Skip to content

Kisannla Pe Vremem Kontrol Lemond?

Kisannla Pe Vremem Kontrol Lemond?

Dapre ou, eski se . . .

  • Bondie?

  • bann dimounn?

  • enn lot kikenn?

 SEKI LABIB DIR

“Lemond antie pe kontrole par sa Kikenn ki Move-la.”1 Jean 5:19.

“Garson Bondie ti vini . . . pou detrir travay ki Lediab finn fer.”1 Jean 3:8, New Century Version.

KI BIENFE OU POU GAGNE?

Bann lexplikasion kler kifer ena bann problem dan lemond.Révélation 12:12.

Bann rezon pou krwar ki lemond pou sanze ek pou vinn pli bon.1 Jean 2:17.

 ESKI NOU KAPAV VREMEM KRWAR SEKI LABIB DIR?

Wi, pou omwin trwa rezon:

  • Satan so regn pe al fini. Jéhovah bien deside pou aret regn Satan lor bann dimounn. Li promet pou “detrir . . . Satan Lediab” ek pou repar tou ditor ki Satan inn fer.Hébreux 2:14, Traduction du monde nouveau.

  • Bondie finn swazir Jésus Christ pou diriz lemond. Jésus pa parey ditou ar sa kikenn ki kriel ek egois ki pe diriz lemond la. Konsernan regn Jésus, Bondie promet: “Li pou ena pitie pou bann ti-dimounn ek pou bann pov . . . Li pou delivre zot ar bann ki pe fer dominer ar zot ek li pou tir zot dan violans.”Psaume 72:13, 14.

  • Bondie pa kapav koz manti. Labib dir dan enn fason kler: “Li inposib pou Bondie koz manti.” (Hébreux 6:18) Kan Jéhovah promet pou fer enn kitsoz, se koumadir Li’nn fini fer li! (Isaïe 55:10, 11) Labib dir: “Pou zet sef sa lemond-la deor.”Jean 12:31.

 REFLESI LOR LA

Kouma lemond pou ete kan pou tir Satan?

Labib reponn sa kestion-la dan PSAUME 37:10, 11 ek RÉVÉLATION 21:3, 4.