Skip to content

Skip to table of contents

Eski Se sa ki Bondie Ti Anvi pou Nou?

Eski Se sa ki Bondie Ti Anvi pou Nou?

KAN ou lir zournal, get televizion, ouswa ekout radio, ou trouv zis violans, lager, ek teroris. Kitfwa oumem ou pe soufer akoz enn maladi ouswa parski enn kikenn ki ou kontan inn mor.

Demann oumem:

  • Eski se sa ki Bondie anvi pou mwa ek mo fami?

  • Kotsa mo kapav gagn led pou sirmont mo bann problem?

  • Eski enn zour vremem pou ena lape?

Labib donn bann repons sir pou sa bann kestion-la.

 LABIB ANSEGNE KI BONDIE POU FER BANN KITSOZ EXTRAORDINER LOR LATER.

  • Bann dimounn pou nepli soufer, vinn vie, ouswa mor.​—Revelasion 21:4

  • “Seki bwate pou sote kouma enn serf.”​—Izai 35:6

  • “Lizie bann aveg pou ouver.”​—Izai 35:5

  •  Bann ki’nn mor pou resisite.​—Zan 5:28, 29

  • Personn pa pou malad.​—Izai 33:24

  • Tou dimounn lor later pou ena manze an-abondans.​—Psom 72:16

 KOUMA SEKI LABIB ANSEGNE KAPAV ED OU?

Kitfwa ou panse ki seki ou’nn lir dan koumansman sa liv-la li zis enn rev. Me Bondie finn promet ki biento Li pou fer sa bann sanzman-la lor later, ek Labib explike kouma Li pou fer sa.

Labib fer plis ki sa. Li osi dir nou seki nou bizin fer pou ki nou konn vre boner ek profit lavi depi asterla mem. Pou enn ti moman, reflesi lor bann kitsoz ki trakas ou. Kitfwa ou ena bann problem larzan, problem familial, enn move lasante, ouswa enn dimounn ki ou kontan inn mor. Labib kapav ed ou pou sirmont sa bann problem-la. Ek li kapav rekonfort ou kan li donn ou repons pou sa bann kestion-la:

 Si ou pe lir sa liv-la, savedir ki ou anvi kone seki Labib ansegne. Sa liv-la pou ed ou. Pou sak paragraf ena bann kestion ki pou ed ou konpran Labib pli bien. Plizir milyon dimounn bien apresie bann konversasion ki zot gagne avek bann Temwin Zeova lor Labib. Nou espere ki li pou parey pou ou osi. Nou swete ki Bondie beni ou amezir ki ou dekouver seki Labib ansegne!