Ki la Bible enseigné vrai-mem?

Sa livre-la inn faire pou aide ou aprann seki la Bible dire lor différent sujet, couma kifer nou souffert, ki arrivé kan nou mort, couma kapav ena enn la-vie famille heureux, ek lezot sujet ankor.

Eski sa-mem ki Bondié ti envie?

Kitfwa ou pé demann ou kifer ena sa quantité problem-la zordi. Eski ou koné ki la Bible dire ki pou ena bann changement ek ki ou pou kapav profite sa bann changement-la?

CHAPITRE 1

La verité lor Bondié

Eski ou pansé ki Bondié interessé ar ou personnellement? Konn plis lor so personnalité ek couma ou kapav vinn proche ar Li.

CHAPITRE 2

La Bible—Enn livre ki Bondié inn donné

Couma la Bible kapav aide ou faire face ar ou bann problem personel? Kifer ou kapav ena confiance dan so bann prophetie?

CHAPITRE 3

Ki projet Bondié ena pou la terre?

Eski projet Bondié pou faire la terre vinn enn paradis pou realisé? Si oui, kan?

CHAPITRE 4

Kisannla Jésus Christ?

Aprann kifer Jésus li le Messie, kot-sa li sorti, ek kifer li sel Garson ki Jéhovah finn crée direct.

CHAPITRE 5

La ranson—Pli grand cadeau ki Bondié finn donné

Ki été la ranson? Couma ou kapav tire profit ar la ranson?

CHAPITRE 6

Kot-sa bann dimoune mort été?

Aprann seki la Bible dire lor kot-sa bann mort été ek kifer bann dimoune mort.

CHAPITRE 7

Enn l’espoir réel pou bann ki ou ti content, mais ki’nn mort

Eski ou finn perdi enn kikenn ki ou content dan la mort? Eski li possible pou retrouve li? Aprann seki la Bible enseigné lor resurrection.

CHAPITRE 8

Ki été Royaume Bondié?

Beaucoup dimoune konn la priere ‘Notre Père.’ L’expression: ‘Ki to royaume vini,’ ki sa vedir?

CHAPITRE 9

Eski nou pé vive dan bann “dernier jour”?

Guetté couma bann action ek l’attitude bann dimoune autour nou donn bann preuve ki nou pé vive dan bann ‘dernier jour’ ki la Bible ti annoncé.

CHAPITRE 10

Bann ange ek bann demon—Couma zot affecté nou?

La Bible koz lor bann ange ek bann demon. Eski sa bann creature la vrai-mem existé? Eski zot kapav influence ou la vie?

CHAPITRE 11

Kifer Bondié laisse dimoune souffert?

Beaucoup pensé ki c’est Bondié ki responsable bann souffrance dan le monde. Ki ou pensé? Aprann seki Bondié dire lor kifer nou souffert.

CHAPITRE 12

Couma vive dan enn fason ki faire Bondié plaisir?

Li possible pou vive dan enn fason ki faire Jéhovah plaisir. En fait, ou kapav vinn so camarade.

CHAPITRE 13

Fason ki Bondié considere la vie

Ki Bondié pensé lor l’avortement, transfusion di-sang, et la-vie bann zanimo?

CHAPITRE 14

Couma ou kapav ena enn la-vie famille ki heureux?

L’amour ki Jésus finn montré se enn l’exemple pou bann mari, bann femme, bann parent, ek bann zenfant. Ki nou kapav aprann ar so l’exemple?

CHAPITRE 15

Ki fason adoré Bondié accepté?

Anou guette six kitsoz ki permette nou reconette bann ki pé pratik vrai religion.

CHAPITRE 16

Prend position pou la verité

Ki difficulté ou kapav gagné kan ou partage ou bann croyance avek lezot? Kouma ou kapav faire li san ki ou offense zot?

CHAPITRE 17

Vinn proche ar Bondié par la priere

Eski Bondié ecoute ou kan ou prié? Pou reponn sa question-la, ou bizin comprend seki la Bible enseigné lor la-priere.

CHAPITRE 18

Ou bapteme, ek ou relation avek Bondié

Ki ou bizin faire pou ou qualifié pou bapteme Chretien? Aprann ki vedir bapteme ek couma prend bapteme?

CHAPITRE 19

Reste dan l’amour Bondié

Couma nou kapav montré nou l’amour ek nou reconnaissance pou tou seki Bondié inn faire?

APPENDICE

Nom Bondié—Kifer nou bizin servi li, ek ki so signification?

Kifer finn tire nom personnel Bondié dan beaucoup traduction la Bible? Eski servi nom Bondié li important?

APPENDICE

Couma eski prophetie Daniel annoncé kan Messie ti pou vini?

Plus ki 500 l’année avant, Bondié ti fini dire kan exactement le Messie ti pou arrivé. Aprann plis lor sa prophetie extraordinaire la!

APPENDICE

Jésus Christ—Messie ki ti promette

Jésus inn realise tou bann prophetie la Bible concernant le Messie. Verifié dan ou la Bible couma sa bann prophetie la inn realisé en detail.

APPENDICE

La verité lor le Père, le Fils, ek l’esprit saint

Beaucoup dimoune croire ki la Trinité enn l’enseignement ki sorti dan la Bible. Mais eski li vrai?

APPENDICE

Kifer bann vrai chrétien pa servi la croix kan zot adore Bondié?

Eski Jésus vrai-mem inn mort lor enn la croix? Lire reponse ki la Bible donné.

APPENDICE

Repas nou Seigneur—Enn l’occasion special ki honore Bondié

Bann Chrétien inn gagne l’ordre pou celebré Mémorial la mort Jésus. Kan ek couma bizin celebré sa l’evenement-la?

APPENDICE

“Nâme” ek “l’esprit”—Ki sa bann mot-la vedir vrai-mem?

Beaucoup dimoune croire ki kan nou mort enn kitsoz invisible ki existé dan nou, quitte nou lekor ek contigne vive. Mais ki la Bible dire?

APPENDICE

Ki été shéol ek hadès?

Certain traduction la Bible servi mot tombe ek l’enfer pou shéol ek hadès. Ki sa bann mot la vedir vrai-mem?

APPENDICE

Ki été Jour Jugement?

Guetté couma Jour Jugement pou enn benediction pou tou l’humanité.

APPENDICE

1914—Enn l’année important dan bann prophetie la Bible

Ki preuve ena dan la Bible ki 1914 enn l’année important?

APPENDICE

Kisannla l’archange Mikaël?

La Bible revele l’identité sa ange puissant la. Aprann plus lor li ek seki li faire asterla.

APPENDICE

Ki été “Babylone la Grande”?

Livre Révélation koz lor enn femme, “Babylone la Grande.” Eski li enn femme dan sens litteral? Ki la Bible dir lor li?

APPENDICE

Eski Jésus ti né en décembre?

Guette lé-temps couma été dan sa lepok l’année-la kot Jésus ti né. Ki sa aprann nou?

APPENDICE

Eski nou bizin celebré bann fête?

Ki l’origine bann fête ki beaucoup dimoune faire dan nou l’endroit? Reponse sa question la kapav etonne ou.