Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 6

Ki Lespwar Ena pou Bann Dimounn Mor?

Ki Lespwar Ena pou Bann Dimounn Mor?

1. Ki bon nouvel ena pou bann ki’nn mor?

Kan Jésus ti lor later, li ti ena enn kamarad ki ti apel Lazare, ki ti res dan Béthanie, pre ar Jérusalem. Me enn zour, sa kamarad-la inn mor, ek se apre kat zour ki Jésus inn ariv dan Béthanie. Ansam avek Marthe ek Marie, bann ser Lazare, Jésus ti al kot tom Lazare. Bien vit, enn gran lafoul finn rasanble. Eski ou kapav mazinn lazwa ki Marthe ek Marie ti resanti kan Jésus ti resisit Lazare?​—Lir Jean 11:​21-24, 38-44.

Marthe ti deza konn bon nouvel konsernan bann dimounn mor. Li ti kone ki Jéhovah pou resisit zot pou ki zot viv ankor enn fwa lor later.​—Lir Job 14:​14, 15.

2. Ki arive kan nou mor?

Bondie ti dir Adam: “To finn fer avek lapousier ek to pou revinn lapousier.”​—GENÈSE 3:19.

Bondie finn kree nou avek lapousier. (Genèse 2:7; 3:19) Nou pa bann lespri ki viv dan enn lekor imin. Nou ena enn lekor laser, alor pena nanye an nou ki kontign viv apre lamor. Kan nou mor, nou servo osi mor, ek nou nepli ena okenn panse. Sa montre nou ki bann dimounn mor pa konn nanye. Akoz samem Lazare pa ti ena nanye pou dir lor so lamor apre so rezireksion.​—Lir Psaume 146:4; Ecclésiaste 9:​5, 6, 10.

Eski Bondie les bann dimounn soufer dan dife apre lamor? Labib dir ki bann mor pa konn nanye, alor li kler ki lanfer dife li enn fos lansegnman ki fer Bondie pas pou move. Zis sa  panse pou tourmant bann dimounn dan dife la, samem ase pou fer Bondie gagn degou.​—Lir Jérémie 7:31.

Get video Ki Arive kan Nou Mor?

3. Eski bann dimounn mor kapav koz ar nou?

Bann dimounn mor pa kapav ni koze ni tande. (Psaume 115:17) Parkont, ena bann move anz ki fer zot pas pou bann ki’nn mor ek zot koz avek bann dimounn. (2 Pierre 2:4) Jéhovah defann nou pou rod bann mwayin pou koz avek bann dimounn mor.​—Lir Deutéronome 18:​10, 11.

4. Kisannla ki pou resisite?

Plizir milyon dimounn ki dan tom pou resisite lor later. Mem sertin ki pa’nn konn Bondie ek ki’nn pratik bann move kitsoz, zot osi zot pou resisite.​—Lir Luc 23:43; Actes 24:15.

Bann ki pou resisite pou kapav aprann laverite lor Bondie. Zot pou kapav montre ki zot ena lafwa an Jésus kan zot obeir li. (Révélation 20:​11-13) Bann ki pou fer seki bon pou kapav viv pou touletan lor later.​—Lir Jean 5:​28, 29.

5. Ki rezireksion fer nou aprann lor Jéhovah?

Bondie finn avoy so Garson pou donn so lavi pou nou. Gras-a sa nou ena lesperans ki enn zour bann ki mor pou releve. Sa lesperans-la ansegn nou boukou lor lamour Jéhovah ek so faver ki personn pa merite. Kan bann mor pou resisite, kisannla sirtou ou bien anvi trouve?​—Lir Jean 3:16; Romains 6:23.