Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 9

Kouma Ou Fami Kapav Ere?

Kouma Ou Fami Kapav Ere?

1. Pou ki enn fami ere, kifer li inportan ki de dimounn zot marye?

Bon nouvel li sorti kot Jéhovah, Bondie ere, ki anvi ki bann fami viv ere. (1 Timothée 1:11) Se Limem ki’nn kree maryaz. Li inportan ki de dimounn marye sivil pou ki zot fami ere parski sa kree enn bon lanvironnman ki stab pou elve bann zanfan. Bann Kretien bizin respekte bann lalwa ki ena dan zot pei konsernan lanrezistreman zot maryaz.​—Lir Luc 2:​1, 4, 5.

Kouma Bondie konsider maryaz? Li anvi ki sa lien ki ena ant enn zom ek enn fam la, li dire pou touletan. Jéhovah anvi ki mari ek fam res fidel anver zot kamarad. (Hébreux 13:4) Li deteste divors. (Malaki 2:16) Me Li permet enn Kretien divorse ek remarye si so konzwin komet ladilter.​—Lir Matthieu 19:​3-6, 9.

2. Kouma mari ek fam bizin tret zot kamarad?

Jéhovah inn kree bann zom ek bann fam dan enn fason ki zot konplet zot kamarad. (Genèse 2:18) Antan ki sef fami, enn mari ena responsabilite pou donn so fami seki li bizin lor plan materyel ek ansegn li lor Bondie. Li bizin kontan so madam ek li bizin pre pou fer bann sakrifis pou li. Mari ek fam bizin ena lamour ek respe pou zot kamarad. Tou misie ek tou madam inparfe. Alor, si zot anvi ki zot maryaz ere, li bien inportan ki zot aprann pardone.​—Lir Éphésiens 4:​31, 32; 5:​22-25, 33; 1 Pierre 3:7.

3. Si ou pa ere dan ou maryaz, eski ou bizin kit ou konzwin?

Si zot pe gagn problem dan zot maryaz, misie-madam toulede bizin fer zefor pou tret zot kamarad avek lamour.  (1 Corinthiens 13:​4, 5) Parol Bondie pa prezant separasion kouma enn mwayin pou regle bann problem ki bien souvan arive dan maryaz.​—Lir 1 Corinthiens 7:​10-13.

4. Zanfan, ki Bondie anvi pou twa?

Jéhovah anvi ki to ere. Li donn twa pli bon konsey ki ena pou to kapav profit to zenes. Li anvi ki to profit sazes ek lex­peryans to bann paran. (Colossiens 3:20) Jéhovah anvi osi ki to gagn lazwa kan to fer bann kitsoz pou to Kreater ek so Garson.​—Lir Ecclésiaste 11:9–12:1; Matthieu 19:​13-15; 21:​15, 16.

5. Paran, kouma ou bann zanfan kapav ena enn lavi ere?

Ou bizin travay dir pou donn ou bann zanfan enn lakaz pou reste, manze, ek linz. (1 Timothée 5:8) Me, pou ki ou bann zanfan kapav ere, ou bizin montre zot kontan Bondie ek les Li ansegn zot. (Éphésiens 6:4) Ou lamour pou Bondie ek ou bon lexanp, kapav ena enn gran linflians lor zot. Si ou lansegnman li baze lor Parol Bondie, sa kapav ena enn bon lefe lor zot fason panse.​—Lir Deutéronome 6:​4-7; Proverbes 22:6.

Bann zanfan bien kontan kan ou ankouraz zot ek felisit zot. Me zot bizin koreksion ek disiplinn osi. Sa formasion-la protez zot, parski li anpes zot ena enn kondwit ki kapav rann zot malere. (Proverbes 22:15) Me selman, fode pa ki nou disiplinn nou zanfan dan enn fason dir ek brit.​—Lir Colossiens 3:21.

Bann Temwin Jéhovah inn pibliye plizir liv pou ed bann paran ek bann zanfan. Sa bann liv-la baze lor Labib.​—Lir Psaume 19:​7, 11.