION KI BANN ANGE DONNÉ

4. Couma la Bible montré ki bann ange fidel, zot interessé ar seki bann dimoune pé faire?

4 Depuis creation Adam ek Ève, sa bann ange fidel-la finn toujours interessé ar bann dimoune lor la terre, ek zot finn toujours interessé pou koné couma Bondié pou realise So volonté. (Proverbes 8:30, 31; 1 Pierre 1:11, 12) Pourtant, avek le temps, bann ange finn trouvé ki la plupart bann dimoune ti vire ledo ar zot Createur ki ti content zot. Bann ange fidel ti surement bien triste. Pourtant mem si enn sel dimoune ré-vinn vers Jéhovah, “ena la-joie parmi bann ange.” (Luc 15:10) Parski bann ange tellement interessé ar bien-etre bann dimoune ki servi Bondié, nou comprend kifer Jéhovah finn servi bann ange enn quantité fois pou protege so bann fidel serviteur lor la terre ek fortifié zot la-foi. (Hébreux 1:7, 14) Anou guette dé-trois l’exemple.

“Mo Bondié ti envoye so ange ek ti ferme la gueule bann lion.”—Daniel 6:22

5. Cite bann l’exemple dan la Bible ki montré nou couma bann ange ti aide bann dimoune?

5 Deux ange ti aide Lot ek so deux tifi, pou sauvé kan ti ena destruction Sodome ek Gomorrhe. Zot ti faire bann-la quitte sa l’endroit-la. (Genèse 19:15, 16) Plusieurs siecle apré, bann l’ennemi prophete Daniel ti faire jette li dan enn trou kot ti ena beaucoup lion, mais bann lion-la pa ti faire li nanyin. Daniel ti dire: “Mo Bondié ti envoye so ange  ek ti ferme la-gueule bann lion.” (Daniel 6:22) Dan premier siecle, enn ange ti libere l’apotre Pierre kan li ti dan prison. (Actes 12:6-11) En plus, kan Jésus ti fek commence so ministere lor la terre, bann ange ti encourage li. (Marc 1:13) Pa longtemps avant ki Jésus ti mort, enn ange ti apparette ar li, ek ti “fortifié-li.” (Luc 22:43) Bann ange ti aide Jésus kan li ti pé passe par bann moment important dan so la-vie. Surement sa ti vrai-mem fortifié li!

6. (a) Dan ki fason bann ange protege peuple Bondié zordi? (b) Ki bann question nou pou guetté asterla?

6 Zordi, bann ange nepli apparette ar bann serviteur Bondié lor la terre. Mem si personne pa kapav trouve zot, zot encore toujours pé protege So peuple, surtout ar tou kitsoz ki kapav faire zot di-tort lor plan spirituel. La Bible dire: “Ange Jéhovah pé campe autour bann ki ena la crainte pou Li, ek Li delivré zot.” (Psaume 34:7) Kifer sa bann parole-la bien encourage nou? Parski ena bann mauvais l’esprit ki bien dangereux ki pé envie detruire nou! Kisannla zot été? Kot-sa zot sorti? Couma zot pé essaye faire nou di-tort? Pou ki nou kapav reponn sa bann question-la, anou guette enn kitsoz ki ti arrivé zis apré creation Adam ek Ève.

BANN MAUVAIS L’ESPRIT KI NOU BANN L’ENNEMI

7. Ki quantité Satan finn reussi detourne dimoune ar Bondié?

7 Nou rappel ki dan chapitre 3 sa livre-la, nou ti trouvé ki enn parmi bann ange ti envie domine lor lezot. Lerla mem ki li finn oppose-li ar Bondié. Plitar finn appel sa ange-la, Satan le Diable. (Révélation 12:9) Pendant 1,600 an apré ki li ti trompe Ève, Satan ti reussi faire preské tou dimoune detourné ar Bondié, sauf certain fidel couma Abel, Hénok, ek Noé.—Hébreux 11:4, 5, 7.

8. (a) Couma certain parmi bann ange finn vinn bann demon? (b) Pou ki zot pa mort, ki bann demon ti obligé faire pendant deluge lepok Noé?

8 Dan lepok Noé, ti ena encore lezot ange ki finn rebellé kont Jéhovah. Zot finn quitte zot place dan le ciel, zot finn  vinn lor la terre ek zot finn prend enn lekor couma dimoune. Kifer? Genèse 6:2 dire: “Lerla bann garson [vrai] Bondié finn commence remark bann tifi lor la terre, ek zot finn trouve zot bien joli; ek zot finn al prend bann femme pou zot-mem, oui, tou seki zot ti choisiré.” Mais Jéhovah pa ti laisse sa bann ange-la contigne faire coumsa, parski sa ti pé amenn bann mauvais consequence lor bann dimoune. Li finn envoye enn deluge lor la terre entier, pou efface tou bann mauvais dimoune, mais Li finn garde en vie so bann serviteur ki ti reste fidel. (Genèse 7:17, 23) Alors, sa bann ange rebel-la, setadir bann demon, ti obligé quitte lekor ki zot ti finn prend. Zot ti revinn bann l’esprit, et zot ti ré-monte dan le ciel. Sa  bann mauvais ange-la finn choisir pou prend part Satan, ek li ti vinn “chef bann demon.”—Matthieu 9:34.

