Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 12

Kouma Ou Kapav Vinn Pros ar Bondie?

Kouma Ou Kapav Vinn Pros ar Bondie?

1. Eski Bondie ekout tou bann lapriyer?

Bondie invit tou sort kalite dimounn pou vinn pros ar Li par lapriyer. (Psaume 65:2) Me Li pa ekout, ouswa aksepte, tou lapriyer. Par exanp, si enn mari maltret so fam, sa kapav blok so lapriyer. (1 Pierre 3:7) Bondie ti refiz ekout lapriyer bann Izraelit ki ti persiste pou fer bann move kitsoz. Pourtan, Bondie ekout lapriyer bann dimounn ki repanti mem si zot fer bann pese bien grav. Vremem, lapriyer li enn gran privilez.​—Lir Isaïe 1:15; 55:7.

Get video Eski Bondie Ekout Tou Bann Lapriyer?

2. Kouma nou bizin priye?

Lapriyer form parti dan nou ladorasion, alor nou bizin priye zis nou Kreater, Jéhovah. (Matthieu 4:10; 6:9) Nou bann dimounn inparfe, alor nou bizin priye o-nom Jésus parski li’nn mor pou nou bann pese. (Jean 14:6) Jéhovah pa anvi ki nou repet bann lapriyer ki nou’nn aprann par-ker ouswa ki nou’nn lir dan enn liv. Li anvi ki nou lapriyer sorti dan nou leker.​—Lir Matthieu 6:7; Philippiens 4:​6, 7.

Nou Kreater kapav mem tann bann lapriyer ki nou fer an silans. (1 Samuel 1:​12, 13) Li invit nou pou priye dan sak lokazion, par exanp gramatin ek tanto, kan nou manze, ek kan nou fer fas ar bann problem.​—Lir Psaume 55:22; Matthieu 15:36.

3. Kifer bann Kretien bizin zwenn ansam?

Li pa fasil pou vinn pros ar Bondie. Kifer? Parski nou pe viv parmi bann dimounn ki pena lafwa dan Bondie, ki riye kan zot tann koz lor so promes pou amenn lape lor later. (2 Timothée 3:​1, 4; 2 Pierre 3:​3, 13) Alor, nou bizin frekant nou bann frer ek ser, parski nou bizin zot lankourazman, ek zot, zot bizin nou.​—Lir Hébreux 10:​24, 25.

 Kan nou frekant bann dimounn ki kontan Bondie, sa ed nou pou vinn pli pros ar Li. Bann renion ki bann Temwin Jéhovah organize, donn nou lokazion pou fortifie lafwa nou kamarad.​—Lir Romains 1:​11, 12.

4. Kouma ou kapav vinn pros ar Bondie?

Ou kapav vinn pros ar Jéhovah kan ou medit lor seki ou finn aprann dan so Parol. Reflesi lor so bann aksion, so bann konsey, ek so bann promes. Si ou medit lor tousala ek ou priye, sa pou ed ou devlop enn gran rekonesans pou lamour Bondie ek so sazes.​—Lir Josué 1:8; Psaume 1:​1-3.

Se selman si ou fer Bondie konfians, setadir ou ena lafwa an Li, ki ou pou kapav vinn pros ar Li. Me lafwa, li parey kouma enn plant ki nou bizin nouri. Ou bizin kontign nouri ou lafwa kan ou examinn fondman ou bann krwayans.​—Lir Matthieu 4:4; Hébreux 11:​1, 6.

5. Ki bienfe ou pou gagne kan ou vinn pros ar Bondie?

Jéhovah trakase pou bann ki kontan Li. Li kapav protez zot kont ninport ki kitsoz ki met an danze zot lafwa ek zot lesperans pou viv pou touletan. (Psaume 91:​1, 2, 7-10) Li met nou angard kont bann fason viv ki kapav afekte nou lasante ek nou boner. Jéhovah ansegn nou pli bon fason pou amenn nou lavi.​—Lir Psaume 73:​27, 28; Jacques 4:​4, 8.