Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 11

Ki Bienfe Nou Gagne Gras-a Bann Prinsip Labib?

Ki Bienfe Nou Gagne Gras-a Bann Prinsip Labib?

1. Kifer nou bizin direksion?

Kouma bann prinsip biblik pous nou pou pran bann prekosion pou ki nou pa met ni nou lavi, ni lavi lezot an danze?—PSAUME 36:9.

Nou Kreater ena plis sazes ki nou. Antan ki enn Papa ki ena boukou lamour, Li pran nou swin. Anplis, Li’nn kree nou dan enn fason kot nou depann lor Li. (Jérémie 10:23) Alor, parey kouma enn ti zanfan bizin direksion so bann paran, nou tou nou bizin direksion Bondie. (Isaïe 48:​17, 18) Bann prinsip biblik zot enn gid pou nou ek sa li enn kado ki Bondie donn nou.​—Lir 2 Timothée 3:16.

Bann lalwa ek bann prinsip Jéhovah ansegn nou pli bon fason pou amenn nou lavi asterla, ek montre nou kouma nou kapav gagn bann benediksion eternel dan lavenir. Se Bondie ki’nn kree nou, alor Li normal ki nou swiv so direksion avek rekonesans.​—Lir Psaume 19:​7, 11; Révélation 4:11.

2. Ki ete bann prinsip Labib?

Bann prinsip Labib se bann verite debaz zeneral. Parkont, bann lalwa aplike sirtou dan bann sitiasion bien presi. (Deutéronome 22:8) Nou bizin servi nou kapasite pou reflesi pou konpran kouma nou kapav aplik enn prinsip biblik dan enn sertin sitiasion. (Proverbes 2:​10-12) Par exanp, Labib ansegn nou ki lavi se enn kado Bondie. Sa prinsip debaz la kapav gid nou dan travay, dan lakaz, kan nou pe vwayaze. Li pous nou pou pran bann prekosion pou ki nou pa met nou lavi, ni lavi lezot an danze.​—Lir Actes 17:28.

3. Ki de prinsip pli inportan?

Jésus ti koz lor de prinsip pli inportan. Premie-la fer nou dekouver kifer nou existe​—konn Bondie, kontan Li, ek servi Li avek fidelite. Dan tou nou bann desizion, nou bizin pran kont sa  premie prinsip-la. (Proverbes 3:6) Bann ki viv an-akor avek sa prinsip-la, zot devlop enn lamitie ar Bondie, zot konn vre boner, ek zot kapav gagn lavi eternel.​—Lir Matthieu 22:​36-38.

Deziem prinsip-la kapav ed nou pou res anpe avek lezot dimounn. (1 Corinthiens 13:​4-7) Nou montre ki nou aplik sa deziem prinsip-la kan nou imit fason ki Bondie tret lezot.​—Lir Matthieu 7:12; 22:​39, 40.

4. Ki bienfe nou gagne gras-a bann prinsip Labib?

Gras-a bann prinsip ki ena dan Labib, bann fami aprann pou viv dan linite ek lamour. (Colossiens 3:​12-14) Parol Bondie protez bann fami osi kan li ansegn zot enn lot prinsip, setadir ki maryaz bizin dire pou touletan.​—Lir Genèse 2:24.

Kan nou swiv bann prinsip Labib, sa kapav protez nou lor plan materyel ek afektif. Par exanp, souvan bann patron prefer bann travayer ki onet ki travay dir parski zot obeir bann prinsip ki trouv dan Labib. (Proverbes 10:​4, 26; Hébreux 13:​18) Parol Bondie ansegn nou osi pou kontant nou avek bann kitsoz ki nou vremem bizin ek pou konsider nou lamitie avek Bondie kouma enn kitsoz ki ena plis valer ki bann kitsoz materyel.​—Lir Matthieu 6:​24, 25, 33; 1 Timothée 6:​8-10.

Bann prinsip biblik kapav protez nou lasante. (Proverbes 14:30; 22:​24, 25) Par exanp, Labib dir nou ki fode pa nou bwar ziska sou. Kan nou aplik seki lalwa Bondie dir dan sa domenn-la, sa protez nou kont bann maladi mortel ek bann aksidan. (Proverbes 23:20) Jéhovah permet nou bwar bann labwason ki ena lalkol me dan enn fason rezonab, pa plis ki bizin. (Psaume 104:15; 1 Corinthiens 6:10) Bann prinsip Bondie fer nou gagn bann bienfe parski zot ed nou pou vey, pa zis seki nou fer me osi seki nou panse. (Psaume 119:​97-100) Me selman, se pa zis pou zot gagn bann bienfe ki bann vre Kretien respekte bann prinsip Bondie. Zot fer sa parski zot anvi donn loner Jéhovah.​—Lir Matthieu 5:​14-16.