Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 4

Kouma Zer Nou Larzan

Kouma Zer Nou Larzan

“Kot ena dialog, bann plan reisi.”Proverbes 20:18

Nou tou nou bizin larzan pou donn nou fami seki li bizin. (Proverbes 30:8) Apre tou, “larzan li enn proteksion.” (Ecclésiaste 7:12) Dan to koup kitfwa li pa fasil pou koz lor larzan, me fode pa to les kas kree problem dan to menaz. (Éphésiens 4:32) Dan enn koup, sakenn bizin fer so kamarad konfians ek korpere kan zot pe deside kouma zot pou depans zot kas.

 1 KALKIL BIEN

KI LABIB DIR: “Kisannla parmi zot ki anvi ranz enn latour, pa pou asize avan pou kalkile komie sa pou koute pou gete si li ena ase kas pou fini travay la?” (Luc 14:28) Li bien inportan ki ansam zot kalkile kouma zot pou servi zot larzan. (Amos 3:3) Deside ki zot vremem bizin aste ek komie kas zot pou kapav depanse. (Proverbes 31:16) Se pa parski to ena kas pou aste enn kitsoz, ki to oblize aste li. Otan ki posib, evit fer det. Depans zis seki to ena dan to pos.Proverbes 21:5; 22:7.

KI TO KAPAV FER:

  • Si, lafin dimwa, enn ti kas inn reste, deside ansam ki zot pou fer avek sa

  • Si ena enn defisit, pran bann mezir presi pou diminie zot depans. Par exanp, olie zot aste manze deor, prepar zot repa zotmem

 2 KOZ FRAN EK MONTRE TWA REALIS

KI LABIB DIR: “Fer tou kitsoz drwat, pa zis devan lizie Jéhovah me osi devan lizie bann zom.” (2 Corinthiens 8:21) To bizin onet avek to konzwin. Dir li komie kas to gagne ek komie to depanse.

Touletan demann to konzwin avan ki to pran ninport ki gran desizion an rapor avek larzan. (Proverbes 13:10) Bann konversasion fran lor larzan, pou ed zot prezerv lape dan zot maryaz. Konsider larzan ki to gagne kouma larzan lafami, pa kouma to larzan personel.1 Timothée 5:8.

KI TO KAPAV FER:

  • Tom dakor lor enn som ki sakenn kapav depanse san ki zot bizin rann kont zot kamarad

  • Pa atann enn problem leve pou koz lor larzan