Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 15

Kifer Ou Bizin Kontign Aprann lor Jéhovah?

Kifer Ou Bizin Kontign Aprann lor Jéhovah?

1. Ki bienfe ou pou gagne si ou kontign ou letid Labib?

Pena dout ki sa bann lansegnman biblik debaz la finn fortifie ou lamour pou Jéhovah. Ou bizin kontign fer zefor pou ki sa lamour-la vinn pli for. (1 Pierre 2:2) Se selman si ou kontign vinn pli pros ar Bondie atraver enn letid Labib ki ou pou gagn lesperans pou viv pou touletan.​—Lir Jean 17:3; Jude 21.

Plis ou konn Bondie, plis ou lafwa pou vinn pli for. Lafwa pou ed ou fer Bondie plezir. (Hébreux 11:​1, 6) Lafwa pou pous ou pou repanti ek fer bann sanzman ki pou amelior ou lavi.​—Lir Actes 3:19.

2. Kouma ou kapav fer lezot profit ou konesans lor Bondie?

Ou kapav ena enn relasion spesial avek Jéhovah

Sirman ou pou anvi partaz seki ou finn aprann. An realite, kisannla ki pa kontan anons enn bon nouvel? Amezir ki ou kontign etidie Labib, ou pou aprann kouma ou kapav servi Labib pou explik ou lafwa an Jéhovah ek bon nouvel ki Li ena pou nou.​—Lir Romains 10:​13-15.

Laplipar koumans partaz sa bon nouvel-la avek zot bann kamarad ouswa zot fami. Me, fer li avek tak. Olie ki ou dir zot ki zot bann krwayans pa bon, fer zot konn bann promes Bondie. Ek pa bliye osi, ki bien souvan se ou bon manier ki tous bann dimounn plis ki ou bann parol.​—Lir 2 Timothée 2:​24, 25.

3. Ki kalite relasion ou kapav ena avek Bondie?

Ou letid Labib pou ed ou vinn pli for lor plan spiritiel. Alafin, ou pou kapav devlop enn relasion bien spesial avek Jéhovah. Avredir ou pou kapav vinn pou Li, setadir enn manb so fami.​—Lir 2 Corinthiens 6:18.

 4. Kouma ou kapav kontign progrese?

Ou kapav progrese lor plan spiritiel si ou kontign etidie Parol Bondie. (Hébreux 5:​13, 14) Kifer ou pa demann enn Temwin Jéhovah pou etidie Labib avek ou dan liv Ki Labib Ansegn Nou? Plis ou aprann lor Parol Bondie, plis ou pou ere.​—Lir Psaume 1:​1-3; 73:​27, 28.

Bon nouvel li sorti kot Jéhovah, Bondie ere. Ou pou kapav vinn pli pros ar Li si ou vinn pli pros avek so pep. (Hébreux 10:​24, 25) Si ou kontign fer zefor pou fer Jéhovah plezir, ou pou montre ki ou pe rod vre lavi​—lavi pou touletan. Vinn pros ar Bondie, samem pli bon kitsoz ki ou kapav fer.​—Lir 1 Timothée 1:11; 6:19.