Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 7

Ki Ete Rwayom Bondie?

Ki Ete Rwayom Bondie?

1. Ki ete Rwayom Bondie?

Kifer Jésus limem pli bon Lerwa ki kapav ena?​—MARC 1:​40-42.

Rwayom Bondie se enn gouvernman ki trouv dan lesiel. Li pou ranplas tou bann lezot gouvernman ek li pou fer an-sort ki volonte Bondie fer dan lesiel ek lor later. Sa se enn bon nouvel! Biento Rwayom Bondie pou donn bann dimounn seki zot bien anvi, setadir enn bon gouvernman. Gras-a sa Rwayom-la tou dimounn lor later pou viv dan linite.​—Lir Daniel 2:44; Matthieu 6:​9, 10; 24:14.

Dan enn rwayom bizin ena enn lerwa. Jéhovah inn swazir so Garson, Jésus Christ, pou vinn Lerwa dan So Rwayom.​—Lir Révélation 11:15.

Get video Ki Ete Rwayom Bondie?

2. Kifer Jésus limem pli bon Lerwa ki kapav ena?

Garson Bondie limem pli bon Lerwa ki kapav ena parski li enn kikenn ki bon, ek li defann seki drwat. (Matthieu 11:28-30) Anplis, li ena pouvwar ki bizin pou ed bann dimounn parski li pou diriz later depi lesiel. Apre ki li ti resisite, Jésus ti mont dan lesiel, li ti asize ek li ti atann dan kote drwat Jéhovah. (Hébreux 10:​12, 13) Finalman, Bondie ti donn li pouvwar pou koumans regne.​—Lir Daniel 7:​13, 14.

3. Kisannla pou regne avek Jésus?

Ena enn group ki apel “bann sin” ki pou regne avek Jésus dan lesiel. (Daniel 7:27) Bann zapot fidel Jésus ti bann premie ki’nn swazir pou vinn bann sin. Mem ziska zordi Jéhovah finn kontign swazir bann zom ek bann fam fidel pou vinn bann sin. Parey kouma Jésus, zot resisite dan enn lekor spiritiel.​—Lir Jean 14:​1-3; 1 Corinthiens 15:​42-44.

 Komie dimounn al dan lesiel? Jésus apel zot enn “ti troupo.” (Luc 12:32) Antou, zot pou 144,000 ek zot pou regn lor later ansam avek Jésus.​—Lir Révélation 14:1.

4. Ki’nn arive kan Jésus inn koumans regne?

Rwayom Bondie inn koumans dirize an 1914. * Premie kitsoz Jésus inn fer kan li’nn vinn Lerwa, se zet Satan ek so bann demon lor later. Satan bien ankoler ek li koumans kree bann problem partou lor later. (Révélation 12:​7-10, 12) Depi sa, bann maler lor later finn ogmante dan enn fason extraordiner. Lager, lafaminn, lepidemi, ek bann tranbleman-de-ter form parti enn “sign” ki montre ki biento Rwayom Bondie pou kontrol tou seki pe pase lor later.​—Lir Luc 21:​7, 10, 11, 31.

5. Ki Rwayom Bondie pe realize ek pou realize?

Atraver enn travay predikasion ki pe fer dan lemond antie, Rwayom Bondie pe rasanble enn gran lafoul dimounn ki sorti dan tou nasion ki pe viv dan linite. Bann milyon dimounn inb pe soumet zot ar Jésus. Rwayom Bondie pou protez zot kan li pou detrir sa move sistem-la. Tou bann ki anvi gagn bann benediksion gras-a Rwayom Bondie pou bizin aprann obeir ek soumet ar Jésus.​—Lir Révélation 7:​9, 14, 16, 17.

Pandan enn peryod 1,000 an, sa Rwayom-la pou realiz proze ki Bondie ti ena dan koumansman pou bann dimounn. Later antie pou vinn enn paradi. Alafin, Jésus pou remet sa Rwayom-la so Papa. (1 Corinthiens 15:​24-26) Eski ena kikenn avek ki ou ti pou kontan partaz seki ou’nn aprann lor Rwayom Bondie?​—Lir Psaume 37:​10, 11, 29.

 

^ par. 6 Pou gagn plis detay konsernan fason ki profesi Labib anons lane 1914, get paz 217 dan liv Ki Labib Ansegn Nou?