9. (a) Ki ti arrive bann demon kan zot ti retourne dan le ciel? (b) Ki nou pou guetté asterla concernant bann demon?

9 Kan bann ange rebel ti retourne dan le ciel, Bondié pa ti laisse zot, ni zot chef Satan, ré-rente dan so famille. (2 Pierre 2:4) Mem si zordi zot pa kapav prend lekor dimoune, zot toujours ena enn mauvais l’influence lor bann dimoune. Avredir, avek l’aide so bann demon, Satan “pé mette tou bann dimoune lor la terre entier dan l’erreur.” (Révélation 12:9; 1 Jean 5:19) Couma? Li pé servi so bann demon pou embete dimoune. (2 Corinthiens 2:11) Anou guette certain kitsoz ki bann demon pé faire.

COUMA BANN DEMON METTE BANN DIMOUNE DAN L’ERREUR

10. Ki été spiritisme?

10 Bann demon servi spiritisme pou mette dimoune dan l’erreur. Spiritisme vedir gagne contact avek bann demon, soit direct, ou-soit par enn medium. La Bible condamne spiritisme, ek li dire nou reste loin ar tou zaffaire ki ena enn rapport ar sa. (Galates 5:19-21) Bann demon servi spiritisme pareil couma bann pecheur servi la-bouette. Enn pecheur servi different la-bouette pou li kapav gagne different poisson. Pareil couma sa pecheur-la, bann demon servi spiritisme dan different fason, pou kapav influence tou sort qualité dimoune.

11. Ki été divination, ek kifer nou bizin pa pratik sa?

11 Enn la-bouette ki bann demon servi, appel divination. Ki été sa? Li enn fason pou essaye koné ki ena dan l’avenir, ou-soit pou decouvert enn kitsoz ki nou pa koné. Ala dé-trois forme divination: astrologie, batte carte pou guette destin, guette dan boule cristal, lire dan la main, ou-soit interprete bann rêve. Ena beaucoup ki croire ki divination pa faire okenn di-tort, mais en realité la Bible dire ki sa bann dimoune-la pé marche ensam avek bann demon. Par exem ple Actes 16:16-18 koz lor “enn demon ki ti ena pouvoir divination,” ek ki ti donne enn tifi “pouvoir pou annonce l’avenir.” Mais sa tifi-la ti perdi so pouvoir kan ti tire demon-la lor li.

Bann demon servi different method pou trompe dimoune

12. Kifer li dangereux pou essaye rente en contact avek bann mort?

12 Ena enn lot fason ki bann demon servi pou mette dimoune dan l’erreur; zot encourage dimoune pou koz avek bann ki finn mort. Bann ki pé souffert parski zot finn perdi enn kikenn, souvent laisse zot embeté par bann fausse l’idée concernant bann dimoune mort. Enn medium kapav donne bann renseignement lor sa dimoune mort-la, ou-soit li kapav servi enn la-voix ki ressemblé so la-voix. A cause sa, beaucoup dimoune croire ki bann mort encore pé vive, ek si gagne contact ar zot, sa pou soulage zot chagrin. Mais sa, li enn kitsoz ki fausse ek dangereux en mem temps. Kifer? Parski bann demon ena capacité pou imite la voix enn dimoune ki’nn mort, ek aussi donne bann renseignement lor sa dimoune-la. (1 Samuel 28:3-19) En plus,  nou ti aprann dan chapitre 6 ki bann dimoune mort finn arrete existé. (Psaume 115:17) Alors “enn kikenn ki koz avek bann dimoune mort,” pé laisse bann demon trompe li, ek li pé al kont volonté Bondié. (Deutéronome 18:10, 11; Isaïe 8:19) Alors, nou bizin reste lor nou garde pou pa mange sa la-bouette dangereux ki bann demon servi-la.

13. Ki beaucoup dimoune finn reussi faire, mem si longtemps zot ti peur bann demon?

13 Bann demon pa zis mette dimoune dan l’erreur, mais zot aussi faire zot gagne peur. Zordi, Satan ek so bann demon koné ki zot ena zis “enn tigit lé-temps mem” ki resté avant ki zot perdi tou zot pouvoir, ek asterla zot pli cruel ki avant. (Révélation 12:12, 17) Mais beaucoup dimoune ki longtemps ti peur bann demon, finn liberé ar sa la-peur-la. Couma zot finn reussi faire sa? Ki enn dimoune kapav faire mem si depuis longtemps li finn pratik spiritisme?

