Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

Dan sa lepok kritik kot nou pe viv la bann maryaz ek bann fami pe gagn boukou difikilte. Malgre sa, eski to kapav ena enn fami ere? Se pa enn sinp zafer sa, me to kapav gagn led. Mem si sa brosir-la li pa enn gid konple lor maryaz, li koz lor bann prinsip Labib ek li donn bann sigzesion pratik. Si bann fami aplik sa bann lide-la bien kouma bizin, zot pou kapav viv ere.