Skip to content

Skip to table of contents

 8em PARTI

Ki Lamor Zezi Reprezante Pou Ou?

Ki Lamor Zezi Reprezante Pou Ou?

Jésus inn mor pou ki nou kapav gagn lavi. Jean 3:16

Trwa zour apre lamor Jésus, detrwa madam ti al kot so tom ek ti trouve ki li vid. Jéhovah ti redonn Jésus lavi.

Plitar, Jésus ti aparet ar so bann zapot.

An realite, Jéhovah ti’nn resisit Jésus kouma enn anz pwisan ki zame pa ti pou mor. Bann disip Jésus ti trouv li mont dan lesiel.

 Bondie ti redonn Jésus lavi ek inn fer li vinn Lerwa dan Rwayom Bondie. Daniel 7:13, 14

Jésus ti donn so lavi pou pey enn ranson pou liber bann dimounn. (Matthieu 20:28) Gras-a sa ranson-la, Bondie donn nou posibilite pou viv pou touletan.

Jéhovah inn etabli Jésus kouma Lerwa pou li regn lor later. Avek Jésus pou ena 144,000 dimounn ki pou viv avek li apre zot lamor. Ansam avek Jésus, zot form enn gouvernman ki zis ek ki trouv dan lesiel—Rwayom Bondie.Révélation 14:1-3.

Rwayom Bondie pou fer later vinn enn paradi. Lager, krim, lamizer, ek lafaminn pou disparet. Tou dimounn pou vremem ere.Psaume 145:16.