COUMA POU RESISTÉ KONT BANN DEMON

14. Pareil couma bann premier chrétien dan Éphèse, couma nou kapav coupe tou contact avek bann demon?

14 La Bible montré nou couma pou resisté kont bann demon ek aussi couma pou arrete gagne contact ar zot. Anou guette l’exemple bann premier chrétien ki ti dan la ville Éphèse. Ti ena certain ki ti pé pratik spiritisme avant ki zot vinn chrétien. Kan zot ti decidé pou arrete pratik spiritisme, ki zot ti faire? La Bible dire: “Beaucoup parmi bann ki ti pé faire magik finn mette tou zot bann livre ensam, ek zot finn brule sa bann livre-la devant tou dimoune.” (Actes 19:19) Parski zot ti brule tou zot livre magik, sa bann nouveau chrétien-la finn laisse enn bon l’exemple pou bann ki envie arrete gagne contact avek bann demon zordi. Bann dimoune ki envie servi Jéhovah bizin jette tou kitsoz ki ena enn rapport avek spiritisme. Sa kapav bann livre, bann magazine, bann film, bann poster ou-soit la-musik ki encourage dimoune pou pratik spiritisme, ek ki faire sa parette attirant.  Bizin evite aussi bann porte-bonheur ou-soit lezot kitsoz ki dimoune metté ki soit-disant protege zot kont bann demon.—1 Corinthiens 10:21.

15. Ki nou bizin faire pou nou kapav resisté kont bann demon?

15 Dé-trois l’année apré ki bann chrétien dan Éphèse ti detruire zot bann livre magik, l’apotre Paul ti ecrire zot: “Nou bizin lutte . . . kont bann mauvais l’esprit.” (Éphésiens 6:12) Bann demon pa ti’nn baisse lé-bras. Zot ti encore pé rod dominé. Alors, ki lot kitsoz sa bann chrétien-la ti bizin faire? Paul ti dire: “Surtout, prend grand bouclier la foi, ek avek sa zot pou kapav teigne tou bann projectile enflammé” ki Satan envoyé. (Éphésiens 6:16) Pli nou bouclier la foi solid, pli nou pou kapav resisté kont bann demon.—Matthieu 17:20.

16. Couma nou kapav faire nou la-foi vinn pli fort?

16 Alors couma nou pou kapav faire nou la-foi vinn pli fort? C’est kan nou etudié la Bible. Pou ki enn muraille solid, li bizin ena enn bon base. Pareil, pou nou ena enn la-foi solid nou aussi, nou bizin ena enn bon base, setadir enn connaissance exact lor Parole Bondié, la Bible. Si nou lire ek etudié la Bible toulé-jour, nou la-foi pou vinn pli fort. Pareil couma enn muraille solid, enn la-foi fort pou couma enn bouclier ki pou protege nou kont l’influence bann demon.—1 Jean 5:5.

17. Ki kitsoz li important nou faire, pou nou kapav resisté kont bann demon?

17 Ki kitsoz encore bann chrétien dan Éphèse ti bizin faire? Zot ti bizin encore plus protection parski zot ti reste dan enn la-ville kot beaucoup dimoune ti gagne contact avek bann demon. Alors Paul ti dire zot: “Avek tou sorte qualité la-priere ek supplication, . . . contigne prié touletan, en esprit.” (Éphésiens 6:18) Parski nou aussi, nou pé vive dan enn lé-monde kot beaucoup dimoune gagne contact avek bann demon, nou bizin prié Jéhovah avek tou nou leker, pou gagne So protection, ek pou resisté kont bann demon. Bien-sur, nou bizin servi nom Jéhovah dan nou bann la-priere. (Proverbes 18:10) Alors nou bizin contigne prié Bondié pou ki Li ‘deli vré nou ar sa kikenn ki mauvais-la,’ setadir Satan le Diable. (Matthieu 6:13) Jéhovah pou reponn sa bann la-priere ki sincere-la.—Psaume 145:19.

18, 19. (a) Kifer nou kapav sur ki nou pou gagne la victoire lor bann demon? (b) Ki question nou pou reponn dan prochain chapitre?

18 Li vrai ki bann demon zot dangereux, mais si nou oppose-nou ar Satan, nou vinn proche ar Bondié, ek nou faire So volonté, li pa necessaire ki nou peur zot. (Jacques 4:7, 8) Pouvoir bann demon, li limité. Zot ti gagne enn punition dan lepok Noé, ek dan l’avenir zot pou gagne zot jugement final. (Jude 6) Nou bizin rappel aussi ki nou ena protection bann ange Jéhovah, ek zot bien fort. (2 Rois 6:15-17) Sa bann ange-la vrai-mem envie ki nou reussi resisté kont bann demon. Dan enn fason kozé, bann ange fidel pé encourage nou pou faire sa. Alors anou reste proche ar Jéhovah ek so bann ange fidel. Anou toujours contigne mette en pratik seki Jéhovah demann nou faire dan so Parole, ek rejette tou sorte qualité spiritisme. (1 Pierre 5:6, 7; 2 Pierre 2:9) Lerla nou kapav sur ki nou pou gagne la victoire lor bann demon.

19 Mais kifer Bondié finn tolere sa bann demon-la, ek kifer Li finn tolere mechanceté ki finn faire dimoune souffert sa quantité-la? Nou pou reponn sa question-la dan prochain chapitre.

^ par. 2 Concernant bann ange fidel, Revelation 5:11 dire: “Ti ena bann myriad par myriad” setadir “dix mille fois dix mille.” (Note.) Alors la Bible montré ki Jéhovah ti crée bann ange par centaine million.